Ugrás a tartalomra

Hírfolyam

„Az egyetemi katedrán mérnök is volt, az iparban pedig problémamegoldó tudós is”

2016. 02. 12.

Az egyetem vezetői és egykori tanítványai, munkatársai, ma államtitkárok avatták fel a BME korábbi rektorának, tekintélyes professzorának mellszobrát.

Kiemelkedő életművel bíró, nemzetközileg elismert mérnök, iskolateremtő tudós, tudománypolitikus, akadémikus, számos díjjal kitüntetett szakember, aki mindezek mellett ismeretterjesztő tevékenységet is folytatott, „aprópénzre váltva tudását a nemzet számára” – összegezte a két éve elhunyt Michelberger Pál tevékenységét Józsa János. A BME rektora – felidézve egykori elődje alakját és pályájának állomásait – kiemelte: Michelberger professzor legfontosabb sikerének azt tartotta, hogy tanítványai szeretik és nagyra becsülik.

„Sok ponton összekapcsolódott az életünk és soha nem szakadt meg a kapcsolatunk” – nyomatékosította Palkovics László, a professzor tanítványainak egyike. Az EMMI oktatási államtitkára ma is jól emlékszik egykori professzora hatására, amelyet kutatói pályája kezdetére gyakorolt, és megemlékezett Michelberger Pál meghatározó munkásságáról a magyarországi közúti járműprogram megvalósításában. „Minden fiatalnak azt kívánom, hogy legyen olyan professzora, akitől az egész életére hatással bíró bölcsességeket tanul” – zárta beszédét Palkovics László.

A tudomány és a gazdaság, a tudomány és az ipar szorosan összekapcsolódott a személyében – fűzte hozzá Lepsényi István, a professzor egykori munkatársa. A Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságszabályozásért felelős államtitkára Michelberger professzor szemléletét tartja leginkább követendőnek, miszerint akkor lesz valakiből jó vezető, ha mindennap szán egy órát a szakma tanulmányozására, a legfrissebb eredmények megismerésére.

Az országban egyedülálló iskolát és akadémiai kutatócsoportot teremtett a gépjármű-szerkezetek és a gépjármű-mechanikai vizsgálatok elméleti kutatásai számára, és ezt tovább fogjuk vinni – jelentette ki Bokor József, a KJK Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék egyetemi tanára, akadémikus, az MTA SZTAKI tudományos igazgatója. Az MTA elnökségi tagja emlékeztetett arra is, hogy Michelberger Pál két évtizede csupán egyetlen szavazattal maradt le az MTA elnöki székéért folytatott kiélezett versenyben. A BME professzora, korábbi vezetője lehetett volna a tudományos köztestület első, műszaki tudományterületről érkező irányítója.

A Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar egykori kiemelkedő professzorának mellszobrát az St épület aulájában avatták fel a családja jelenlétében.

Az ünnepségen részt vett Barta-Eke Gyula, a BME kancellárja is, aki egykori műegyetemistaként szintén hallgatta Michelberger professzor óráit, valamint Varga István, a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar dékánja.

Michelberger Pál 1985-1990 között irányította a kart, közel három évtizeden át pedig a Mechanika, későbbi nevén Járműváz- és Könnyűszerkezetek Tanszéket. A kar életében meghatározó professzor szobrának avatásán a KJK jelentős számú tanszékvezetője és oktatója is részt vett.

Michelberger Pál teljes életrajza ITT olvasható. A 2007-ben róla készült professzori portréfilm ITT tekinthető meg. Az interjú zárásában a professzor így vallott: „A Műegyetem egy különleges felsőoktatási intézmény, ahol tudományra és mesterségre nevelnek. Ahhoz, hogy a mesterséget korszerű, hatékony, gazdaságilag eredményes színvonalon művelje valaki, a tudomány eredményeit is el kell sajátítani. Ennek két alapvető feltétele van: legyen az egyetemen tudós is, mester is. Nem biztos, hogy egy személyben kell lenni, bár ha egy személyben van tudós és mester, az nagyon jó.”

 

– BK, TJ –

Fotó: Philip János