„Változni jöttünk a Műegyetemre, hogy aztán változtathassunk”

Egyetlen hallgató volt idén az Egyetemi Ifjúságért díj kitüntetettjei között. A GPK mérnöke kitüntetéses diplomát szerzett, és közben 5 évig képviselte hallgatótársai érdekeit.

„Örülök, hogy a Műegyetemen egy olyan ’család’ tagja lehettem, amely inspirált a tanulmányaimban, valamint elismerte és megbecsülte a közösségért végzett munkámat is. Hatalmas megtiszteltetés ez a díj, és megerősítés abban, hogy kötelességem valamilyen formában továbbsegíteni az egyetem közösségét” – vallotta a Pro Juventute Universitatis (Egyetemi Ifjúságért) díj átvétele után Szipka Károly, a BME Gépészmérnöki Kar Mechanical Engineering Modelling angol nyelvű mesterképzésének nemrégiben kitüntetéses diplomával végzett hallgatója, aki a hallgatói közéletért és az oktatás minőségének javítása érdekében végzett meghatározó tevékenységéért részesült az elismerésben.

Idén ketten kaptak Pro Juventute Universitatis (Egyetemi Ifjúságért) díjat. Szipka Károly mellett Kövesi János, a BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Üzleti Tudományok Intézet Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára, a BME korábbi oktatási rektorhelyettese és a GTK korábbi dékánja részesült az elismerésben. (Kövesi Jánossal a bme.hu készített interjút, amely az alábbi linken olvasható – szerk.)
A kitüntetést olyan oktatók és hallgatók kaphatják, akik kiemelkedő tevékenységükkel a legtöbbet tették az egyetem ifjúságáért. A díjazottakra az Egyetemi Hallgatói és Doktorandusz Képviselet tesz javaslatot, a kitüntetés adományozásáról pedig a Szenátus dönt. Évente legfeljebb 5 díj ítélhető oda.

Szipka Károly aktívan vett részt a hallgatói érdekképviseletben, miközben kiváló eredménnyel végezte tanulmányait, így diáktársai példaként tekintettek rá. A BME Gépészmérnöki Kar mechatronikai mérnök alapszakkal egyidejűleg végzett a BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar gazdálkodási és menedzsment BSc-képzésén. „Gyerekkorom óta érdekelt minkét tudományterület” – vallotta. „Végül úgy alakult, hogy a mérnököt erősítette meg bennem a közgazdász.  A közgazdaságtan mélyebb megismerésével új szempontokkal és gondolkodásmóddal találkozhattam. Valahol ez tetszik a legjobban a mérnökségben. Folyamatosan fejlesztenem és változtatnom kell a megközelítésmódomat, hogy új problémákat oldjak meg” – osztotta meg Szipka Károly személyes motivációját a másoddiplomája megszerzésében. A megalapozott mérnöki ismereteken túl fontosnak tartotta a szakmai idegennyelv-ismeretet is, többek között ezért végezte el a BME GPK Mechanical Engineering Modelling angol nyelvű mesterképzését. Károly már hallgatóként érdeklődött a tudományos életpálya nyújtotta lehetőségek iránt, hiszen két dolgozatával is intézményi első helyezést ért el a Tudományos Diákköri Konferencián (TDK). Egyik saját innovációján alapuló témájával az országos forduló második díját is elnyerte (dolgozatának címe: Automatizált visszapillantó-tükör beállító-rendszer tervezése – szerk.). Több ösztöndíjpályázaton is sikerrel szerepelt: kétszeres köztársasági és kari BME ösztöndíjas, második helyezést ért el a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala diplomamunka-pályázatán, illetve elnyerte a Magyar Mérnökakadémia ösztöndíját is. E mellett demonstrátorként segítette a kari oktatási feladatokat.

Károly korán fontosnak tartotta, hogy összekapcsolja szakmai fejlődését a közéleti szerepvállalással. Már az általános iskolától kezdve kiállt diáktársai érdekeiért, és az egyetemen még gólyaként jelöltette magát a kari hallgatói képviselet tagjai közé. 2010 és 2015 között alelnöki és oktatási referensi posztot is betöltött a GPK HÖK-ben, és számos kari bizottság tagja is volt. 2012-ben az Egyetemi Hallgatói Képviselet (EHK) delegáltja lett, a testületben előbb a sportreferensi feladatokat látta el, majd visszatért az oktatás területéhez. „Mindkét megbízásnál élveztem, hogy a hallgatók hétköznapjait segítő fejlesztésekben vehetek részt. Kihívásként tekintettem a képviselőként ellátott kettős feladatunkra: kiállunk a diákok érdekei mellett, szem előtt tartva a hosszú távú célokat, és azt, hogy egy adott pillanatban tett javaslat vagy meghozott döntés ne menjen az oktatók és a hallgatók közötti kapcsolat rovására. Az egyensúlyozás részben a hallgatói delegáltak felelőssége, hiszen hidat képeznek a diákság és az oktatók között” – ecsetelte Szipka Károly, aki mindkét pozíciójában egyetemi szintű kezdeményezések szorgalmazója és új folyamatok kidolgozója volt. Az ÉL Sportcsarnok megnyitását követően a létesítmény továbbfejlesztési koncepciójának kidolgozásában és megvalósításában vállalt aktív szerepet.

Az EHK oktatási referenseként Károlyt örömmel töltötte el, hogy lehetőséget kapott megújításra váró szabályok újragondolására a műegyetemi képzésben. Koordinálta az Oktatás Hallgatói Véleményezése (OHV) felülvizsgálatát új kérdéssorral, és egy külön honlap létrehozásával. „Stabil rendszer nincs visszacsatolás nélkül” – idézte Jobbágy Ákos korábbi oktatási rektorhelyettes szavait. „Szerintem a Műegyetem hallgatósága átgondolt saját véleménnyel rendelkezik, amire lehet és kell is fejlesztéseket építeni. Az OHV fontos része ennek a nagy egésznek” – hangsúlyozta az EHK korábbi képviselője.

Szipka Károly részt vett a Hallgatói Önkormányzatok Országos Képviselete (HÖOK) munkájában is, így belelátott más hazai felsőoktatási intézmények működésébe is. „Tapasztaltam, hogy a Műegyetemen jól kidolgozott és átlátható folyamatok működnek az oktatásszervezésben, amiért sokan erőn felül teljesítenek. Ritkán nyer említést a Központi Tanulmányi Hivatal (KTH) munkatársai, a tanszéki oktatásszervezők és a kari hallgatói képviseletek mintaértékű háttérmunkája. Büszke vagyok arra, hogy ilyen példamutató embereket ismerhettem meg a munkám során.”

Károly különösen élvezetesnek találta az együttműködést az oktatókkal a tantárgy- és szakfelülvizsgálatok, az oktatási bizottsági munkák, illetve a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSz) megújítása idején. „Ellentétek mindig vannak és lesznek is a hallgatók és az oktatók között, de ami megkérdőjelezhetetlen, az a tenni akarás mindkét oldalon. Így a legtöbb esetben nyitott és a diákok érdekeit szem előtt tartó tárgyalópartneri kapcsolat alakult ki az oktatókkal” – jegyezte meg. „Rengeteget tanultam e feladatok alkalmával a konfliktuskezelésről és a tárgyalástechnikákról. Az így szerzett tudás is remekül hasznosítható a ’nagybetűs életben’.”

Szipka Károly arra törekedett, hogy diáktársai érdekeit úgy képviselje, hogy közben példát is mutasson nekik. „Nehéz összeegyeztetni a tanulást a képviseleti munkával. Amikor az ember felelősséget vállal másokért, akkor könnyen áthelyeződik a hangsúly az utóbbira. Márpedig az egyensúly nagyon fontos, különösen, ha oktatási területen beszélünk érdekérvényesítésről” – ecsetelte. Közösségi munkájában és mérnöki tanulmányaiban a közös motivációt abban találta meg, hogy tehet a társadalmat érintő ügyekért. „Talán a legelső lökést a saját évfolyamom adta a mechatronikai mérnök alapképzésen, ahol egy igazán rendkívüli és motiváló közösségben kezdhettem. Aztán ahogy teltek az évek, egyre több olyan hallgatótársammal ismerkedtem meg, akik változni jöttek a Műegyetemre, hogy aztán minél többet változtathassanak. Így az egyetemi évek végére nincs bennem kétség, hogy a mi generációnkban komoly lehetőség rejlik.” A Pro Juventute Universitatis (Egyetemi Hallgatókért) kitüntetés szerinte nagyon komoly visszajelzés, ami egy újabb kapocs a továbbiakban a Műegyetemhez. „Igyekszem továbbra is aktív kapcsolatot ápolni az alma materemmel.”

Károly jelenleg Stockholmban kutatóként dolgozik, és az ünnepi Szenátuson átvett elismerés kedvéért utazott haza Magyarországra. A stockholmi KTH Királyi Műszaki Egyetem (KTH Royal Institute of Technology) Erasmus-ösztöndíjas hallgatója volt, ám jelenleg már az intézmény doktori képzésében vesz részt. Gyártástechnológiával (angolul production engineering) és méréstechnikával foglalkozik, azon belül is precíziós megmunkálásokkal, mérőműszerek fejlesztésével és szerszámgép-karakterizációval (szerszámgépek komplex viselkedésének leírása – szerk.). „Nagyon tetszik a kutatói pálya és a nemzetközi közeg a rengeteg új benyomással. Egyelőre nem döntöttem el, hogy az iparban vállalok munkát vagy az akadémiai pályán maradok. Szeretek tanítani, és az az álmom, hogy egyszer a Műegyetem Aud. Max (Auditorium Maximum) termében tarthassak előadást.”

Szipka Károly

2010-ben érettségizett a Veres Pálné Gimnázium reálszakos évfolyamán
2010-2015-ig a BME Gépészmérnöki Kar (GPK) hallgatói önkormányzatának tagja
2012-2015-ig a BME Egyetemi Hallgatói Képviselet (EHK) képviselője, sport-, később oktatási referense és alelnöke
2013-ban dékáni dicséretben részesült, TDK 1. helyezést ért el innovatív, járművek számára kifejlesztett, a szemmozgást érzékelő tükörszabályozási rendszerének kidolgozásával
2014-ben Köztársasági Ösztöndíjat kapott
2014-ben a BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (GTK) gazdálkodás és menedzsment szakán, és a BME GPK mechatronikai mérnök képzésén szerzett BSc-diplomát
2015-ben OTDK II. helyezett lett TDK-pályaművével
2016-ban kitüntetéses diplomát szerzett a BME GPK Mechanical Engineering Modeling angol nyelvű mesterképzésén
2016. januártól a stockholmi KTH Királyi Műszaki Egyetem (KTH Royal Institute of Technology) PhD-hallgatója

TZS - TJ

Fotó: Baki Mihály (Műhely), Szipka Károly