Ugrás a tartalomra

Hírfolyam

Akik sokat tesznek azért, hogy tanulóik a Műegyetemet válasszák

2015. 10. 19.

Természettudományi, műszaki és informatikai területen kiemelkedő teljesítményt nyújtó középiskolákat és tanáraikat díjazta a BME Pro Progressio Alapítványa.

„Óriási a díjjal elismert iskolák és tanárok felelőssége, munkájukat ráadásul élvezhető módon végzik” – fejezte ki elismerését Józsa János rektor. A BME vezetője a díjátadó ünnepségen saját középiskolai éveit is visszaidézte, amelyeket „formálódása igazi időszakának” nevezett. „Nagyon függünk Önöktől, akik tudják, hogyan kell ’megfogni’ a gyermekeket, hogy megfelelő képzettséggel később be is jussanak a Műegyetemre” – fordult a díjazottakhoz Józsa János. A BME rektora arra kérte a jelenlévő tanárokat, hogy gondoskodjanak a középiskolások humán műveléséről is, mivel „a mérnöki döntések igazi tétje, amikor a számítások és tervezés után az alkotó embernek kell döntenie, műveltségére alapozva.”

„A természettudományok népszerűsítésének, rangjuk megőrzésének utolsó pillanataiban vagyunk egy olyan országban, amely mindig büszke volt tudására és kutatási eredményeire” – vélekedett a köznevelésért felelős helyettes államtitkár. Sipos Imre a köznevelés és a felsőoktatás, valamint a tudomány összekapcsolásának fontosságát hangsúlyozta beszédében.

Idén hetedik alkalommal kapta meg 10 középiskolai tanár és 14 középiskola a több mint tízmillió forint összértékű Pro Progressio-díjat – emlékeztetett Pakucs János. A kuratórium elnöke elmondta, a Műegyetem mellett működő alapítvány idén is olyan kiemelkedő eredményekkel rendelkező, 50 év alatti tanárokat részesített az elismerésben, akiknek nemzetközi és hazai versenyeken sikereket elért tanítványaik vannak, és tanulóik jelentős számban érettségiznek emelt szinten. Van közöttük olyan pedagógus is, aki kifejezetten hátrányos körülmények között végez példamutató oktató-nevelő munkát. Pakucs János hozzáfűzte, hogy a jövőben szívesen látna pályázókat még több középiskolából (a díjátadóra készített tájékoztató ITT tekinthető meg – a szerk.).

A díjazott középiskolák:

Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium

Berzsenyi Dániel Gimnázium

Boronkay György Műszaki Szakközépiskola és Gimnázium

Budapest, XIV. kerületi Szent István Gimnázium

Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium

Földes Ferenc Gimnázium (Miskolc)

Garay János Gimnázium (Szekszárd)

Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium

Kiskunhalasi Bibó István Gimnázium

Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium

Lovassy László Gimnázium (Veszprém)

Óbudai Árpád Gimnázium

Szentendrei Móricz Zsigmond Gimnázium

Veres Pálné Gimnázium (Budapest)

A díjazott középiskolák képviselői

Az alapítvány az elmúlt hét évben több mint 70 középiskolai tanárt díjazott és részesített fejenként 400 ezer forintos jutalomban, e mellett 90 középiskolának nyújtott több mint 25 millió forintos támogatást, hozzájárulva természettudományi szakmai versenyek és bemutatók szervezéséhez, valamint a műszaki pálya iránti érdeklődés növeléséhez.

A díjazott pedagógusok és jó gyakorlataik:

Csötönyi Nóra (Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium)

A díjat átvevő tanítványa szerint a matematika tanárnő „vicces példákkal szeretteti meg a matekot.”

Drávucz Anita (Verseghy Ferenc Gimnázium, Szolnok)

A matematika-fizika szakos tanárnő játékeszközök fizikáját dolgoztatja ki versenyző diákjaival, akik csapatban, prezentálva ismertetik azt társaiknak. Nagy élményt ad a tanulóknak az is, hogy a verseny zsűrijében egyetemi professzorok ülnek.

Gécziné Pila Erika (Petőfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium, Aszód)

A matematika-fizika szakos pedagógus középiskolás diákjai általános iskolásoknak tartanak interaktív kísérletezős napot, amely mindkét csoportnak nagy élmény. A természettudományos életben sikereket elért embereket is szívesen hallgatják meg a tanárnő diákjai.

Lugosi Attila (Keleti Károly Közgazdasági Szakközépiskola, Budapest)

A matematika-informatika tanár azt mutatja meg diákjainak, hol jelenik meg a természetben és az ő életükben a matematika.

Major Balázs (Veres Pálné Gimnázium, Budapest)

A fizika szakos pedagógus projektmunkákra alapozó természettudományos szakkört vezet, valamint nyári táborokat és fizikaversenyeket szervez.

Osgyániné Németh Márta (Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium és Kollégium)

A matematika-kémia tanárnő kísérleti órákat és tanórán kívüli kémiafoglalkozásokat tart, Luca-napi varázslatok címmel a környező általános iskolásoknak szervez kémiaversenyt, természettudományos táboraiban pedig humán érdeklődésű gyerekek is szívesen részt vesznek.

Paulovits Ferenc (ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium, Budapest)

A matematika-kémia szakos tanár szerint is nagyon sokat jelent a gyerekeknek, hogy kísérletezhetnek. A Bolyai-versenyeken rendszeresen szervező, zsűriző pedagógus legutóbbi, 35 fős osztályából tízen folytatják tanulmányaikat a BME-n.

Szabó Judit (Béri Balogh Ádám Gimnázium és Kollégium, Tamási)

A fizika-informatika tanárnő is hagyja, hogy diákjai maguk kísérletezzenek, akár az iskola lépcsőházában is, és úgy tapasztalja, hogy utána jobban megértik a számításokat is.

Szabó László (Lovassy László Gimnázium, Veszprém)

Az informatika szakos oktató megmutatja diákjainak, hogy az informatika nemcsak szórakozás. Ehhez akkor is fenn kell tartania az érdeklődésüket, akár egy szelet csokival is, amikor száraz a tananyag. Legutóbbi osztályának kétharmada mára műegyetemista.

Varga Zsolt (Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium)

A fizika-informatika szakos tanár szerint a fizikában mindig kell a mutatvány, a kísérlet, ezért heti egyszer mindig csak mérnek és kísérleteznek az óráin a gyerekek. 270 diák és még 10 tagintézmény minimum 150 gyerekének szervez komplex természettudományos vetélkedőt.

A díjazott pedagógusok

„Nem csökkent lényegesen a BME-re jelentkezők száma és sikerült megőrizni a belépési feltételeket is” – ismertette a Villamosmérnöki és Informatikai Kar oktatási dékánhelyettese. (A maximális felvételi pontszám 75%-a alá idén sem engedte ponthatárait a BME, amely a három nagy tudományegyetem, az ELTE, a SZTE és a DE mögött, az ötezret meghaladva negyedik lett az összes képzési szintet magában foglaló felvételi létszámban, az alapszakokra felvett hallgatók létszámát tekintve pedig az ELTE mögött a második helyet érte el – a szerk.).

Tevesz Gábor arra hívta fel a figyelmet, hogy az emelt szintű érettségi eredmények pontosabb képet tükröznek a frissen felvett hallgatók felkészültségéről, mint a felvételi pontszámaik, és állítását számokkal is igazolta. „A BME már régóta hangoztatja ezt” – nyomatékosította az oktatási dékánhelyettes, bemutatva a felvételi utáni matematika és fizika felmérések, valamint az első féléves és éves kreditteljesítés adatait. „Tudatos felkészítésre van szükség a középiskolákban, a BME-n pedig célzott programokra, amelyek már több éve zajlanak is (Nyílt Nap, Nyitott laborok, iskolalátogatások, Lányok Napja, matematika-fizika előkészítők és gyakorlófelületek (pl. az ALFA), szülői fórumok, a felvétel után pedig a gólyaportálok és egyéb tájékoztatók, felzárkóztató programok, tankörrendszer stb.)” – vélekedett Tevesz Gábor (az előadás teljes egészében ITT tekinthető meg – a szerk.).

A rendezvényről készült videók:

Bevezető beszédek: Pakucs János, Józsa János, Sipos Imre

Díjkiosztó, iskolák és tanárok bemutatkozása

Tevesz Gábor előadása

(Az érdeklődő középiskolások legközelebb a BME Nyílt Napján ismerkedhetnek meg az intézménnyel és a követelményekkel.)

 

-BK-

Fotó: Philip János