Nyilatkozat

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem akadémiai vezetésének állásfoglalása a GTK kiválásáról.

A BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (GTK) dékánja a nyár eleje óta egyeztetéseket folytat a GTK kiválásáról. Az Egyetem vezetőinek tájékoztatása és felhatalmazása nélkül folyó tárgyalásokról csak szeptember végén voltak jelzések, és tartalmába csak a „GTK helyzete – 2016. október” írás engedett bepillantást. A Szenátus által 2016. október 24-én megismert– tartalmában számos pontjában ellentmondásos, erősen megkérdőjelezhető és egyoldalú megállapítást tartalmazó – dokumentum a GTK egy olyan „beolvadásos kiválását” vázolja fel, lehetséges és reális célként vonzónak állítva be más felsőoktatási intézménybe kerülését, amivel „a kar további kibontakozási és fejlődési pályát kapna”.

Az egyetem jelenlegi stabil integritásának védelmében – a kar hallgatóinak és munkatársainak érdekeit egyaránt szem előtt tartva – a Szenátus 2016. október 24-i állásfoglalását követően a rektor Andor György dékáni hatáskörét magához vonta és ezzel egyidejűleg egy tekintélyes egyetemi személyekből álló szakmai bizottság felállítását jelentette be. Fontos azonban megemlíteni, hogy Andor György dékáni „hatáskörének megvonása” nem jelentette Dékán úr dékáni címének visszavonását.

A 2016. november 2-án összehívott munkáltatói tájékoztatón Rektor úr helyzetértékelést tartott és mindennemű kommunikációt munkáltatói engedélyhez kötött. A kar nyilvános honlapján 2016. november 6-án megjelent interjújában Dékán úr előzetes egyeztetés, engedély nélkül – kiválás esetére – például kettős diploma lehetőségét ígéri, és reális célként tünteti fel a kar oktatói gárdájának, a kar által használt épületnek, kollégiumnak és forrásoknak változatlan megtartását,miközben a GTK hallgatók jelentős része a Műegyetem diákja akar maradni, BME-diplomát kíván szerezni.

Az egyetem akadémiai vezetésének meggyőződése, hogy a fent említett dékáni kezdeményezések, lépések ellentétesek a BME Alapító Okiratával, Intézményfejlesztési Tervével és Etikai Kódexével. Egy esetleges kiválás a GTK-s hallgatók képzésében is súlyos törést jelentene.

Egyetemünk jövőjét nem befolyásolhatják az egyetem érdekeivel ellentétes kommunikációk, vezetői magatartások. A helyzet eszkalálódásának megállítására, az egyetem rektora megszüntette Andor György dékán közalkalmazotti jogviszonyát, és egyidejűleg egyeztető tárgyalásokat kezdeményez megbízott dékán személyéről.