Ugrás a tartalomra

Hírfolyam

TDK: Kiváló hallgatók és oktatók elismerése

2015. 12. 21.

Ünnepélyes keretek között adták át a rektori különdíjakat és a Pro Progressio Alapítvány díjait.

„Az Országos Tudományos Diákköri Konferencia eredményei nagymértékben meghatározzák egy intézmény sikerességét: ezért támogatást kapunk a fenntartó minisztériumtól is, tehát aki kiválóan dolgozik, az értünk is dolgozik” – hangsúlyozta Józsa János rektor az Egyetemi Tudományos Diákköri Bizottság ünnepségén, amelyen a rektori különdíjakat és a Pro Progressio Alapítvány elismeréseit vették át az arra érdemes hallgatók és oktatók. A rektor méltatta az Alapítvány által nyújtott segítséget, kiemelve annak jelentőségét is, hogy a TDK tevékenységben a Műegyetem a kezdetektől elhivatott oktatókkal és tehetséges hallgatókkal vesz részt.

Az ünnepi nyilvános ülés elnökségét Józsa János rektor, Pakucs János, a Pro Progressio Alapítvány kuratóriumának elnöke, Veress Árpád egyetemi docens, az Egyetemi Tudományos Diákköri Bizottság Elnöke és Daku Dávid, az Egyetemi Hallgatói Bizottság elnöke alkotta.

Rektori Különdíjban részesült:

Építőmérnöki Kar:

Fleit Gábor „Hajók keltette partközeli hullámok átfogó elemzése mérési és numerikus modellezési módszerekkel” című dolgozatáért /témavezető: Józsa János egyetemi tanár, Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék; Baranya Sándor adjunktus, Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék; Krämer Tamás egyetemi docens, Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék

Gépészmérnöki Kar:

Bak Bendegúz Dezső „Inváziós perkoláció gráfokon: porozimetria modellezése és szimulálása” című dolgozatáért /témavezető: Kalmár-Nagy Tamás egyetemi docens, Áramlástan Tanszék

Építészmérnöki Kar:

Danielisz Dóra „Sepsiszéki református templomok téralakítása a XVI-XIX. században” című dolgozatáért /témavezető: Krähling János egyetemi docens, Építészettörténeti és Műemléki Tanszék

Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar:

Percze Krisztina „Vírusdetektálás aptamerekkel” című dolgozatáért /témavezető: Mészáros Tamás egyetemi docens, SE Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet

Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Klenik Attila és Marussy Kristóf „Aszinkron rendszerek konfigurálható sztochasztikus analízisét támogató keretrendszer” című dolgozatáért /témavezetők: Telek Miklós egyetemi tanár, Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék; Molnár Vince doktorandusz, Méréstechnikai és Információs Rendszerek Tanszék; Vörös András tudományos segédmunkatárs, Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar:

Földes Dávid „Kerékpáros útvonal értékelő eljárás kidolgozása és beillesztése a multimodális városi útvonaltervezésbe” című dolgozatáért /témavezető: Csiszár Csaba egyetemi docens, Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék

Természettudományi Kar:

Farkas Dániel Gergely „Irányfüggő abszorpció vizsgálata multiferroikus BiFeO3 magnon gerjesztéseiben” című dolgozatáért /témavezető: Bordács Sándor adjunktus, Fizika Tanszék, Szaller Dávid doktorandusz, Fizika Tanszék

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar:

Bory Csilla, Hidas Anna, Horváth Mária „Mobil szemmozgáskövetés alapú terméktesztelési módszertan alkalmazása „2 másodperces” sátrak használhatósági vizsgálatához” című dolgozatáért /témavezető: Hercegfi Károly egyetemi docens, Ergonómia és Pszichológia Tanszék

„TDK Munkáért” oktatói emlékplakettet kaptak:

Építőmérnöki Kar:

Rózsa Szabolcs egyetemi docens, Általános és Felsőgeodéziai Tanszék

Gépészmérnöki Kar:

Kerényi György egyetemi docens, Gép- és Terméktervezés Tanszék

Építészmérnöki Kar:

Hegyi Dezső egyetemi docens, Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék

Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar:

Kovács Ervin tudományos segédmunkatárs, Szerves Kémia és Technológia Tanszék

Villamosmérnöki és Informatikai Kar:

Pataki Béla egyetemi docens, Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Közlekedési és Járműmérnöki Kar:

Hlinka József doktorandusz, Gépjárművek és Járműgyártás Tanszék

Természettudományi Kar:

Légrády Dávid egyetemi docens, Nukleáris Technika Tanszék

Gazdaság és Társadalomtudományi Kar

Verebics János egyetemi docens, Üzleti Jog Tanszék

 

A Pro Progressio Alapítvány 1998-ban hozta létre a hallgatói TDK ösztöndíjat, amelyet karonként egy hallgató nyerhet el TDK tevékenysége elismeréseként.

A díj összege 80.000 Ft,-/fő.

 

TDK hallgatói ösztöndíjban részesültek:

Építőmérnöki Kar:

Kerényi Ramóna: ”Beton maradó húzószilárdsága szálkoktél alkalmazása esetén”

Konzulensek: Czoboly Olivér Attila doktorandusz, Lublóy Éva adjunktus, Balázs György tanszékvezető egyetemi tanár

Gépészmérnöki Kar:

Geiger Norbert: ”Egyirányú CFRP forgácsolhatósági vizsgálata frakcionális faktoriális kísérlettervvel”

Témavezető: Mátyási Gyula címzetes egyetemi tanár

Építészmérnöki Kar:

Bardóczi Alexandra: „Városi közbringarendszer működésének elemzése Big Data módszertan alkalmazásával”

Témavezető: Kádár Bálint Phd

Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar:

Orbán Balázs: „Szilién-komplexek szintonként való alkalmazhatóságának elméleti vizsgálata”

Témavezető: Szilvási Tibor egyetemi tanársegéd

Villamosmérnöki és Informatikai Kar:

Géczy Gábor: „SMOG-1 műhold központi energiaellátó rendszer és kísérleti doziméter tervezése”

Témavezető: Dudás Levente tanársegéd

Villamosmérnöki és Informatikai Kar:

Palotai Roland: „Szélerőművek villámvédelmének vizsgálata PMAS módszer segítségével”

Témavezetők: Cselkó Richárd tanársegéd, Németh Bálint adjunktus, Kiss István egyetemi docens

Közlekedésmérnöki Kar:

Berczeli Miklós: „Lézersugaras hegesztési paraméterek hatása a kialakuló varratgeometriára”

Témavezetők: Weltsch Zoltán tanársegéd, Hlinka József doktorandusz

Természettudományi Kar:

Pázmándi Péter: „Müön Tracking időprojekciós Kamrával”

Témavezető: Varga Dezső kutatócsoport vezető

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar:

Urbán András és Velenyák Tamás (megosztott): „IV. generációs atomerőművel történő energiatermelés műszaki és gazdasági aspektusai”

Konzulens: Kiss Attila tudományos segédmunkatárs, Nukleáris Technikai Intézet

A Pro Progressio Alapítvány 2000-ben hozta létre az oktatói TDK ösztöndíjat, amelyet évente a BME azon nyolc oktatója nyerhet el, akinek folyamatosan van TDK dolgozatot benyújtó hallgatója és utóbbiak eredményesen szerepelnek az országos konferencián. Az ösztöndíj összege: 150.000,- Ft/fő.

TDK oktatói díjban részesültek:

Építőmérnöki Kar:

Baranya Sándor egyetemi docens, Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék

Gépészmérnöki Kar:

Vas László Mihály címzetes egyetemi tanár, Polimertechnika Tanszék

Építészmérnöki Kar:

Sipos András Árpád egyetemi docens, Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék

Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar:

Hórvölgyi Zoltán dékán helyettes egyetemi tanár, Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék

Villamosmérnöki és Informatikai Kar:

Ráth István Zoltán tudományos munkatárs, Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Közlekedésmérnöki Kar:

Csiszár Csaba egyetemi docens, Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék

Természettudományi Kar:

Fehér Sándor egyetemi docens, Nukleáris Technika Tanszék

Természettudományi Kar:

Pokol Gergő egyetemi docens, Nukleáris Technikai Intézet

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar:

Szívós László egyetemi tanársegéd, Pénzügyek Tanszék

2011-ben hirdette meg először a Pro Progressio Alapítvány az OTDK hallgatói és tanári ösztöndíjat. Az előbbiben azok részesülhetnek, akik az OTDK konferencián elért eredményük alapján Pro Scientia Aranyérmet kaptak. Az OTDK tanári ösztöndíjat pedig azok a műegyetemi oktatók kaphatják, akiknek hallgatói az OTDK konferencián elért eredményük alapján Pro Scientia díjban részesültek. Mindkét díj összege: 200.000,- Ft/fő.

OTDK hallgatói ösztöndíjban részesülnek:

Gépészmérnöki Kar:

Mayer Martin János: „Napelemek modellezése, termelés előrejelzése és napelemes rendszerek tervezése” /Témavezető: Bihari Péter egyetemi docens

Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar:

Fábián Balázs: „Rendezetlen kondenzált fázisok molekuláris felbontású vizsgálata számítógépes szimulációs módszerekkel” /Témavezető: Jedlovszky Pál tudományos tanácsadó

Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar:

Kirschweng Balázs: „Számos flavonoid és kurkumin feldolgozási stabilizáló hatásának vizsgálata Phillips típusú polietilénben” / Témavezető: Földes Enikő tudományos tanácsadó

Természettudományi Kar:

Kovács István: „Többszörös fedések zárt sokszögekkel” /Témavezető: Tóth Géza egyetemi docens

OTDK oktatói díjban részesülnek:

Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar:

Jedlovszky Pál tudományos tanácsadó

Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar:

Földes Enikő tudományos tanácsadó

Gépészmérnöki Kar:

Bihari Péter egyetemi docens

Természettudományi Kar:

Tóth Géza egyetemi docens

HA - TJ

Fotó: Philip János