Nyílt levél a GTK kiválásával kapcsolatban

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közalkalmazotti Tanácsának közleménye.


A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közalkalmazotti Tanácsa (KT) a BME minden – beleértve a GTK összes – közalkalmazottjának érdekeiért küzd. A vitás kérdések kommunikációs harcaihoz nem kíván kapcsolódni, a releváns dokumentumok mind hozzáférhetők.

Azok alapján azonban határozottan ki merjük jelenteni, hogy a problémák mindegyike megoldható úgy, hogy a GTK BME-n belüli további fejlődése biztosítva legyen és a BME tekintélye, rangja és megbecsültsége is tovább növekedjen, ami minden közalkalmazott érdeke. A kiválás ezzel ellentétes, több szempontból várhatóan súlyos hatása mindenki számára nyilvánvaló, ami sokakban komoly félelmet okoz.

A közalkalmazottak érdekeinek sérelmét látjuk abban, hogy a GTK ELTE-hez csatolásának kezdeményezése a GTK alkalmazottjai véleményének az egzisztenciális fenyegetettséget kizáró, titkos módon való kikérése nélkül történt. A képviseleti demokrácia kijátszásának tűnik az is, hogy a hallgatóság egyértelműen kinyilvánított véleménye a BME-n maradási szándékáról a kari tanácson képviselet nélkül maradt!

Értetlenül állunk a műszaki oktatással ezer szálon összekapcsolódott gazdasági képzéseink BME-ről való kiszakításának szakmai irracionalitása, az „universitas” eszméjének számunkra legtermészetesebb lehetőségének tönkretétele előtt.

A BME KT felajánlja az egyetem alkalmazottjainak a felmerült problémák megoldásában való közreműködését.

 

2016.12.08.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közalkalmazotti Tanácsa