A BME Pro Progressio Alapítvány 2015-ben is segíti a tehetségeket

Kiemelkedő teljesítményű hallgatók kaptak támogatást az egyetemtől és cégektől.

„A Pro Progressio Alapítvány ösztöndíjai a mérnöki tevékenység fontos oldalát, a haladásra való képességet értékelik” – emelte ki az Alapítvány ösztöndíjainak átadóján Józsa János rektor, hozzátéve hogy e díjak – bár nem a legrégebbi alapításúak – már így is rangos elismerést vívtak ki.

„A Pro Progressio Alapítvány alapítói – a Műegyetem Támogatói és Baráti Köre – három célt tűztek ki az alapító okiratban: kiemelkedő és tehetséges hallgatók támogatását ösztöndíjjal, az egyetem oktatói infrastruktúrájának patronálását, valamint az egyetem történelmi campusa értékeinek megőrzését és ápolását” – vázolta Pakucs János, a kuratórium elnöke, méltatva az értékes anyagi támogatást nyújtó több mint száz vállalat hozzájárulását is.

Az Alapítvány 2001-ben alapította a Diplomaterv/Szakdolgozat és az éves doktorandusz ösztöndíjat, amelyet évente nyerhet el a BME karainak egy-egy (BSc-s és MSc-s) végzős hallgatója és doktorandusza. A pályázattal olyan tehetséges fiatalokat díjaznak, akik az ipar műszaki fejlesztését elősegítő, innovatív, újszerű, saját ötletet is tartalmazó diplomamunkát készítenek. Összege az MSc-s hallgatóknál 150.000 Ft, a BSc-s hallgatóknál 100.000 Ft. A doktoranduszi ösztöndíjat évente a BME olyan négy doktorandusz hallgatója nyerheti el. Nekik a pályázat beadásától számított egy év alatt sikeresen be kell fejezniük és beadniuk PhD értekezésüket. 12 hónapon át havi 120.000 Ft-ban részesülnek.

 

A Csibi Sándor Ösztöndíjat olyan kiemelkedő hallgatói teljesítmények honorálására alapították 2010-ben, amelyek a néhai kiváló professzor által művelt alábbi szakterületeken születtek: hírközléselmélet, információelmélet, kódoláselmélet. Az Ösztöndíjat évente egy alkalommal ítélik oda egy nyertesnek, összege 1 millió Ft.

A ceremónián átadták a Huawei és a Sumitomo cég ösztöndíjait is. A HUAWEI által létrehozott ösztöndíj pályázatot, amelynek neve „A Holnap Innovatív Vezetői” 2011-ben hirdették meg először. Az együttműködés keretében a Villamosmérnöki és Informatikai Kar 10 MSc-s hallgatója évente nyerheti el az 1850 amerikai dollárnak megfelelő ösztöndíjat tanulmányi eredménye és kutatási terve alapján, és kínai tanulmányúton is részt vehetnek.

A Sumitomo ösztöndíjat 2006 óta kaphatják meg a BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar tehetséges, kiváló tanulmányi eredménnyel rendelkező hallgatói. Az összesen hat sikeres pályázó számára folyósított ösztöndíj 10 hónapra szól, összege havi 45.000 Ft.

Pro Progressio Diplomaterv ösztöndíj

Építőmérnöki Kar

Jáger Bence: „Trapéz lemez gerincű tartók interakciós viselkedésének vizsgálata”

Gépészmérnöki Kar

Hegedűs Olivér Viktor: „Háromtengelyes 3D nyomtató prototípus gép tervezése”

Építészmérnöki Kar

Csík Zsolt: „A békésszentandrási katolikus temető”

Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Mester Dávid: „Nem konvencionális bázisfüggvények alkalmazása a kvantumkémiában”

Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Szabó Gábor: „Kódosztásos többszörös hozzáférés vizsgálata modulált látható fénnyel megvalósított adatátvitel esetén”

Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar

Karádi Dániel: „A légi közlekedésben alkalmazott utasinformatikai (mobil) alkalmazások értékelési módszerének kidolgozása és az alkalmazások továbbfejlesztési lehetőségei”

Természettudományi Kar

Fülep Csilla: „Az emberi szem leképzési tulajdonságainak elméleti és kísérleti vizsgálata”

Pro Progressio Szakdolgozat ösztöndíj

Építőmérnöki Kar

Sárik Veronika: „Aljpapucsok hatása a vasúti vágány függőleges rugalmasságára”

Gépészmérnöki Kar
Béri Bence: „Gravitációs erőtér hatásának elemzése rudak hajlító lengéseire”

Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Szentjóbi Hajnalka: „Új diarilfoszfinsav egységet tartalmazó deprotonálható koronaéterek szintézise és a pKa értékük meghatározása”

Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Stein Dániel: „Incremental Static Analysis of Large Source Code Repositories”

Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar

Kisantal Máté: „Flexibilis repülőgép szabályozó rendszerének analízise”

Természettudományi Kar

Lévay Sára: „Szemcsés anyagok nyírásának vizsgálata szimulációval és modellezéssel”

Pro Progressio Doktoranduszi ösztöndíj

Mlinárik Lilla, kutatási terület: „Kiegészítőanyag-tartalom hatása a cementek kémiai ellenálló képességére” az Építőmérnöki Kar - BME Vásárhelyi Pál Építőmérnöki és Földtudományi
Doktori Iskola doktorjelöltje.

Kóródy Anna Nóra, kutatási terület: „Folytonosság és újítás – Örökségvédelem és kortárs építészet határterületei Spanyolországban” az Építészmérnöki Kar - BME Csonka Pál Doktori Iskola doktorjelöltje.

Bordácsné Bocz Katalin, kutatási területe: „Különböző műanyagok égésgátlási lehetőségeinek
feltárása, valamint környezetbarát polimer kompozitok fejlesztése” a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar - Oláh György Doktori Iskola doktorjelöltje.

Szaller Dávid, kutatási területe: „Multiferroikus anyagok vizsgálata” Természettudományi Kar - Fizikai  Tudományok Doktori Iskola doktorjelöltje

Csibi Sándor ösztöndíj

Sipos Márton Ákos PhD, Villamosmérnöki és Informatikai Kar, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tsz

Huawei ösztöndíjak

Bársony Kristóf
Bokori Nóra
Faragó Ákos
Géczy Gábor
Kajó Márton
Kocsis Szilárd
Matolcsy Balázs
Muzslai Gergely
Schranz Ágoston
Szili Tamás Ádám

Sumitomo ösztöndíjak

Benedek Zsolt MSc
Borbás Enikő MSc
Nagy Brigitta MSc
Mikula Gergő János MSc
Démuth Balázs PhD
Németh Tamás PhD