Ugrás a tartalomra

Hírfolyam

Élményszerűbb természettudomány tizenéveseknek

2015. 07. 03.

BME tehetséggondozó programok új felfogásban.

„Nagyon sok mindent kell újrafogalmaznunk a természettudományos oktatásban még akkor is, ha a régi értékek és célok megmaradtak” – hangsúlyozta Lángné Lázi Márta, a BME Matematika Intézetének docense, aki a tehetséggondozás és az egyetem iránti figyelem felkeltésének új útjait mutatta be a bme.hu-nak. „Tudomásul kell vennünk, hogy a mai korosztálynak más igényei vannak az évtizedekkel ezelőtti diákokéihoz képest. Akkoriban sikeresnek minősülhetett egy olyan, rendszeres időközönként tartott felkészítő tanfolyam, amelyen a tanár a hagyományos, ún. frontális oktatási metódussal tanított. Manapság már közhelynek számít, hogy az internet az elmúlt években mindent átalakított: lehetőséget biztosít az ismeretek más, a célközönség számára befogadhatóbb módon történő átadására.”

Az új típusú programok egyike a BME Alfa pontverseny, amely célja, hogy tematikusan segítse a diákok felkészülését a matematika érettségire olyan feladatokkal, amelyek megoldása az elvárt tudásanyaghoz tartozik a Műegyetemen is.

„Ezt a programot kísérleti jelleggel hirdettük meg az elmúlt félévben” – mondta Lázi Márta. A jelentkezők kéthetenként, összesen hat fordulóban, három nehézségi fokozatban találtak online elérhető feladatsorokat. „Tájékozódtunk a világban uralkodó online oktatási trendekről, és végül egy otthonról elérhető, ingyenes lehetőséget kínáltunk a diákoknak. A feladatok megoldása időhöz kötött volt, így a témakörök előzetes ismeretében, rákészüléssel hasznosabb tudást szerezhettek az érdeklődők, mintha csak ötletszerűen ültek volna a gép elé. Összesen körülbelül százötvenen regisztráltak és oldottak meg legalább egy-egy feladatot, és mintegy százan tértek vissza rendszeresen a fordulókra.”

Az Alfa pontverseny eredetileg egy olyan webes gyakorlófelületre épült, melynek célja a több ezer újdonsült diák felkészülésének segítése a minden szeptemberben írandó ún. Matematika Nulladik zh-ra. Ez a felmérő nagyon komoly jelzés oktatónak és diáknak egyaránt: mutatja a diák középiskolai tudásának erősségeit és gyengeségeit, valamint támpontot ad ahhoz is, hogy az oktatók hogyan segítsék a hallgatók felzárkózását.

A már korábban sikeres weblap továbbfejlesztésének eredménye lett az a változat, amely most általánosabban és versenyszerűen ösztönzi a középiskolások felkészülését. „Mi elsősorban nem azokat céloztuk meg, akik a KÖMAL pontversenyein is szerepelnek, hiszen ők nagyrészt olyan diákok, akik későbbi tanulmányaik után akár kutatóként is foglalkozhatnak matematikával vagy más természettudományokkal” – mesélte Lázi Márta. „Ez a réteg a diákok felső néhány százaléka, ők nagyon tudatosak és világos jövőképpel rendelkeznek. Ők már döntöttek: vagy idejönnek, vagy más, magas színvonalú intézménybe iratkoznak be. E diákok általában erős iskolákba járnak és hasonló képességű társaikkal egymást is egyre jobb teljesítményre sarkallják. A magunk részéről inkább azokat szólítottuk meg, akik nem vesznek részt az intézményi előkészítőkön, ám érdeklődők és reményeink szerint a mérnöki vagy a természettudományos képzések mellett döntenek.”

Hasonló céllal hozta létre a BME Természettudományi Kar új programját, a MateFIZIKÁ-t: nem érettségi előkészítő, nem is az olimpiákra járó és a tanulmányi versenyeken jeleskedő tanulókra összpontosít, hanem azokra a szintén a Műegyetemre készülő középiskolásokra, akiket valószínűleg e nélkül is felvennének az intézménybe. A tapasztalatok szerint azonban a felvettek igen jelentős része – még az emeltszintű érettségit választók is – alig tudja megoldani az első egyetemi zh-kat és a házi feladatokat. Az elmúlt félévben kísérleti jelleggel indított ingyenes előadássorozatot két nagy tapasztalattal bíró oktató, Vankó Péter, a Fizikai Intézet docense és Tasnádi Tamás, a Matematikai Intézet adjunktusa tartja. Idén négy kísérleti előadást szerveztek. A 2016 januárjában induló, összesen 12 alkalomból álló új előadássorozatra ősztől jelentkezhetnek az érdeklődő diákok.

„Az előadássorozat mottója: praktikus fizika matematikával és kísérletekkel. Olyan motivált és elszánt diákoknak szól, akiknek tudását még csiszolni érdemes” – hangsúlyozta Lázi Márta. „Célunk, hogy ne beszéljünk külön fizikáról vagy matematikáról, hanem egyes fizikai problémák megértéséhez alkalmazzunk matematikai módszereket, illetve egy adott matematikai eszközt használjunk a fizika különféle területein. A hívószavak is átalakultak: az egyik előadásnak például az a címe: „Hogyan pöcköljünk el egy pingponglabdát, hogy vissza is jöjjön?”. Ez jól mutatja a program filozófiáját: mindennapi példákon keresztül mutatjuk meg a problémamegoldás szépségeit és hasznosságát. Mindennek nagy hasznát vehetik leendő hallgatóink műegyetemi tanulmányaik alatt is.”

A MateFIZIKÁ-ra közel kétszázan regisztráltak máris. Az elégedettségi felmérésből kiderült, hogy – az Alfa pontversenyhez hasonlóan – a diákoknak mintegy a fele a tanárától értesült a lehetőségről. „Ma már a példasorok elkészítésével egyenértékű az a nehézség, ahogyan a célközönséget érjük el” – folytatta Lázi Márta. „Úgy látjuk, a középiskolás tanárok ebben kulcsszerepet játszhatnak. Érdemes őket is megszólítanunk, nem túlzás azt mondani, hogy a tanárok majdnem olyan fontosak nekünk, mint a diákok.”

Minden egyetem számára lényeges az évente bekerülő diákok összetétele, mint ahogy lényeges a minél fiatalabb korban elkezdett tehetséggondozás is. „Pár évvel ezelőtt, amikor gazdasági dékánhelyettes voltam, megkerestek lelkes hallgatók, hogy támogatnánk-e egy általános iskolások számára évente kétszer rendezett versenyt, amely egy sajátos, akadályversennyel egybekötött matematikai vetélkedő” – idézte vissza Lázi Márta. „A Medve versenyt most már évente hat alkalommal, több városban szervezték, legutóbb közel 1600 gyerek gyűlt össze a Gellért-hegyen. Ma már a Matematika Intézet nyomtatási lehetőséggel és helyiséggel is támogatja a kezdeményezést. Nagyon sok matematikus és fizikus hallgatónk vesz részt a munkában önkéntesként. Tapasztalatuk gazdagította a héten megrendezett Gyerekegyetemet is, amely a legnagyobb ilyen típusú vállalkozás a BME történetében.” (A Gyerekegyetem teltházas programsorozat általános iskolásoknak.

A Medve Szabadtéri Matekverseny egy 5-12. évfolyamos diákok, valamint vállalkozó kedvű felnőttek számára szervezett országos matematikai-logikai csapatverseny, amelyen egyszerű feladatokat kell megoldani az erdőben található állomásokat érintve. A verseny felmenő rendszerű, azaz a regionális fordulók legjobb csapatai országos döntőn mérhetik össze tudásukat. Előbbiek helyszíne Budapest, Debrecen, Szeged és Veszprém volt, az országos döntőt pedig június 14-én rendezték a Gellérthegyen. A tizenöt éves múltra visszatekintő, évről évre egyre népszerűbb megmérettetésen idén már országosan 4500-5000 versenyző indult. A Medve verseny lebonyolítását a Matematika Összeköt Egyesület végzi, amelynek tagjai olyan elhivatott fiatal matematikusok, fizikusok és egyetemi hallgatók, akiknek szívügyük a tehetséggondozás és az ún. élményalapú matematikaoktatás. A tagok és az önkéntes segítők között egykori vagy jelenlegi BME-sek is megtalálhatók. Sokan még kisdiákként versenyzők voltak, ma pedig segítik a szervezést.
„Egy korábbi műegyetemi hallgató, a most Hollandiában tanuló Kovács Péter ötlete volt évekkel ezelőtt, hogy az eredetileg debreceni helyszínű versenyt Budapesten is meg kellene rendezni” – mesélte a bme.hu-nak Bánszki István, az Egyesület alelnöke. „Lázi Márta dékánhelyettesként nagyon sok támogatást nyújtott. Az Egyesület hivatalosan tavaly alakult meg non-profit szervezetként. Előtte rendkívüli segítség volt, hogy a BME TTK a nevét, ezáltal a jogi keretek megteremtésének lehetőségét adta a versenyhez: így lehetett például területfoglalási engedélyeket kérni. A BME-ről jelenleg is 40-50 hallgató szokta önkéntesként támogatni a versenyek lebonyolítását. Sokan hozzák a barátaikat, a hallgatótársaikat, ezért jó hangulatban zajlik a vetélkedés.”
A felsőoktatási források csökkenése miatt megszakadt a közös munka, ami azonban most újraindul az idei Gyerekegyetem megrendezése okán: a Medve Matekverseny miniatűr változatát itt is megszervezték. „Újra remekül működik az Egyesület és a BME közötti partnerkapcsolat: az Egyetem nyomdájában készített anyagainkat a BME Matematika Intézet fizette ki, cserébe a verseny mellett olyan játékokat is hoztunk, amelyek a nyári Medve táborban már beváltak” – összegezte Bánszki István.

 - HA -

Fotó: Takács Ildikó