Akadémiai források ígéretes kutatásokra idén is

A BME öt fiatal tudósa is az Akadémia posztdoktori támogatottjai között kapott helyet.

A Magyar Tudományos Akadémia meghirdette Posztdoktori Kutatói Programját, amelynek célja mind magyar, mind külföldi, 35 évesnél fiatalabb szakemberek két évre szóló, határozott idejű foglalkoztatása az intézmény kutatóközpontjaiban, kutatóintézeteiben, valamint a magyarországi egyetemeken működő kutatócsoportjaiban – beleértve a Lendület kutatócsoportokat is. A program a természettudományok, az élettudományok, valamint a humán-és a társadalomtudományok területén végzett vizsgálódásokat finanszírozza. Az idei kilencven támogatott posztdoktori kutató közül öt a BME-n végzi majd a munkáját.

Berényi Szilvia pályázatának címe „Katalitikus jelerősítésen alapuló bioszenzorok fejlesztése” és az MTA-BME Lendület Kémiai Nanoérzékelők Kutatócsoport keretében végzi kutatásait, témavezetője Gyurcsányi Ervin Róbert, a Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék docense (A kutatócsoport munkájáról itt olvashat.)

Mihajlik Gábor – témavezetője Maák Pál, a BME Fizikai Intézet Atomfizika Tanszék docense – „Akusztooptikai rendszerek fejlesztése femtoszekundumos lézerimpulzusok alkalmazásához” című pályázatával érdemelte ki a támogatást.

Pukáncsik Mária „Új maláriadiagnosztikai módszerek kifejlesztése és tesztelése” című pályázatát az MTA-BME Lendület Magneto-optikai Spektroszkópia Kutatócsoportja fogadta be, témavezetője Kézsmárki István, a Fizikai Intézet Fizika Tanszék docense. (A maláriakutatásokról itt olvashat.)

Sztahó Dávid témavezetője Vicsi Klára, a Távközlési és Médiainformatikai Tanszék tudományos tanácsadója, a nyertes pályázatának címe: „Parkinson-kórhoz kapcsolódó beszéd rendellenességek vizsgálata.” (A tanszék beszédakusztikai kutatásairól további információkat itt találhat.)

Vető Bálint „Kölcsönható részecskerendszerek aszimptotikus viselkedése” című pályázatával nyert támogatást és a MTA-BME Sztochasztika Kutatócsoportjában fog tevékenykedni, témavezetője Tóth Bálint, a Matematika Intézet egyetemi tanára.