„Legendaként élt közöttünk”

100 évvel ezelőtt született a BME világhírű Kossuth-díjas mérnök-kutatója és a múlt század egyik utolsó polihisztora, a tizenegy nyelven beszélő Simonyi Károly.

„Szabad emberként kutatott, az ismeretlent foglalta el lépésenként” – méltatta a műegyetemi professzort és humanista tudóst Józsa János rektor a Farkasréti temetőben, ahol a Nemzeti Örökség Intézete szervezett megemlékezést Simonyi Károly tiszteletére, a professzor születésének 100. évfordulóján, október 18-án.

Kép forrása: http://nori.gov.hu/

Legendás oktatója előtt tiszteleg a Műegyetem intézménye is: a „Simonyi 100” háromhetes programsorozattal emlékezik a VIK Elméleti Villamosságtan Tanszék és az MTA Magfizikai Kutató Intézet létrehozójának munkásságára a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar és a karon működő Simonyi Károly Szakkollégium.

Az első rendezvényen emléktáblát leplezett le Jakab László, a BME VIK dékánja és Pápay Levente, a Simonyi Károly Szakkollégium elnöke a család, a barátok, az egykori kollégák és tanítványok jelenlétében a Schönherz Zoltán Kollégiumban.

„Már életében legendának számított” – méltatta Simonyi Károlyt Jakab László, aki többek között magas színvonalú műszaki értelmiségi hozzáállása és széles látóköre miatt is felnézett a professzorra. „Lelkiismeretes, precíz és elszánt munkát végzett, apró részletekig jutott el a kutatásaiban, minket pedig a kezdetektől arra tanított, hogy közösségünk lelkes és hasznos tagjaivá váljunk. Ez a mi örökségünk Simonyitól” – jegyezte meg.

Csurgay Árpádné Gereben Ildikó, a BME VIK Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék (korábbi nevén Híradástechnikai Tanszék) címzetes egyetemi docense munkatársként tekintett vissza a humán- és a reáltudományok professzorára, aki „szerette és tisztelte is tanítványait”. Simonyi Károly nevében fogalmazta meg üzenetét a fiataloknak és a jövő nemzedékének: a tudás és a tanulás fontosságára hívta fel a figyelmet.

Meghatottan fogadta az édesapja emlékére állított dísztáblát az ünnepségen Simonyi Tamás. A polihisztor fia elmondta, hogy „édesapja mindig pedagógusnak vallotta magát, és arra tette fel az életét, hogy tudását átadja a diákoknak, akiktől cserébe szeretetet kapott”.

A „Simonyi 100” programsorozat november 3-áig tart – szakmai előadásokkal, tanulmányi kirándulásokkal, laborlátogatásokkal kerekasztal-beszélgetésekkel és középiskolásoknak szóló tanulmányi versennyel.

A BME Levéltár virtuális kiállítást készített Simonyi Károly tiszteletére. Az összeállításban a professzor életútjának főbb állomásai tekinthetők meg.

A „Simonyi 100” további programjai és jelentkezés.

TZS - TJ

Fotó: Philip János, SPOT Fotókör