A Műegyetem sok szeretettel köszönti új hallgatóit!

Gratulálunk mindenkinek, akinek sikerült bejutni a Műegyetem valamelyik képzésére! Idén sem volt könnyű, jó – sok esetben nagyon jó – eredmény kellett hozzá.

A BME-re felvett hallgatók a Központi Tanulmányi Hivatal oldalain találják meg a beiratkozáshoz szükséges információkat.

A BME 2015 őszén induló képzéseire felvettek felvételi pontszámai itt találhatók meg.

A pótfelvételi lehetőségekről itt tájékozódhat.

 

Tájékoztató a Műegyetem 2015 szeptemberében induló képzéseire felvettek eredményeiről:

A 2015 szeptemberében induló képzésekre a BME-re összesen 11 345-en jelentkeztek, ez az országos adat 10,7 %-a.

A Műegyetemre júliusban összesen felvettek száma lényegében megegyezik a tavalyival: idén 5247-en kezdhetik meg nálunk tanulmányaikat (2014-ben 5319-en). Ez kitűnő eredmény a kedvezőtlen demográfiai folyamatok figyelembevételével. Kiemelendő, hogy ez nem járt együtt a felvettek pontszámának csökkenésével. Csak magas felvételi pontszámmal lehetett hozzánk bekerülni. Az alapképzéseinkre állami ösztöndíjasként felvettek átlagpontszáma 416! (Egy éve 415 volt.)

Néhány reprezentatív példa az államilag támogatott képzésre felvettek eredményéről (nappali alapképzés):

Szak

 

BME-re felvettek

 

minimális pontszáma

 

átlag pontszáma

létszáma

Mechatronikai mérnök

 

456

 

472

127

Energetikai mérnök

 

408

 

440

117

Vegyészmérnök

 

433

 

459

149

Építészmérnök (5 éves képzés)

 

375

 

421

175

Fizika

 

382

 

441

52

Matematika

 

373

 

427

51

Mérnökinformatikus

 

375

 

425

568

Villamosmérnök

 

365

 

421

411

Gazdálkodás és menedzsment

 

460

 

467

8

Az osztatlan építész szakhoz már évek óta előírás az emelt szintű érettségi. 2013 óta az építészmérnöki és az energetikai mérnöki BSc szakunkhoz is legalább egy tantárgyból emelt szintű érettségit kell tenni. Tapasztalatunk szerint az emelt szintű érettségivel rendelkezők az átlagnál sokkal kisebb arányban morzsolódnak le, tanulmányi eredményük – és így persze tanulmányi ösztöndíjuk is – jóval átlag feletti.

A jó felvételi eredményekkel bekerülő hallgatóinktól az egyetemen is jó teljesítményt várunk. A nekik nyújtott magas színvonalú képzéssel, velük közösen, meg fogjuk tartani a Műegyetem diplomájának nemzetközileg is elismert presztízsét.

Ebben az évben mesterképzési szakjainkra 2141 jelentkezőt vettünk fel állami ösztöndíjas képzésre,  916-t januárban, 1225-t júliusban. A hazai gazdaság eredményességéhez elengedhetetlenül szükségesek mesterdiplomával rendelkezők. A mesterdiploma belépő abba az „elit klub”-ba, ahol a munka annyira változatos és kihívásokkal teli, hogy egyben élvezet is. Javasoljuk a Műegyetem alapképzéseire felvetteknek, tervezzék be valamelyik mesterkurzus elvégzését is! Tanulmányozzák a mesterképzési szakjainkat – akár az alapszaktól eltérő mesterszakot is választhatnak.

Budapest, 2015. július 23.

Dr. Veszprémi Károly
egyetemi tanár, oktatási rektorhelyettes