Ugrás a tartalomra

Hírfolyam

„Programozott tulajdonságú nanokompozitok”

2015. 10. 08.

Keresztény hitét és kutatói tevékenységét élete egymást kiegészítő elemeiként éli meg Szilágyi Imre Miklós, nanotechnológiát kutató kétszeres Bolyai-ösztöndíjas vegyészmérnök.

„A kutatói munkát egy olyan küldetésnek tekintem, amellyel megismerhetem a teremtett világ szépségét, művelni és gondozni lehet a ránk bízott világot, és ezzel jobbá és könnyebbé tehetem az emberek életét. Ebből az értékteremtésből merítek motivációt a tudományos feladatokhoz” – vallotta a magát református keresztény kutatónak nevező Szilágyi Imre Miklós, a BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék tudományos munkatársa, és az MTA-BME Műszaki Analitikai Kémiai Kutatócsoport tagja, aki 2015-ben már második alkalommal nyerte el az Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíját (pályázatának címe: „Fotokatalitikus és gázérzékelő félvezető-oxid nanofilmek és nanokompozitok” – a szerk.).

A fiatal vegyészmérnök nagy potenciállal rendelkező félvezető-oxid ultravékony nanofilmeket, és ezeken alapuló nanokompozitokat állít elő és vizsgál. E vegyületeket gázszenzorként és fotokatalizátorként akarja alkalmazni. A kísérleteiben előállított anyagok újszerűek, ezért a kutatás sikere még a jövő titka. „Közel egy évtizedes tudományos tapasztalatom és a kiváló kutatócsoport a biztosíték” – fogalmazott.

A Bolyai-ösztöndíj 3 éves támogatási időszakára vállalta, hogy különböző nanostruktúrákat: nanofilmeket, nanoszálakat és nanocsöveket állít elő eltérő anyagok kombinációjából, feljavítva azok tulajdonságait. Egyrészt fotokatalizátorként alkalmazza az új szerkezeteket, amellyel célja a környezetbarát szennyeződés-mentesítési technológia további javítása, amelyben a fény és e katalizátoranyagok közvetítésével különböző szennyeződések bonthatók le. A nanovegyületek szennyező gázok észlelésére is felhasználhatók. „Újszerű anyagokat állítok elő és eddig felderítetlen kérdéseket vizsgálok” – magyarázta kísérleteinek időszerűségét Szilágyi Imre Miklós. Példaként említette az egyik legjobb fotokatalizátornak vélt titán-dioxidot (TiO2, különböző kozmetikumokban és fogkrémben is megtalálható, valamint festékekben is alkalmazott, fehér színű anyag), amely a tudósok jelenleg elfogadott álláspontja szerint kristályos, azaz rendezett állapotában működik fotokatalizátorként. A Műegyetem díjazott vegyészmérnöke legújabb kutatási eredményei ezt az állítást részben cáfolják: szerinte bizonyos körülmények között az anyag amorf, rendezetlen állapotában is fotokatalitikus hatást gyakorol a környezetére. A kísérleteiben a gázérzékelés terén azt a legvékonyabb nanofilmréteget keresi, amely még képes a különböző gázok érzékelésére. „A filmrétegek összetételének változtatásával ’hangolom’, hogy a nanofilmek mely gázokkal érintkezve reagálnak” – részletezte a BME oktatója, aki hasonló hatásvizsgálatokat végez üreges, de egyben pórusos falú, azaz nagy fajlagos felülettel rendelkező nanocsöveken is. A nanorendszerek felületi tulajdonságainak programozott módosításában fontos szerepet kap az atomi réteg leválasztás módszere. Az eljárás során nanofilmeket hoz létre úgy, hogy rétegenként helyezi egymásra az egyes atomokat, például titán-dioxid (TiO2) esetén titán és oxigén atomokat váltakozva, majd e filmek katalitikus és gázérzékelő hatását elemzi.

Az általa vizsgált területnek számos ipari felhasználása létezik: az autógyártásban a kipufogógáz-érzékelésre veszik igénybe, sőt a háztartásokban megtalálható füst- és szén-monoxid érzékelőknél is ezt az elvet alkalmazzák. „Az oxidok felületén végbemenő kémiai és elektromos folyamatok befolyásolásával a gázok elkülönítve érzékelhetők, így kedvező esetben felismerhetők a különböző gázok okozta egyéni hatások és jelek.”

Szilágyi Imre Miklós tovább bővítené a felhasználási lehetőségeket: különböző ipari érzékelő szenzorok hangolásához veti be elméletét, és új összefüggések felfedezésére is törekszik. Legújabb kísérleteiben mag/héj szerkezetű nanoszerkezetek, azaz nanofilmmel körbevont nanoanyagok viselkedését is vizsgálja. Kutatásai jelentős anyagi haszonnal kecsegtetnek az ipari partnerek számára is: „a nanofilmek vastagságának hangolásával jelentős anyagmegtakarítás, így költségcsökkentés és magasabb profit érhető el” – ecsetelte a műegyetemi vegyészmérnök.

Szilágyi Imre Miklós ipari és akadémiai környezetben egyaránt dolgozott eddigi szakmai pályafutása alatt, ám a tudományos pálya már a gyermekkorától kezdve vonzotta. Az egyetemi évek alatt bizonyosodott meg arról, hogy a hivatása a kutatás. Nagyon fiatalon nyerte el az Európai Unió Marie Curie Intra-European Fellowship Ösztöndíját: a Helsinkiben végzett, nanokompozitokkal kapcsolatos kutatásait a pályázat kiírója sikertörténetnek minősítette. Közvetlenül e díj után kapta meg először a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat, amelyre kiváló minősítést kapott. A mostani támogatási időszakban a tudományos munkán túl nemzetközi kutatócsoportját is szeretné bővíteni, az alapkutatásban szerzett új ismeretek ipari alkalmazását is megtalálni, valamint habilitálást is tervez. Élvezi munkájában az önállóságot és a szabadon alkotás örömét, e mellett hálás a munkahelyének, amiért támogatja, hogy a kísérleteiben megvalósítsa az elképzeléseit. Büszke arra is, hogy a BME-n a termikus analízis világszínvonalú alkotóműhelyében dolgozhat. „Műegyetemi tudósnak lenni óriási felelősséggel párosuló kihívás” – fogalmazta meg a magát hívő kereszténynek valló természettudós.

Munkájában nem csak a tudományos sikerek motiválják. Meggyőződése, hogy „Isten tehetséggel és munkaszeretettel ajándékozta meg, eredményeit kegyelemnek tartja, munkájának célja Isten dicsőítése, ismereteiből pedig kötelessége minél többet átadni a társadalomnak.” Kérésére közöljük személyes mottóját: „A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme (Példabeszédek 9:10).”
Sikereit családja mellett kollégáinak és mentorainak is köszöni, nélkülük nem kaphatta volna meg második alkalommal is a Bolyai-ösztöndíjat, amely újabb előrelépés a már eddig is gazdag tudományos életpályáján. „Úgy érzem, hogy a helyemen vagyok, boldogan és örömmel járok be dolgozni.”

 

Szilágyi Imre Miklós

2012-től az MTA-BME Műszaki Analitikai Kémiai Kutatócsoport, BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar (VBK) Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék tudományos munkatársa
2010-2012-ig a Helsinki Egyetem kutatója (Department of Chemistry, University of Helsinki, Finnország)
2010-2011-ig az MTA-BME Anyagszerkezeti és Modellezési Kutatócsoport, BME VBK Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék tudományos munkatársa
2007-2009-ig az MTA-BME Anyagszerkezeti és Modellezési Kutatócsoport, BME VBK Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék tudományos segédmunkatársa
2005-2008 között a BME VBK Oláh György doktori Iskola hallgatója, 2009-ben PhD fokozatot szerzett kémiai tudományokból
2004-2005-ig a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar Kémiai Doktori Iskola PhD-hallgatója
2004-ben kitüntetéses vegyészmérnöki diplomát szerzett a BME VBK-n, előtte a BME mellett tanult a Bécsi Műszaki Egyetemen és a Zaragozai Egyetemen is

Díjak, elismerések

2015-ben második alkalommal kapott Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat
2014-től a Journal of Thermal Analysis and Calorimetry folyóirat főszerkesztő-helyettese
2013-ban Certificate of Excellence in Reviewing (Top 10 Reviewer) from the journal Materials Chemistry and Physics elismerést kapott
2011-ben első alkalommal kapott Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat, valamint megkapta a Grant for Young Researchers & Students from Central & Eastern Europe in the field of Thermal Analysis & Calorimetry” (by Netzsch & CEEC-TAC) ösztöndíjat
2010-ben az Akadémiai Ifjúsági Díjat, a Visegrádi Akadémiák Ifjúsági Díját és a Marie Curie Intra-European Fellowship Ösztöndíját kapta meg (ez utóbbit Marie Curie Success Story-nak választották)
2009-ben elnyerte a European Materials Research Society – Young Scientist Award-ot, (E-MRS Graduate Student Award), megkapta az Innovációs Doktoráns Díj Máthé Tibor emlékére elismerést, valamint interjú jelent meg vele a Science folyóirat karrier rovatában (ScienceCareers)
2008-ban elnyerte a Scopus Fiatal Kutatók Fődíját, a kémiai Scopus Díjat, a Deák Ferenc Ösztöndíjat, a Pro Patria et Scientia I. díjat, és a Perkin-Elmer – ICTAC (International Confederation of Thermal Analysis and Calorimetry) Young Scientist Award-ot
2004-ben Meisel Tibor BME-VBK Kari díjat kapott
2003-ban OTDK II. helyezett lett
2003-ban, 2002-ben és 2001-ben TDK II. helyezést ért el
2002-2004 között elnyerte a GE Hungary ZRt. - BME Aschner Lipót Ösztöndíját
2002-2004 között Köztársasági Ösztöndíjat kapott
2002-ben és 2003-ban Kari BME Ösztöndíjat nyert

A kutatócsoportjának jelenleg 1 posztdoktor, 3 PhD-, 9 MSc- és 5 BSc-hallgató tagja van.

- TZS -