Eszközök széles palettáját kínálja a BME a tehetséges hallgatók kibontakozásához

A „Tehetség a tehetségekért” rendezvény keretében találkoztak a kiemelkedő képességű elsőévesek és az őket elhivatottan támogató BME Tehetségsegítő Tanácsa vezetői.

„Önök a tehetségükkel küldetést is kaptak, mert szakmájuk marsalljai lesznek” – hangsúlyozta Józsa János a ’Tehetségek a tehetségekért” program köszöntő beszédében. „Jól kell kezelniük szakterületük ’hadseregeit’, amelyeknek iránymutató vezetőkre lesz szükségük” A BME rektora kiemelte, hogy szívügyének tekinti az egyetemi tehetségek kibontakozásának kérdését, valamint a kiemelkedő diákok szakmai fejlődésének elősegítését.

A BME Tehetségsegítő Tanácsa a “Tehetségek a Tehetségekért” program keretében több mint félszáz diákot hívott meg, hogy tájékoztatást nyújtson mindazon lehetőségekről és szakmai kezdeményezésekről, amelyek hozzájárulhatnak képességeik további kiteljesítéséhez. A meghívottak többségükben olyan, a középiskolai tanulmányi versenyeken országos és nemzetközi szinten már bizonyított, és az egyetemre magas pontszámokkal felvett hallgatók voltak, akik az első félévüket a BME-n is kiemelkedően teljesítették.

A rendezvényen Faigl Ferenc dékán, a tehetséggondozásért felelő rektori megbízott ismertette a Tehetségsegítő Tanács tevékenységét és a diákok elé táruló lehetőségeket: ide tartozik például a TDK mozgalom, a szakkollégiumok, a tárgyak emelt szintű teljesítése, és akár a bekapcsolódás a kutatásokba. A Tanács a jövőben elindítja a Sztoczek József pályázati programot, amely nemcsak szakmai programokat, mentorokat, hanem ösztöndíjakat is kínál majd a legtehetségesebbeknek.

A dékán kiemelte a felzárkóztató kurzusok, valamint a tanulásmódszertan jelentőségét is a középfokú oktatás igen változó színvonala miatt, és szólt a PhD-ről is, amely újabban már a vállalati környezetben elhelyezkedők számára is értéket képvisel.

A Tudományos Diákköri Mozgalmat Szilágyi Brigitta, a Geometria Tanszék docense, a Tehetségsegítő Tanács titkára mutatta be részletesen, és reményét fejezte ki, hogy a 2017-es versenyeken már a hallgatóság elsőévesei közül is sokan indulnak.

Pintér László, a Műegyetemi Szakkollégiumok Közössége (MűSzaK) elnöke a szakkollégiumok tehetséggondozó tevékenységéről beszélt, kiemelve, hogy ezek a közösségi szerveződések a szaktudás elmélyítése mellett a baráti körök kialakításában is segítenek.

Pokol György, a Tehetségsegítő Tanács elnöke zárszavában az interdiszciplináris munka jelentőségéről szólt: a Tanács egyik küldetése, hogy találkozási lehetőséget teremtsen a különböző karok és szakterületek diákjai számára, akik így kicserélhetik gondolataikat a közös, gyakran kötetlen hangulatú rendezvényeken.

Az eseményen kedvcsinálóként két mintaelőadás is elhangzott. Novák Gergely mérnökinformatikus MSc hallgató „Csalásdetektálás oktató mobiljátékokban” című előadása a tavalyi TDK első helyezettje volt. (konzulens: Forstner Bertalan).

Jaksa László mechatronikai mérnök BSc hallgató „Gyakorlóeszköz tervezése laparoszkópos sebészeti készségek fejlesztéséhez” című előadása szintén TDK első helyezést ért el. (konzulens: Kiss Rita, Pammer Dávid).

„Akkor születnek izgalmas eredmények, amikor a klasszikus szakmák találkoznak: ez látszik e két előadásból is” – utalt Pokol György a különféle szakterületek közötti együttműködés jelentőségére, amely az egyetemi tehetséggondozás egyik sarokpontja is.

A rendezvény állófogadással és a meghívottak közötti kötetlen beszélgetéssel zárult.

A „Tehetségek a tehetségekért” program az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő meghívásos pályázat keretében meghirdetett a Felsőoktatási intézményekben megvalósuló komplex tehetséggondozó programok címen valósul meg.  NTP-FKT-M-15-0001

HA - TJ

Fotó: Philip János