Elhunyt Kaliszky Sándor akadémikus

A BME Építőmérnöki Kar Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék professzor emeritusa 89 éves volt. Temetését május 9-én 14.30-kor tartják a Farkasréti temetőben.

Építőmérnök-generációk tanítómestere volt a hosszú betegség után 2016. április 10-én elhunyt Kaliszky Sándor. A Széchenyi-díjas tudósnak közel fél évszázadon át volt munkahelye a Műegyetem. 1950-ben szerezte diplomáját és 1997-ben innen vonult nyugdíjba.

1950-től tanársegéd, 1955-től adjunktus, 1963-tól docens volt. 1967-ben lett a műszaki tudományok doktora, 1969-ben nevezték ki egyetemi tanárrá. 1971-től 1993-ig a Mechanika Tanszék vezetője volt. Több kari tantervreformot vezetett, hat éven át dékánhelyettesként vett részt az Építőmérnöki Kar irányításában. Kaliszky professzor mindig arra törekedett, hogy a tanszéki és a nemzetközi kutatási eredmények megjelenjenek az oktatott tananyagban, amely így folyamatosan korszerűsödött.

Hosszú egyetemi pályafutása alatt tudományos iskolát teremtett. Az általa vezetett tudományos műhelyben számos nemzetközileg is elismert, kiváló eredmény született. Kimagasló eredményeket ért el a nemlineáris anyagú tartószerkezetek statikai, dinamikai és stabilitásvizsgálata, főként a vasbeton lemezek képlékeny tervezése, a határállapot-vizsgálat, a beállásvizsgálat, az optimális tervezés, a képlékeny szerkezetek dinamikus vizsgálata, a rugalmas szerkezetek nemlineáris vizsgálata, a talaj és szerkezet kölcsönhatása és a nagypaneles épületek vizsgálata területén.

Az 1970–1980-as években többször adott elő az ausztráliai Monash University-n és az amerikai University of Wisconsin-Milwaukee-n. 1985-ben elvállalta az udinei International Centre for Mechanical Sciences (CISM), a Mechanikai Tudományok Udinei Nemzetközi Központja rezidens rektori állását, összeegyeztetve budapesti oktatói és kutatói tevékenységével. Ennek eredményeképpen sok fiatal magyar kutató vehetett részt a CISM magas színvonalú nemzetközi tanfolyamain.

1975-ben jelent meg Képlékenységtan című könyve, amelyet később német és angol nyelven is kiadtak. Gazdag publikációs tevékenységét 78 tudományos folyóiratcikk, 13 könyv, a Mérnöki kézikönyv 4 fejezete, 12 egyetemi jegyzet és számtalan nemzetközi tudományos konferencia-előadás jelzi.

Kaliszky Sándort 1990-ben lett a Magyar Tudományos Akadémia levelező, majd 1995-ben rendes tagja. Éveken át vezette az MTA Műszaki Tudományok Osztályának Mérnöki, Építészeti és Közlekedéstudományi Szakcsoportját.

Szakmai közéleti tevékenysége mind hazai, mind nemzetközi vonatkozásban kiemelkedő és szerteágazó volt. Számos hazai és nemzetközi szakmai-tudományos egyesület és társaság vezetőségi tagja, hazai és nemzetközi tudományos folyóirat szerkesztőbizottsági tagja volt. A Nemzetközi Elméleti és Alkalmazott Mechanikai Szövetség (IUTAM) magyar nemzeti bizottsága elnökévé választották, valamint tagja volt a Nemzetközi Híd- és Szerkezetműszaki Társaság (IABSE) valamint a Nemzetközi Tudományos Szövetségek Tanácsa (ICSU) magyar nemzeti bizottságának. Az Építés-Építészettudomány, a Structural Optimization és a Journal of Mechanics of Structures and Machines című tudományos szakfolyóiratok szerkesztőbizottságában dolgozott, és részt vett az Advances in Mechanics és az Applied Mechanics Reviews munkájában is.

Elismerései: MTA Akadémiai Díj (1966), a Lengyel Tudományos Akadémia Kopernikusz-díja (1984), BME Emlékérme (1993), a Krakkói Műszaki Egyetem Aranyérme (1995), a Liége-i Egyetem Érme (1995), Szent-Györgyi Albert-díj (1997), Ipolyi Arnold tudományfejlesztési díj (1997), Széchenyi-díj (1998).

Kaliszky professzor 1997-ben vonult nyugdíjba, és 1998-tól lett a Műegyetem professor emeritusa. Nyugdíjasként is aktív maradt, dolgozatokat publikált, tanácsaival segítette a tanszéki kutatómunkát, és dolgozott az MTA különböző bizottságaiban is.

Forrás: Kurutzné Kovács Márta professzor emerita megemlékezése