Ugrás a tartalomra

Hírfolyam

20 műegyetemi oktatót választottak az MTA közgyűlési képviselőjévé

2016. 03. 24.

A Magyar Tudományos Akadémia köztestülete a közelmúltban megválasztotta a Közgyűlés nem akadémikus tagjait a következő három évre. A megválasztott tagok közül minden 10. műegyetemi oktató.

A 200 hely közül 143-on a tudományos osztályok egyenlő arányban osztoztak. A további 57 mandátumot az egyes tudományos osztályokhoz tartozó, a választás megkezdésének dátumát 90 nappal megelőző időpontig regisztrált, nem akadémikus köztestületi tagok arányában osztották el.

A választás érdemi szakasza titkos, elektronikus szavazással zajlott, az érdemi szavazás valamennyi tudományos bizottságban érvényes volt.

 

Az MTA újonnan megválasztott nem akadémikus műegyetemi közgyűlési képviselői:

 

Filozófiai és Történettudományok Osztálya

Forrai Gábor MTA doktora, a BME GTK Társadalomismeret Intézet Filozófia és Tudománytörténet Tanszék egyetemi tanára - Filozófiai Tudományos Bizottság

 

Matematikai Tudományok Osztálya

Matolcsi Máté MTA doktora, a BME TTK Matematika Intézet Analízis Tanszék adjunktusa - Matematikai Tudományos Bizottság

Illés Tibor PhD, a BME TTK Matematika Intézet Differenciálegyenletek Tanszék tanszékvezető egyetemi docense - Operációkutatási Tudományos Bizottság

 

Műszaki Tudományok Osztálya

Dévényi László kandidátus, a BME GPK Anyagtudomány és Technológia Tanszék címzetes egyetemi tanára - Anyagtudományi és Technológiai Tudományos Bizottság, Metallurgiai Tudományos Bizottság

Krámer Tamás PhD, a BME ÉMK Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék egyetemi docense, az ÉMK tudományos ügyekért felelős dékánhelyettese - Áramlás- és Hőtechnikai Tudományos Bizottság, Vízgazdálkodástudományi Bizottság

Paál György kandidátus, a BME GPK Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék tanszékvezető egyetemi docense - Áramlás- és Hőtechnikai Tudományos Bizottság, Vízgazdálkodástudományi Bizottság

Harsányi Gábor MTA doktora, a BME VIK Elektronikai Technológia Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára - Elektronikus Eszközök és Technológiák Tudományos Bizottsága

Veszprémi Károly MTA doktora, a BME VIK Villamos Energetika Tanszék Villamos Gépek és Hajtások Csoport egyetemi tanára, a BME oktatási rektorhelyettese - Elektrotechnikai Tudományos Bizottság

Krähling János kandidátus, a BME ÉPK Építészettörténeti és Műemléki Tanszék tanszékvezető egyetemi docense - Építészeti Tudományos Bizottság

Vukoszávlyev Zorán PhD, a BME ÉPK Építészettörténeti és Műemléki Tanszék egyetemi docense - Építészeti Tudományos Bizottság

Goda Tibor János PhD, a BME GPK Gép- és Terméktervezés Tanszék egyetemi docense - Gépszerkezettani Tudományos Bizottság

Charaf Hassan PhD, a BME VIK Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék tanszékvezető egyetemi docense - Informatikai Tudományos Bizottság

Varga István PhD, a BME KJK Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék egyetemi docense, a BME KJK dékánja - Közlekedéstudományi Bizottság

Czvikovszky Tibor tudomány doktora, a BME GPK Polimertechnika Tanszék Professor Emeritusa - Szál- és Kompozittechnológiai Tudományos Bizottság

Bojtár Imre kandidátus, a BME ÉMK Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék egyetemi tanára - Szilárd Testek Mechanikája Tudományos Bizottság

Cinkler Tibor MTA doktora, a BME VIK Távközlési és Médiainformatikai Tanszék egyetemi docense - Távközlési Tudományos Bizottság

Szabó Csaba Attila tudomány doktora, a BME VIK Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék egyetemi tanára - Távközlési Tudományos Bizottság

 

Kémiai Tudományok Osztálya

Renner Károly PhD, a BME VBK Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék tudományos munkatársa - Szervetlen Kémiai és Anyagtudományi Bizottság

 

Fizikai Tudományok Osztálya

Sükösd Csaba kandidátus, a BME TTK Nukleáris Technikai Intézet Nukleáris Technika Tanszék egyetemi docense - Atommag-fizikai Tudományos Bizottság

Virosztek Attila tudomány doktora, a BME TTK Fizikai Intézet Fizika Tanszék egyetemi tanára - Szilárdtest-fizikai Tudományos Bizottság

 

- TZS, TJ-