Ugrás a tartalomra

Hírfolyam

„Mi is fontos részesei vagyunk a Műegyetem tudományos eredményességének”

2015. 10. 14.

Az oktatást és kutatást segítő kiemelkedő gazdasági és adminisztratív munkájáért kapott Trefort Ágoston-díjat a BME munkatársa.

„A háttérszemélyzet óriási segítséget jelent hallgatónak, oktatónak és kutatónak egyaránt, de nem vagyunk előtérben és anyagi megbecsülésünkön is lehetne javítani” – vallotta Thury Etelka ügyvivő szakértő, főtanácsos. A Természettudományi Kar Fizikai Intézet Atomfizika Tanszék gazdasági csoportvezetőjét az Egyetem a Kari Tanács javaslatára terjesztette fel a kitüntetésre.

„Az Atomfizika Tanszék rendkívül sokrétű oktatási és kutatási tevékenységet folytat, amelynek sikerében az oktatók, kutatók és diákok mellett igen nagy szerepe van a háttérszemélyzetnek: a műhelyeknek, a technikusoknak és nem utolsósorban az adminisztrátoroknak. A gazdasági jellegű adminisztráció az utóbbi néhány év rendkívül gyorsan változó belső és külső szabályai miatt különösen nagy erőfeszítést, odafigyelést, gyorsaságot és rugalmasságot követel. Ez az elismerés – amellett hogy Eta személyes eredményeit díjazza – arra is rávilágít, hogy az általa irányított kis csoport ebben a ’versenyben’ jól megállja a helyét” – fejezte ki köszönetét a tanszék nevében Koppa Pál tanszékvezető.

Thury Etelka 1980 óta az Atomfizika Tanszék munkatársa. Először laboránsként, atomabszorpciós berendezésen dolgozott, majd könyvek, jegyzetek, kiadványok szerkesztője lett, illetve hallgatók, doktoranduszok ügyeit intézte, és részt vett a NEPTUN tanulmányi rendszer kezelésében. 1990-től gazdasági ügyintéző, 2000 óta a gazdasági csoport vezetője. „A feladatok viteléhez folyamatosan képeztem magam, hiszen itt napra-percre tisztában kell lenni mindennel, minden változással és előfordul, hogy napi szinten kell újratanulni sok mindent” – tette hozzá Etelka, utalva az Egyetem új szervezeti és működési rendjéből adódó változásokra vagy a többféle elektronikus pályázati rendszer használatára.

„Az Atomfizika Tanszék költségvetési, hazai és külföldi pályázati és szerződéses tevékenységének sokszor igen bonyolult gazdasági ügyeit igen magas szinten intézi” – olvasható a méltatásban. Etelka eddig több mint 200 kutatási-fejlesztési szerződés és szakképzési támogatás pénzügyi lebonyolítását végezte, legutóbb egy, a VBK-val közös több éves, összességében 600 millió forintos pályázatét. „Szakértelme nagy segítség a tanszék nemzetközi pályázatainak végrehajtásában, az elmúlt években számtalan OTKA pályázatot, 11 európai uniós és 10 kétoldalú nemzetközi projektet gondozott, de jártas a jogi- és közbeszerzési ügyek gyors és hatékony intézésében is” – fűzte hozzá a tanszékvezető.

Az Atomfizika Tanszék adminisztrációja a „szabályozási hiányosságok ellenére, a kialakult gyakorlatnak köszönhetően jól működik, a személyi nyilvántartása mintaszerű” – idézte büszkén Etelka a legutóbbi belső ellenőrzés egyik következtetését. „Vannak olyanok, akik nem szeretnek, mert egy ’bulldog’ vagyok, pedig csak azt szeretném, hogy gyorsan, jól és gördülékenyen menjenek a dolgok, és teszek is ezért.”

A tanszéki oktatóknak-kutatóknak biztos gazdasági háttér kell, ezért kitűnő segítőcsapatot építettem magam köré, akik mindenben tudnak segíteni – mondta Etelka. A friss díjazott büszke rá, hogy három, különböző korosztályhoz tartozó, eltérő egyéniségű tanszékvezetővel is jól együtt tudott és tud dolgozni (Giber János professzor, Richer Péter professzor és Koppa Pál professzor – a szerk.), akik teljes mértékben megbíznak tudásában, és mindig kikérik a véleményét. „Kevés az idő az oktatás és kutatás mellett a gazdasági dolgok áttekintésére, nagyon ránk vannak szorulva” – vélekedett Etelka. Kiemelte, hogy a TTK összes ügyintézője és a kar gazdasági vezetése is nagyon eredményesen tud együttműködni. Az Atomfizika Tanszék gazdasági csoportvezetőjeként szívesen segít más karok tanszékeinek, EU-s projektekkel vagy vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos ügyekben.

Etelka napi munkája mellett aktív részese az egyetemi közéletnek is. Több mint 15 éve a TTK Kari Tanácsának választott nem oktató-kutató tagja, valamint tanácsadóként részt vesz a TTK Gazdasági Bizottságban. Úgy tartja, hogy ez remek lehetőség a közvetlen információszerzésre a változásokról és az új szabályokról. Emellett a tanszék közösségi életének mozgatórugója. „Tyúkanyó vagyok, mindenkit ismerek, akik hallgatóként, doktoranduszként végeztek és a tanszéken dolgoznak tovább. Őket kicsit a gyerekeimnek is tekintem.” Etelka szerint nagyon fontos, hogy a tanszéken mindenki ismerje a másik munkáját, ezért fáradhatatlanul szervezi a közös nyári kirándulásokat, karácsonyi záró ünnepségeket, nyugdíjba vonulók búcsúztatóját, valamint a közös névnapozásokat.

Thury Etelka Dékáni Dicséretben részesült (2005), és „az oktatást és kutatást kiemelkedően támogató gazdasági ügyintézéséért” Sztoczek József Emlékérmet is kapott (2012). „Jó érzés, hogy megbecsülik a munkámat, mivel sokszor vagyok itt reggeltől-késő estig” – vallotta.

A BME munkatársa sokat köszönhet a családjának, hiszen két gyermeke mellett az Egyetemre is rengeteg energiát fordított. „Néhány év múlva szeretnék magam mögött hagyni egy olyan fiatal és ütőképes csapatot, akik magas szinten tovább tudják folytatni a munkámat, majd nyugdíjasként szeretnék jelen lenni a gyermekeim életében, aktív nagymamaként – árulta el jövőbeni terveiről az Atomfizika Tanszék Trefort Ágoston-díjjal kitüntetett munkatársa.

Trefort Ágoston-díj az oktatási miniszter által adományozható egyik állami elismerés. Azoknak a minisztériumi, önkormányzati és intézményi dolgozóknak adományozható, akik az oktatás érdekében hosszabb időn át kiemelkedő munkát végeznek. A díjazott az adományozást igazoló okiratot, pénzjutalmat és plakettet kap.

-BK-