Háromszázan mutatták be projektfeladatukat a diplomaosztón

Lezárult a Gyerekegyetem, a BME általános iskolásoknak szervezett nyári programja.

„A sárga irigység van bennem, mert látom rajtatok a vidámságot, ami mutatja, hogy nagyon jó hangulatú hét van mögöttetek. Ha jól éreztétek magatokat, terjesszétek ennek az egyetemnek a hírét!” – e gondolatokkal búcsúzott a BME Gyerekegyetem általános iskolás résztvevőitől Józsa János, a BME rektora. Vezetőként és kutatóként is abbéli reményét fejezte ki, hogy ifjú hallgatói a jövőben nemcsak a Gyerekegyetem programjaira térnek majd vissza.

A BME Gyerekegyetem célja a kedvcsinálás volt a tanuláshoz és az, hogy bemutassa az egyetemen szerezhető tudás keresztmetszetét: a fizikai alapjelenségektől a matematikán, a kémián és az informatikán át egészen a pénz tudományáig hallhatott előadásokat a résztvevő háromszáz iskolás fiatal.  Az egyhetes program utolsó foglalkozásán is megtöltötték a Q épület Simonyi-termét, hogy bemutassák projektfeladatukat és átvegyék a Gyerekegyetem elvégzését igazoló oklevelet. A korábban kijelölt projektmunka alatt a görög ábécé betűiről elnevezett tizennégy tankör tanulói a jövő mérnöki problémáiról gondolkodtak és a legkülönfélébb műszaki kérdésekre keresték a választ.

A diplomaosztón fantáziadús terveiket mutatták be: repülő hotel, víz alatti város, pirító kés, telefonos biztonsági applikáció, rendőrrobot, mágneses autó, okos esernyő, okos táska, intelligens kuka, embert is teleportálni képes karóra, holografikus telefon és drón, valamint önellátó kert is szerepelt az általuk kiötlött újítások és találmányok között, amelyeket a prezentációikban rajzokkal is illusztráltak. A teleportáló lézeres órát például nemcsak szállítási célra, anyagok átvágására, emberek mentésére, gulyásleves melegítésére, hanem „a témazárók eltüntetésére vagy elégetésére” is lehet majd használni.

„A világ nagyon összetett és nem lehet kitalálni, csak megtapasztalni: mióta emberiség él a Földön, az emberek megpróbálták megismerni a minket körülvevő bonyolult világot” – mondta útravalóul a Gyerekegyetem hallgatóinak a diplomaosztón a Bagoly, azaz Orosz László tanár úr. „A tudást mind a mai napig egyik nemzedék adja át a következőnek. Ti komoly tudásmennyiség birtokosai lehettek, de ez nagy munka. A hosszú tanulási folyamat legutolsó szakasza az egyetem: itt ismerkedtek meg azzal a szaktudással, amelynek segítségével jobb robotokat, számítógépeket, okos telefonokat, közlekedési eszközöket, gyógyszereket fogtok tervezni, és az emberek életét könnyebbé, hosszabbá és remélhetőleg boldogabbá tudjátok tenni. A tanulás nehéz folyamat, de ha bennetek szeretet és olthatatlan kíváncsiság él a tudomány iránt, akkor ezt a nagy nehézséget le fogjátok győzni. Reméljük, sokan közületek néhány év múlva ismét itt ülnek e padokban.”

Az egyetem elvégzését tanúsító okleveleket Józsa János rektor, Péceli Gábor leköszönő rektor, Pakucs János, a Pro Progressio Alapítvány elnöke és Pokol György, a Tehetségtanács elnöke nyújtotta át az újdonsült „diplomásoknak” Dallos Györgyi, a Pro Progressio Alapítvány titkára közreműködésével. A hét közben tartott matematikai és rajzversenyek díjait Lázi Márta docens, Hornyánszky Gábor docens, Orosz László docens, valamint a külön matekversenyt hirdető Morgan Stanley képviseletében Molnár-Sáska Gábor adta át.

„Kihívás és egyben előrelépés volt számunkra ez a hét, hiszen kipróbálhattuk milyen a tőlünk sokkal fiatalabbaknak programot szervezni” – hangsúlyozta Varga Zoltán harmadéves fizika szakos BSc hallgató, a Wigner Jenő Szakkollégium tagja, aki az egyik, ún. általános szervezője volt a BME közel ötvenfős hallgatói segítő csapatának. E diákok vezették a tanköröket, kísérték a csoportokat és biztosították az infrastruktúrát a programokhoz. „A csapat körülbelül fele szakkollégista és közülünk sokan korábban csak gólyatáborok szervezésében szereztek tapasztalatokat” – mesélte Zoltán. „A gyerekek nagyon fegyelmezettek voltak. Meglepő volt, hogy milyen gyorsan elfogadták a szabályokat. A kicsikkel általában könnyebb volt bánni, látszott, hogy néha kissé meg voltak szeppenve, a nagyobbak pedig érdeklődőbbek voltak. Általános iskolásként én is örültem volna, ha részt vehetek ilyen programon. Itt a gyerekek megismerhették az egyetem az általános iskoláétól eltérő szabályrendszerét, de mindezt játékosan és feszültségek nélkül.”
Zoltán és társai munkája nem ért véget a diplomaosztóval: összegyűjtik és kiértékelik a tapasztalatokat és a visszajelzéseket, hogy felkészüljenek a jövő évi Gyerekegyetem minél színvonalasabb és zökkenőmentesebb lebonyolítására.

A Budavári Schönherz Stúdió készített videófilm itt tekinthető meg.

- HA -

Fotó: Takács Ildikó