„A matematika tudományába és a művelőibe mindig érdemes beruházni”

A Műegyetem három matematikusa kapott idén Bolyai-ösztöndíjat. Sándor Csaba, a BME TTK Sztochasztika Tanszék egyetemi docense számelméleti kutatásokat folytat.

„Nagy örömmel fogadtam, hogy a Magyar Tudományos Akadémia idén kilenc matematikust is jutalmazott a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjjal. Hárman a Műegyetemen kutatunk, ami bizonyítja, hogy egy erős fiatal tudós gárda koncentrálódik a BME-n” – vélekedett Sándor Csaba, a Természettudományi Kar Sztochasztika Tanszékének egyetemi docense (dolgozatának címe: „Additív reprezentációs függvények és Stanley-sorozatok” – a szerk.). „Nagyszerű élményként éltem meg, hogy a díjazottak között volt a tanítványom, Bíró Péter közgazdaságtannal és játékelmélettel foglalkozó matematikus is. Mi mind élő bizonyítékai vagyunk annak, hogy számos tehetséges kutató van ma Magyarországon, és oktatóként a tudásunk átadásával is értéket teremtünk” – tette hozzá.

Sándor Csaba az additív reprezentációs függvényekkel és a Stanley-sorozatokkal foglalkozik elméleti matematikai kutatásaiban. „Gauss vetette fel a kérdést, hogy ha a derékszögű koordináta rendszerben veszünk egy origó-középpontú, „r sugarú” kört, abba hány rácspont, azaz egész számú x- és y-koordinátákkal rendelkező (x,y) pont esik bele. A válasz erre az, hogy körülbelül a kör területe. Gaussnak volt egy sejtése, hogy a „körülbelül” ebben az esetben mit jelent pontosabban.   Máig nem tudjuk, hogy ez így van-e, de feltételezzük, hogy állítása helytálló” – fogalmazta meg Sándor Csaba, akinek számelméleti vizsgálatai is kapcsolódnak e témához. Matematikus kutatóként a témát általánosságban vizsgálja, és megpróbálja megérteni a hátterét. „Az eredeti matematikai felvetés a négyzetszámokkal kapcsolja össze az elméletet, ám én azt vizsgálom, hogy közelebb visz-e a megoldáshoz, ha köbszámokra vagy más általános sorozatokra vezetjük vissza kérdést. Számelméleti vizsgálataimban olyan új fogalmakat vezetek be a kérdések megválaszolásához, amelyek magyarázata már önmagában izgalmas, és felkelti a matematikusok érdeklődését” – foglalta össze a TTK docense.

A témaválasztásban Erdős Pál, a 20. század meghatározó magyar matematikusa inspirálta a Műegyetem oktatóját. Sándor Csaba példaképként tekint a professzorra, aki szerinte a feladatok kigondolásának, megfogalmazásának, terjesztésének és megoldásának is mestere volt. „Személyesen is ismerhettem Erdős Pált, aki jól ráérzett a fiatal kutatókat érdeklő témákra” – emlékezett vissza a BME docense, aki közös cikket is publikált a magyar professzorral. „A matematikusok egymás között „1 Erdős-számúnak” nevezik azt a kollégát, aki személyesen dolgozott együtt a nemzetközileg meghatározó munkásságú tudóssal, míg „2 Erdős-számúnak” azt a kutatót, aki már csak közvetett kapcsolatban volt vele, és így tovább. Mintegy 500 matematikus – köztük én is – büszkélkedhet azzal, hogy 1 az Erdős-száma.”

Sándor Csaba tudományos munkájának másik témáját, a Stanley-sorozatokkal kapcsolatos kutatásokat szintén egy hazai matematikus ihlette meg. Szemerédi Endre áttörő eredményeket ért el azt vizsgálva, hogy rögzített „K” és „N” pozitív egészek esetén az első „N” számból hány olyan számtani sorozat választható ki, amely nem tartalmaz „K” hosszú elemű számtani sorozatot. A BME oktatója e sorozatok előállításának módszertani elemzését végzi kutatásaiban.

„A matematikába és a matematikai tudósokba mindig érdemes beruházni” – vallja a most díjazott tudós. Elméleti kutatásainak egyelőre nincs kézzel fogható gyakorlati alkalmazása. „A mai kutatói társadalom tisztában van azzal, hogy nemcsak azonnal hasznosítható termékek és alkalmazások létrehozóit kell támogatni” – fűzte hozzá, számos példát említve arra, hogy a kezdetben elméleti matematikai kutatásnak indult kísérletek gyakorlati hozzáadott értéket teremtettek. „A legkézenfekvőbb példák a prímszámok, amelyek néhány száz évvel ezelőtt matematikusok játékos elmélkedésének indultak, ám az alkalmazott matematika ma a titkosítás egyik legfontosabb eszközeként tartja számon ezeket. A másik példa a gráfelmélet, amelyet a hálózatkutatásban, például közösségi oldalak matematikai modellezéséhez használnak.”

A TTK Bolyai-ösztöndíjjal kitüntetett oktatója erkölcsi és anyagi megbecsülésként tekint az MTA díjára: „nemcsak a jövőbeli, hanem az eddigi tudományos munka elismerése is, ami egy lépéssel közelebb visz a habilitációhoz”. Sándor Csaba számára magától értetődő volt az akadémiai életpálya. „Két szívügye van annak, aki a Műegyetemen dolgozik: az oktatás és a kutatás”. A TTK pedagógus felmenőkkel rendelkező docense gyermekkorától jó tanítói példákat látott, és fontos számára mind az oktatás, mind a hallgatókkal folytatott szakmai eszmecsere. Tanszéke jóvoltából jelenleg egy éves kutatói szabadságát tölti, e közben a tudományos munkára, különösen a Bolyai-ösztöndíj keretében vállaltakra összpontosít.

Sándor Csaba

2007-től a BME Természettudományi Kar (TTK) Sztochasztika Tanszék docense
2001-2007-ig a BME TTK Sztochasztika Tanszék egyetemi tanársegédje
1999-2001-ig a BME TTK Sztochasztika Tanszék adjunktusa
1999-ben szerzett PhD-minősítést az Eötvös Loránd Tudományegyetemen az Algebra és Számelmélet Doktori Programban
1995-ben szerzett matematikus diplomát az Eötvös Loránd Tudományegyetemen

Kutatási területe: diofantikus egyenletek, kombinatorikus számelmélet

Jelenleg oktatott kurzusai: Analitikus számelmélet és Matematikai statisztika betontechnológusoknak

 

Bolyai János Kutatási Ösztöndíj

A Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat a Magyar Tudományos Akadémia hozta létre 1998-ban a hazai fiatal és tehetséges kutatók anyagi támogatására, valamint a kutatás-fejlesztési teljesítmény ösztönzésére és elismerésére. A minden évben meghirdetett ösztöndíjat a jelenlegi szabályozás szerint a 45 év alatti kutatók nyerhetik el egy, kettő vagy három éves időtartamra. A pályázati időszakban végig kiemelkedő eredményeket elérő tehetségek másodszor is pályázhatnak a Bolyai-ösztöndíjra.

Az MTA hozzájárulása jól illeszkedik a magyar tudományos ösztöndíjhálózatba, egyedisége abban rejlik, hogy egy olyan fiatal tudósgeneráció értékteremtő tevékenységét támogatja, amelynek tagjaiból nagy valószínűséggel MTA doktora címet elnyerő kutatók, majd akadémikusok lesznek.

A benyújtott pályaműveket a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriuma bírálja el, amely független, szakmailag és tudományos szempontból autonóm szervezet. A kutatási tervekről a Kuratórium 11 szakértői kollégium közreműködésével dönt, a szaktudományokat 1-2 tudós képviseli.
A díjazottak tudományos tevékenységét a Kuratórium folyamatosan nyomon követi: az ösztöndíjasok évente számolnak be szakmai eredményeikről és a pályaművűkben vállaltak teljesítéséről, majd tudományos zárójelentésben összesítik kutatásaikat és jövőbeli terveiket. A beszámolókat a bírálatban is résztvevő szakértők értékelik és véleményezik.

A támogatási időszakban kiemelkedő eredményeket elérő kutatóknak az évente megrendezett „Bolyai-napon” a Kuratórium Bolyai Emléklapot adományoz, míg a legkiválóbb (átlagosan) 15 díjazottnak Bolyai Plakettet ad át az MTA elnöke. Ugyanezen a napon kapják meg az új díjazottak oklevelüket és a Bolyai-jelvényt.

Idén a benyújtott pályázatok száma rekordot döntött: több mint 800 pályamű közül 200 fiatal PhD-fokozattal rendelkező kutatót díjazott az MTA.

Az ösztöndíj odaítélésének feltételeit, szabályzatát a 156/1997. (IX. 19.) Korm. számú rendelet szabályozza.

TZS - TJ