A BME rektorhelyetteseinek és dékánjainak állásfoglalása

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rektorhelyettesei és dékánjai az intézmény 235 éves hagyományaihoz hűen fontosnak tartják az egyetem egységét, a nyugodt oktató- és kutatómunka biztosítását.

Végzett hallgatóink Magyarország egyik legnagyobb presztízsű diplomájával büszkélkedhetnek, amely hazánkban és külföldön egyaránt elismert és keresett minden szakterületen. Azért dolgozunk, hogy jelenlegi és jövőbeni hallgatóink is a legjobb képzést kapják, így elítélünk minden olyan cselekedetet, amely az egyetem egysége, színvonala és értékrendje ellen irányul.

A BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (GTK) volt dékánja a Kar BME-ből való kiválását készítette elő, veszélyeztetve a BME egységét, kockáztatva az egyetemünk korábbi vezetői által nagy körültekintéssel felépített struktúrát. Elítélünk minden, az egyetem integritását veszélyeztető ilyen cselekedetet, feszültségkeltést és félretájékoztatást.

A BME jelenlegi teljesítményéhez mind a nyolc kar, minden oktató és nem oktató kollégája, valamint minden hallgatója hozzájárul. A BME vezetése számára az összes általunk gondozott tudományterület fontos, minden karon biztosítani szeretnénk a fejlődés és kibontakozás lehetőségét, de mindezt a BME keretein belül, méltón a BME magas színvonalú oktatási és kutatási hagyományaihoz.

Egyetértünk azzal, amilyen lépéseket a BME Rektora tesz egyetemünk egységének megőrzésére. Az elmúlt időszakban felmerült problémák feltárására és megoldására csak a párbeszéden alapuló, tárgyalásos megoldást látjuk célravezetőnek, ezért egyetértünk azzal, hogy a Rektor által felállított bizottság a GTK vezető beosztású oktatóinak bevonásával elemezze a kialakult helyzetet és tegyen gyors megoldási javaslatot a rendezésre. Egyetértünk továbbá azzal, hogy az új dékán megválasztásáig – a GTK tanszékvezetőivel egyeztetett – megbízott dékán kerüljön a Kar élére.

Kérjük a hallgatókat és a munkatársakat, hogy legyenek türelemmel, és őrizzék meg nyugalmukat és méltóságukat a kialakult helyzet rendezéséig.