Harmadik éve BME-s folyóirat áll a hazai impakt faktoros időszaki kiadványok élén

Idén is első lett a Gépészmérnöki Kar által kiadott Express Polymer Letters (EPL) a Magyarországon kiadott 37, mérhető tudományos idézettségű folyóirat közül.  

A Web of Science-ben nyilvántartott, a BME által kiadott három folyóiratunk mindegyikének emelkedett az impakt faktora – jelentette be Czigány Tibor, a GPK dékánja a bme.hu-nak.

Folyóirat

2013

2014

2015

Express Polymer Letters

2.953

2.761

2.965

Periodica Polytechnica

Chemical Engineering

0.130

0.296

0.460

Periodica Polytechnica

Civil Engineering

0.250

0.261

0.271

Ezzel a hazai listán az Express Polymer Letters az 1. (tavaly  szintén 1.), a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar által kiadott Chemical Egineering a 23. (tavaly 25.), míg az Építőmérnöki Kar által kiadott Civil Engineering a 32. (tavaly 28.) helyen található.

A Web of Science szakterületi folyóirat-rangsorában, amely az impakt faktorok nagysága szerinti sorrend, az első negyedbe esők a Q1, a másodikba esők a Q2, a harmadikba esők a Q3, míg a negyedik negyedbe esők a Q4 rangsor-minősítést kapják – magyarázta Czigány Tibor. Eszerint az Express Polymer Letters Q1-es, a Chemical Engineering és a Civil Engineering pedig Q4-es kategóriába esik.

A tudományos folyóiratokat a rájuk történő hivatkozások száma alapján minősítik (impakt faktor). Az impakt faktor kiszámítását a Thomson Reuters (régebben az ISI, Institute for Scientific Information, ma az SCI – azaz, a Science Citation Index – kiadója) végzi, amely a tárgyévre az adott folyóirat az előző két évben publikált valamennyi cikkére kapott idézeteket számolja össze a figyelt folyóiratokban, és osztja el a folyóiratban az előző két évben megjelent „idézhető cikkek” számával. 1964-ben jelent meg először a Eugene Garfield által kidolgozott módszer, a fent említett Science Citation Index (SCI), míg az IF-számokat 1975-ben közölték először.

A Web of Science (WoS) bibliográfiai adatbázis segítségével megállapíthatók a leggyakrabban hivatkozott folyóiratok, sőt, a hivatkozók is a tudományos lapok és cikkek e szemlézett körében. Az ISI napjainkban közel 12 ezer folyóiratot vizsgál.

-BK, TJ-