Nemzetközi partnerség a hallgatói lemorzsolódás csökkentéséért

A félidejéhez érkezett readySTEMgo elnevezésű Erasmus+ projekt résztvevői a BME-n osztották meg tapasztalataikat, és megismerkedtek a BME jó gyakorlataival is.

„A BME-re felvett hallgatók motivációja, tudatossága lényegesen meghaladja a felmérésben résztvevő külföldi egyetemek hasonló szakjaira felvett hallgatókét, ami pedig a társadalmi mobilitást illeti, az ide felvett hallgatók 30%-a első generációs értelmiségi, ami többszöröse a nyugati egyetemeken mértnél” – emelte ki a két éve zajló projekt egy jelentős megállapítását Szilágyi Brigitta, a readySTEMgo projekt egyik műegyetemi felelőse, a Természettudományi Kar Geometria Tanszék egyetemi docense. Elmondta, hogy jelenleg is folyik a BME-n végzett felmérés adatainak feldolgozása és elemzése a hat vizsgált szak (fizikus, matematikus, építőmérnöki, gépészmérnöki, vegyészmérnöki és villamosmérnöki) szerint.

A STEM területein (a Science, Technology, Engineering és Mathematics szavak betűiből alkotott mozaikszó – szerk.) kevés a hallgató mind a középfokú, mind a felsőfokú oktatásban, illetve a tanulmányaikat megkezdők közül sokan megszakítják az elkezdett képzési programot, azaz magas a tanulmányaikat diploma nélkül elhagyó hallgatók aránya (ez az arányszám a BME-n közel 30%, az erre vonatkozó adatok az Egyetem éves kontrolling jelentésében találhatók meg – szerk.). Mindez veszélyezteti az Európai Unió világgazdasági pozícióját, amelynek javításához vagy legalább megőrzéséhez elengedhetetlen a megfelelő számú és képzettségű munkaerő a kutatás-fejlesztésben és az iparban egyaránt. A 2014 októberében indult readySTEMgo elnevezésű projekt fő célja éppen azon tényezők vizsgálata, amelyek hozzájárulhatnak a természettudományos és a mérnöki tanulmányok sikeres befejezéséhez.
Az Erasmus+ programban résztvevő egyetemek (a projektvezető KU Leuven, a Hamburg University of Technology, a University of Zilina, a BME, az Aalto University és a University of Birmingham) azokat a kulcsfontosságú készségeket és kompetenciákat vizsgálják, amelyekkel a fizikus, a matematikus, valamint az építőmérnöki, a gépészmérnöki, a vegyészmérnöki és a villamosmérnöki karokon vagy szakokon tanuló hallgatóknak rendelkezniük kell tanulmányaik sikeres elvégzéséhez.
A kutatók az elmúlt két évben összehasonlították a résztvevő egyetemek STEM oktatási programjait, összegyűjtötték az egyetemekre való bejutás feltételeit, illetve a felvett hallgatók tudásszint-mérésével kapcsolatos módszereket és technikákat. Külön figyeltek a felméréskor felbukkant hiányosságok pótlására és az egyetemi tanulmányok eredményes folytatását elősegítő intézkedésekre, az innovatív tanulási módszereket alkalmazó eszközökre (ilyenek a felzárkóztató kurzusok, a diák-tutorok alkalmazása, a tankörök és a osztályfőnöki rendszer stb., amelyek a Műegyetemen mind működnek: pl. a Bevezető matematika, a Bevezető fizika, illetve a Bevezető kémia elnevezésű tantárgyak vagy a Kémszámtábor).

Szilágyi Brigitta felhívta a figyelmet, hogy amíg a korábbi vizsgálat eredménye a hallgatók középiskolai tanulmányai idején szerzett tapasztalatain alapult és a felsőfokú tanulmányaikkal kapcsolatos várakozásaikat tükrözte, a legutóbbi felmérés (amelynek kiértékelése még készül) már kiterjedt a hallgatók első féléves egyetemi tapasztalataira (beleértve a szeptemberi, ún. nulladik matematika zárthelyiket is), illetve az is kiderül majd, hogy a véleményük módosult-e, és ha igen, hogyan az első vizsgaidőszakuk után.

A BME-s diákok nagy része birtokában van olyan készségeknek és képességeknek, amelyek nagymértékben segítik STEM tanulmányaikat – erősítette meg a KU Leuven munkatársa a tavaly szeptember végén-október elején kitöltött kérdőívek alapján. Maarten Pinxten részletesen bemutatta és elemezte a projekt keretében végzett ún. LASSI (Learning and Study Strategies Inventory) tesztet, amelynek eredményei azt mutatják, hogy a műegyetemi hallgatók határozottak és tudatosan folytatják tanulmányaikat.

Horváth Dániel (TTK) és Hives Áron (VIK) műegyetemi hallgatók a Zero2Hero elnevezésű, a BME GTK és a TTK Matematikai Intézete által szervezett nyári, 50 órás szintre hozó tanfolyamon alkalmazott módszereket ismertették, amelyekkel a BME célja hallgatóinak hozzásegítése a sikeres teljesítéshez. A 2016. augusztus második felében tartott tanfolyamon csak a GTK felvételt nyert alapszakos diákjai vehettek részt matematikai ismereteik felfrissítésére, pótlására. A felkészítőn 20 tantermi óra, 10 géptermi óra, 10 tematikus feladatmegoldó online óra és 10 óra korábbi zh-kat bemutató online gyakorlási lehetőség állt a résztvevők rendelkezésére (a tartalmakat az EduBase oktatási portálról lehetett elérni, amelynek műegyetemista fejlesztőivel a bme.hu legutóbb 2016 nyarán készített interjút – szerk.).

A műegyetemi rendezvényen jelen volt Greet Langie, a már említett KU Leuven Faculty of Engineering Technology oktatási dékánhelyettese, a projekt vezetője, valamint Gabriela Tarjányiová és Daniela Sršníková, a Zsolnai Egyetem (eredeti nevén a University of Zilina) munkatársai. A partnerek több napot töltöttek Egyetemünkön, és Pacher Pál, a TTK Fizika Tanszék egyetemi docense, a readySTEMgo projekt másik műegyetemi felelőse vezetésével tájékozódtak az itt folyó munkáról, tárgyaltak hallgatói mobilitásról, illetve találkoztak középiskolai tanárokkal is.

„Bár a program még nem zárult le, kijelöltünk egy irányt, amelynek mentén haladunk és tovább vizsgálódunk. A lemorzsolódás ugyanis – a partnerországokhoz képest elért jó eredmény ellenére – nálunk is magasnak mondható, arra számítunk, hogy ez a nemzetközi együttműködés segíthet a STEM képzéseinkkel összefüggő nehézségek feltárásában és azok megoldásában” – összegezték a readySTEMgo projekt műegyetemi felelősei.

(A projekt 2017. szeptember végéig tart, a hátralévő szakaszban az eredmények feldolgozása és a megoldási módszerek keresése lesz az együttműködés legfontosabb terepe. A program együttműködő partnere a European Society for Engineering Education (SEFI) is, amely a projektben elért eredmények népszerűsítését, azaz,  közkinccsé tételét vállalta.)

BK - TJ

Fotó: Takács Ildikó