Egy régi kapcsolat új szakaszának megalapozása

Hosszú távú együttműködést kötött a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, valamint a Richter Gedeon Nyrt.

„A Műegyetem, mint a hazai műszaki felsőoktatás zászlóshajó-intézménye hagyományosan erős kapcsolatra törekszik az oktatási-kutatási profiljához illeszkedő vezető cégekkel” – emelte ki Józsa János rektor a BME és a Richter Gedeon Nyrt. közötti együttműködési megállapodás aláírási ceremóniáján. „A vegyipari, azon belül is a gyógyszeripari szektorban ilyen partner a Richter, amelytől folyamatos iránymutatást kaphat az egyetem a piac vezérelte – aktuális és jövőbeni – kutatás-fejlesztési igényekről, ezeket beépítheti tudományos kutatási tevékenységébe és oktatási programjába, így a legkorszerűbb tudással rendelkező, nemzetközi mércével mérve is élenjáró fejlesztőmérnököket képezhet az iparág számára” – fűzte hozzá. Józsa János akadémikus hangsúlyozta: a mesterképzés a tehetségek „finomhangolása” a kutatói pályára, és szerves folytatása a PhD-képzés. Emlékeztetett arra, hogy e szellemiség legszínvonalasabb képviselője a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar, amely komoly erőfeszítéseket tesz a külföldi tapasztalatot szerzett fiatal kutatók megtartására. A megállapodás – amelyet a BME részéről Barta-Eke Gyula kancellár is aláírt – új perspektívát nyithat e területen is.

Bogsch Erik, a Richter Gedeon Nyrt. vezérigazgatója beszédében hangsúlyozta, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem a minőségi műszaki és természettudományos szakemberképzés egyik kulcsszereplője Magyarországon. „A Richter hosszú ideje ápol szoros és kölcsönösen előnyös kapcsolatot a Műegyetemmel, akárcsak a hazai természettudományos oktatás egyéb élenjáró intézményeivel és kutatóhelyeivel. A vállalat kiemelt tevékenysége az innováció, és ez a megállapodás a magyar szakemberekkel és intézményekkel fenntartott szoros együttműködés kiváló példája.”

A Műegyetem és a Richter Gedeon Nyrt. vezetői megegyeztek, hogy szakembereik közösen pályáznak állami, európai uniós, illetve hazai vagy egyéb nemzetközi szervezetek által kiírt pályázatokra tudományos projektek megvalósítása érdekében. A BME képviselői azzal is segítik a tudományos együttműködést, hogy időről időre beszámolnak az egyetem kutatás-fejlesztési tevékenységéről, irányairól és eredményeiről, a Richter pedig megvizsgálja ezeket tudományos, illetve gazdasági szempontból, így további konkrét együttműködések jöhetnek létre a kölcsönös előnyök kiaknázására.

A Richter Gedeon Nyrt. gyógyszeripari vállalat a közép-kelet-európai térség egyik jelentős kutatásfejlesztési és innovációs bázisa, amely különösen magas hozzáadott értékű szellemi termékeket állít elő – hangzott el. Sikereinek egyik titka, hogy 1901-es alapítása óta épít a magyar szellemi erőre és a generációk alatt felhalmozott szaktudásra. A Társaság vezetői tisztában vannak azzal, hogy a sikeres működés hosszabb távon csak az egész magyar gyógyszeripar folyamatos fejlődése mellett biztosítható. Ez utóbbi kulcseleme a tudományos kutatás, amely elképzelhetetlen jól képzett, innovatív szakemberek nélkül. Éppen ezért stratégiájának központi eleme a hazai műszaki és természettudományos oktatás támogatása, a tehetséges fiatalok megtartása Magyarországon és a vállalatnál egyaránt.

HA - TJ

Fotó: Takács Ildikó