"Múlt és jelen összeér"

A BME GTK volt a házigazdája a Pszichológiai Társaság XXV. Jubileumi Országos Nagygyűlésének, amelyen háromszáz előadás várta az érdeklődőket.

„A pszichológia eszköztára nélkül a mérnök sem boldogulhat: a mérnöki tudás kommunikálásában vagy a döntéshozatalkor nagy szükség van ezekre az ismeretekre is” – hangsúlyozta Józsa János, a BME rektora a Magyar Pszichológiai Társaság XXV. Jubileumi Országos Nagygyűlését köszöntő beszédében. A Műegyetem vezetője emlékeztetett arra, hogy az immár húsz éve létező Gazdasági és Társadalomtudományi Karnak a lélektan tudományát is érintő színvonalas szakmai munkája az egyetemet méltó helyszínné teszi egy ilyen nagyszabású rendezvény számára is.

„Szeretnénk, ha a pszichológus szakma megtalálná a helyét a változó társadalmi környezetben, a társadalmi átalakulások időszakában” – hangsúlyozta Kiss Enikő Csilla, az MPT elnöke. Takács Ildikó docens, a BME GTK Ergonómia és Pszichológia Tanszék vezetője, a szervezőbizottság elnöke felidézte, hogy a Műegyetem nem először ad otthont az MPT rendezvényének: 2000-ben már rendeztek itt konferenciát. A tanszék oktatói nemcsak a vendéglátóként voltak jelen, hanem közel kéttucat előadást is tartottak az eseményen.

A „Múlt és jelen összeér” című háromnapos rendezvény az év legnagyobb pszichológiai tematikájú magyar nyelvű rendezvénye, amelyre közel ötszáz, résztvevő jelentkezett, akik plenáris előadásokon, szimpóziumokon, műhelymunkán és poszterkiállításon vettek részt, mutatták be kutatásaikat. A zökkenőmentes lebonyolítást mintegy nyolcvan, jórészt pszichológushallgató önkéntes segítette az ország minden részéből.
A rendezvényen a Társaság szakmai elismeréseket is átnyújtott.
A Mérei Ferenc Publikációs Díjat Putz Ádám, a Pécsi Tudományegyetem doktorandusza, a Kardos Lajos Díjat Németh Dezső, az ELTE docense vette át. Ranschburg Emlékérmet kapott Demetrovics Zsolt, az ELTE egyetemi tanára, a Radnai Béla Díjat pedig Barkóczi Ilona, az ELTE professor emeritája kapta. Az MPT Társasági Emlékérmét Takács Ildikó, a BME docense kapta. (A díjazottal készült korábbi interjúnk ITT olvasható - a szerk.)

„A pszichológia hozzájárulása a jövő 3D internetének kifejlesztéséhez” címmel tartott nyitó plenáris előadást Izsó Lajos, az Ergonómia és Pszichológia Tanszék egyetemi tanára. A „ jövő Internete” (Future Internet) átfogó témakörén belül az EU által is támogatott egyik izgalmas kutatási terület a „3D Internet”, amelynek számos pszichológiai és ergonómiai vonatkozása közül a professzor a 3D virtuális térben történő az ún. ember-objektum, valamint ember-ember interakciókkal kapcsolatos kutatásokat ismertette. Az ember-objektum témakörben számos megoldatlan probléma látszik: míg a 2D világ interakciós metaforái meglehetősen kifinomultak – ilyen például a számítógép „ikonja”, „asztala”, „ablaka”, „lomtára”–, addig a 3D környezetek hatékony design metaforái még kidolgozásra várnak.

Az ember-ember interakciós kutatások az egyre terjedő 3D virtuális teamek munkáját segíthetik. E teamek tagjai, bár nincsenek ugyanabban a fizikai térben, de egy alkalmas informatikai platform segítségével – ilyen lehet például a SZTAKI VirCA (Virtual Collaboration Arena) – virtuálisan együtt vannak.  A közönség hallhatott arról, hogy az MTA SZTAKI, az MTA Természettudományi Kutatóközpontja, a BME Távközlési és Médiainformatikai Tanszéke, valamint a BME Ergonómiai és Pszichológia Tanszéke együttműködésében művelt NeuroCog Space (Virtuális téri neurokognitív kutatóműhely) éppen az ilyen körülmények között zajló kommunikáció és kooperáció sajátosságait,  valamint a különböző támogató eszközök lehetőségeit kutatja.

A számos műhelyprogram egyikén a BME Ergonómia és Pszichológia Tanszéken folyó képzések mutatkoztak be.

Gerákné Krasz Katalin adjunktus a 2009-ben megújult, gyakorlatorientált, az önálló szakmai feladatvégzéshez nélkülözhetetlen kompetenciák fejlesztésére nagy hangsúlyt helyező munka és szervezetpszichológus szakképzést mutatta be. E képzéseket a MPT-vel együttműködve szervezi a tanszék.

A nagy sikerű trénerképzés szintén a MPT együttműködésével szerveződik, elvégzése készségfejlesztő tréningek (kommunikációs, szociális készségfejlesztés, csapatépítés) vezetésére jogosít. Takács Ildikó elmondta, hogy az elméleti, gyakorlati és módszertani képzés mellett a tréneri munka szupervízióval kísért kipróbálására is lehetőséget kapnak a résztvevők: valós egyetemista csoportnak tartanak tréninget.

Répáczki Rita adjunktus a 2015 őszén elindított Vezetői Akadémiát mutatta be, amely a MPT és az Ergonómia és Pszichológia Tanszék együttműködésében szerveződik.

A képzés segíti a résztvevőket, hogy a hatékony és eredményes vezetőkké váljanak, valamint hogy lássák erősségeiket és fejlesztendő területeiket. A jelentkezők egy részének már van vezetői tapasztalata, így a képzésben a vezetői önismeret, a motiváció, a csapatmunka vagy a stresszkezelés elméleti és gyakorlati kérdései kapnak hangsúlyt, a coaching eszköz- és módszertanát használják, és konkrét esetmegbeszéléseket is tartanak.

Dúll Andrea, a BME GTK Szociológia és Kommunikáció Tanszék docense, az MPT főtitkára köszönte meg a leköszönő vezetőség munkáját.


 

HA - TJ

Fotó: Takács Ildikó