Ugrás a tartalomra

Hírfolyam

400 közlemény, 13 szabadalom is őrzi emlékét

2015. 07. 16.

Elhunyt Nagy István Széchenyi-díjas villamosmérnök, a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar egyetemi tanára, az MTA tagja.

Nagy István 1931. augusztus 21-én született Budapesten. Felsőfokú tanulmányait a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karán végezte, ahol 1953-ban kitüntetéses diplomát szerzett. A diploma megszerzését követően a Budapesti Műszaki Egyetem Villamos Gépek Üzemtana Tanszékén a Magyar Tudományos Akadémia aspiránsa 1953-tól 1956-ig. Az egyetemi doktori fokozatot 1960-ban kapta meg. 1957 és 1990 között a Magyar Tudományos Akadémia Automatizálási és Számítástechnikai Kutató Intézetének (SZTAKI) munkatársa. 1976-ban egyetemi tanári kinevezést kapott a Gépészmérnöki Kar Elektrotechnika Tanszékén, amelynek tanszékvezetője 1977-1996 között, majd a Villamosmérnöki és Informatikai Kar Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszékén dolgozott haláláig, 2002-től Professzor Emeritusként. 1993-ban a Magyar Tudományos Akadémia levelező, majd 1998-ban rendes tagjává választották.

Kutatási területei: teljesítményelektronika, automatizált villamos hajtások, változó struktúrájú nemlineáris szabályozott rendszerek, bifurkáció és a káoszelmélet teljesítményelektronikai alkalmazása. Az említett szakterületeken kifejtett hat évtizedes tudományos tevékenységének egyik fő jellemzője az igényes elméleti kutatások összefonódása a perspektivikus ipari feladatokkal. Legfontosabb elméleti és gyakorlati ipari eredményei a statikus villamos energiaátalakítók, a villamos gépek szabályozástechnikája, a különböző célú gerjesztési rendszerek, a középfrekvenciás inverterek dinamikája és stabilitása, az ultranagyfrekvenciás konverterek témaköreihez és a káosz elmélet alkalmazásához kapcsolódnak. Ipari alkotásai közül kiemelendő az erőművi gerjesztési rendszer öt generációja, diesel-elektromos mozdony feszültségszabályozója, valamint az indukciós hevítésre fejlesztett áramgenerátoros és időosztásos középfrekvenciás inverterek.

Az ötvenes évektől oktatott a Műegyetemen. Frigyes Andorral közösen az ötvenes évek elején vezették be a korszerű szabályozáselmélet oktatását a BME-n. Emellett elsősorban az Elektrotechnika, Teljesítményelektronika, Automatizált villamos hajtások, Elektronika, Villamos áramkörök, Analóg számítógépek tárgyakat oktatatta. Vendégprofesszorként graduális, illetve posztgraduális kurzusokat tartott Európában, Amerikában, Ázsiában, Új-Zélandon és Japánban. Aktív és széleskörű szerepet vállalt hazai és nemzetközi tudományos körökben, szervezetek elnökeként, illetve bizottsági tagként.

Rendkívül aktív publikációs tevékenységet folytatott. Közel 400 tudományos közleménye között könyvek, könyvfejezetek, folyóirat és konferencia cikkek szerepelnek. 13 szabadalma alapján több gyár készített exportképes berendezéseket. Független tudományos hivatkozásainak száma megközelíti az ezret.

Kiemelkedő tudományos tevékenységért számos elismerésben részesült: József  nádor-emlékérem (BME) 2011, Pro Facultate kitüntetés (BME VIK) 2011, Eugene Mittelmann-díj (IEEE-IES) 2009, William E. Newell-díj (IEEE) 2008, Széchenyi-díj 2005, Emlékérem (The University of Tokyo) 2004, Kitüntetés a Kassai Egyetem Rektorától 2002, Honour Diploma (Moldovai Tudományos Akadémia Elnöksége) 2001, Csáki Frigyes-díj (Magyar Elektrotechnikai Egyesület) 1992, Akadémiai Díj (Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége) 1974, Zipernowsky-díj 1963.

Nagy István számos nemzetközi és hazai testületnek volt aktív és meghatározó tagja, többek között a Conference Internationale des Grands Réseaux Électriques á Haute Tension magyar nemzeti bizottságának, az MTA Automatizálási és Számítástechnikai Tudományos Bizottságának és Elektrotechnikai Tudományos Bizottságának, valamint a Magyar Elektrotechnikai Egyesületnek. Az életművének fontos eleme a Council of Power Electronics and Motion Control szervezet életre hívása és nemzetközileg elismerté tétele.  E szervezet 18 európai ország képviselőit és tengeren túli megfigyelőket tömörít. Mára már a térség legrangosabbnak számító teljesítményelektronikai konferenciáit szervezi.  Az IEEE Industrial Electronics Societyban a legnagyobb tiszteletet kivívó önkénteseknek kijáró Life Fellow rangú tagja volt, részt vett a bizalminak mondható Fellow, az Award és Nomination Bizottságok munkájában. A Society honlapján úgy emlékeznek rá, mint egy bölcs és nagyon korrekt igazi úriemberre.

84 éves volt.

Hamvait családi körben helyezik örök nyugalomra. (Táviratcím: Dr. Nagy Istvánné, 1016 Budapest, Tigris u. 12., berczipet@gmail.com)

(forrás: BME VIK, mta.hu)