„A Műegyetem küldetésének fényes pontja a tehetséggondozás”

Átadták az Egyetemi Tudományos Diákköri Bizottság és a Pro Progressio Alapítvány ösztöndíjait, valamint a Köztársasági Ösztöndíj okleveleit.

„A Műegyetem küldetésének egyik legfényesebb pontja a tehetséggondozás: amelynek elsődleges megnyilvánulásai között szerepel a tudományos diákkörök munkája” – emelte ki Józsa János, a BME rektora a BMETudományos Diákköri Bizottság és a Pro Progressio Alapítvány ösztöndíjai, valamint a köztársasági ösztöndíjak ünnepélyes átadó ünnepségén. „A diák ekkor 'megérinti a tudományt' – folytatta –, együttműködik egy konzulenssel, ír és előad. Ezek mind önmagukban is csodálatosak: a részvétel itt is a legfontosabb, de győztesnek lenni még jobb. Itt és most a győzteseket ünnepeljük.” Hozzátette, hogy a TDK-s előélettel rendelkező hallgatókat nagy örömmel várják a PhD képzésekre is.

Ehhez hasonlóan értékes – bár inkább a sokoldalúságra épülő – tanulmányi sikerekből kerekedik ki a Köztársasági Ösztöndíj is.

„A Pro Progressio Alapítvány olyan híd a gazdaság és az egyetem között, amelyen a forgalom kétirányú, és az évek során egyre erősödik” – hangsúlyozta a nagyszámú hallgatóság előtt Pakucs János kuratóriumi elnök, aki az Alapítvány Tudományos Diákköri díjait adta át.

„Évente közel 1600 ösztöndíjat ítélünk oda 6-800 embernek, 3-400 millió forint értékben: az Alapítvány a magas színvonalú tudást, az innovációt és az újításokra ösztönzést, valamint az egyéb tudományos eredményeket támogatja.”


 

Az ünnepi elnökség tagjai voltak: Józsa János rektor, Barta-Eke Gyula kancellár, Kollár László tudományos és innovációs rektorhelyettes, László Krisztina nemzetközi rektorhelyettes, Veszprémi Károly oktatási rektorhelyettes, Dunai László dékán, Czigány Tibor dékán, DLA Molnár Csaba dékán, Faigl Ferenc dékán, Jakab László dékán, Varga István dékán, Pipek János dékán, Láng Benedek dékánhelyettes, Pakucs János, a Pro Progressio Alapítvány kuratóriumának elnöke, Veress Árpád, az Egyetemi Tudományos Diákköri Bizottság elnöke, Krisztián Dávid, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöke.

Az ünnepség levezetője Benkó Rita, a Tudományos és Innovációs Igazgatóság ügyvivő szakértője volt.

„A hallgatók, az oktatók és az ipar első találkozása, és egy kölcsönösen előnyös kapcsolat kezdőállomása lehet a Tudományos Diákköri Konferencia” – fogalmazta meg Veress Árpád, az Egyetemi TDK Bizottság elnöke, a BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Vasúti Járművek, Repülőgépek és Hajók Tanszék egyetemi docense. „A bírálóbizottság előtt komoly szakmai kérdésekre kell felelniük a megmérettetésen induló hallgatóknak, akik így gyakorlati tapasztalatot szerezhetnek vizsgahelyzetben, és felkészültebben vághatnak neki későbbi szakdolgozatuk megvédésének. A konferencián megismerkedhetnek a tudományos munkában rejlő lehetőségekkel is.”

„A szükséges szakmai alapok ismeretében, és legalább fél évvel az őszi konferencia előtt érdemes elkezdeni a kutatási munkát” – tanácsolja a konzulensként is közreműködő oktató. „A hallgatók saját témát is hozhatnak, ám gyakoribb, hogy a konzulensként felkért oktató kutatási témájába kapcsolódnak be.” Veress Árpád minden évben várakozással tekint a benevezett pályamunkákra, amelyek akár publikálásra is alkalmasak lehetnek, így további tudományos munkára sarkallhatják a fiatal szakembereket.

„Szinte valamennyi szakterületen fellelhetők a 'trendi', aktuális kutatási témák, mint például az új műszaki modellezési és szimulációs módszerek kidolgozása és tesztelése, valamint az autonóm járműirányítási rendszerek kutatása és fejlesztése. A hallgatók nyitottak az újdonságokra, és az oktatók – részben ipari indíttatású – kutatásai is a legfrissebb piaci igényeket követik” – tette hozzá az idei házi forduló értékelésekor.

Idén a résztvevők száma ugyan elmaradt az elmúlt 5 év átlagától, ám egyre nő a versenyzői kedv: körülbelül 4%-kal nagyobb a pályaművüket benyújtók száma a tavalyi évhez képest (2015-ben 572 dolgozatot 651 szerző, 2016-ban 580 pályaművet 675 műegyetemi hallgató nyújtott be a házi fordulóra – szerk.). A legnagyobb arányban (45%) az alapképzéses hallgatók képviseltették magukat, őket a mesterképzésben tanulók követik (40%), és a sort az osztatlan képzéses diákok zárják (15%). Veress Árpád kiemelte, hogy tavalyihoz képest 14 %-kal nőtt a támogatók által a hallgatók díjazására fordított összeg, így összesen 18,8 millió forintot osztottak ki a versenyzők között (átlagosan 28 000 Ft jutott egy hallgatónak).

A műegyetemi hallgatók mintegy 3-3,5 százalékát, azaz körülbelül 650-750 fiatalt mozgat meg a tudományos megmérettetés őszi, házi fordulója. Veress Árpád szerint a résztvevők számának növelésében kulcsszerepük van az oktatóknak, akiknek „mindent meg kell tenniük a TDK-ban rejlő lehetőségek minél szélesebb körű népszerűsítéséért.”

A BME hagyománya, hogy a házi Tudományos Diákköri Konferencián I. díjat nyert dolgozatok közül a karok Tudományos Diákköri Tanácsai "Rektori Különdíj"-ra terjesztik fel a karukról abban az évben arra legérdemesebb dolgozat készítőit és a munkát segítő oktatóikat.

 

A 2016. évi TDK rektori különdíjasai:

Építőmérnöki Kar:

Kenéz Ágnes: Acél rácsszerkezetű torony körüli széláramlás vizsgálata

Témavezető: Joó Attila László egyetemi docens, Hidak és Szerkezetek Tanszék

Gépészmérnöki Kar:

Nagy Nóra Mária: Új átcsapó nyelves orgonasíp-konstrukció hangkeltésének modellezése

Témavezető: Rucz Péter tudományos segédmunkatárs, Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

Építészmérnöki Kar:

Szalai Dóra, Kis Máté: Egy mérőállomás sokrétű felhasználása: tantermek illetve zöldhomlokzat mögötti komfort mérése

Témavezetők: Bakonyi Dániel tanársegéd, Épületszerkezettani Tanszék;  Dobszay Gergely egyetemi docens, Épületszerkezettani Tanszék; Magyar Zoltán tanszékvezető, egyetemi docens, Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék; Pataky Rita egyetemi mestertanár, Épületszerkezettani Tanszék

Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar:

Gyűjtő Imre: Váratlan, bázis hatására bekövetkező átrendeződési reakció a 3-acetil-2-metil-3,4-dihidro-2H-1,2,3-benzotiadiazin-1,1-dioxid származékok körében

Témavezetők: Porcs-Makkay Márta laborvezető EGIS Gyógyszergyár Zrt.; Nagy József egyetemi docens, Szerves Kémia és Technológia Tanszék

Villamosmérnöki és Informatikai Kar:

Mogyorósi Anna: Komplex tőzsdei ajánlatok gradiens korlátjának továbbfejlesztése

Témavezető: Divényi Dániel adjunktus, Villamos Energetika Tanszék

Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar:

Sárdi Dávid Lajos : Mezoszkópikus modell felépítése a budapesti bevásárlóközpontok áruellátásának vizsgálatára

Témavezető: Bóna Krisztián egyetemi docens, Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék

Természettudományi Kar:

Molnár Dániel, Török Tímea Nóra: Ultragyors memrisztív kapcsolások kísérleti vizsgálata Nb2O5 nanokontaktusokban

Témavezető: Csontos Miklós tudományos munkatárs, Fizika Tanszék

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar:

Barna Veronika Katalin: A kiugróan magas rendelési mennyiségek kezelése

Témavezető: Uzonyi-Kecskés Judit, Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék

A „TDK Munkáért” oktatói emlékplakettet a karok Tudományos Diákköri Tanácsai javaslatára, az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács egyetértésével olyan oktatóknak, kutatóknak adják át, akik életük részévé tették a hallgatók tudományos munkára való nevelését és nagy részük volt a díjazott dolgozatok elkészítésében.

A TDK Munkáért oktatói emlékplakettet vehetett át:

Építőmérnöki Kar:

Majorosné Dr. Lublóy Éva Eszter adjunktus, Építőanyagok és Magasépítés Tanszék

Gépészmérnöki Kar:

Tóth András tudományos munkatárs, Gyártástudomány és -technológia Tanszék

Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar:

Hegedűs László tudományos főmunkatárs c. egyetemi docens, Szerves Kémia és Technológia Tanszék

Villamosmérnöki és Informatikai Kar:

Mizsei János egyetemi tanár, Elektronikus Eszközök Tanszék

Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar:

Bécsi Tamás egyetemi docens, Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék

Természettudományi Kar:

Tőke Csaba egyetemi docens, Elméleti Fizika Tanszék

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar:

Molnár György tanszékvezető egyetemi docens, Műszaki Pedagógia Tanszék

 

A Pro Progressio Alapítvány hallgatói TDK ösztöndíját karonként egy hallgató nyerheti el TDK tevékenysége elismeréseképpen a kari tudományos diákköri bizottságok javaslata alapján.


 

TDK hallgatói ösztöndíjban részesültek:

Építőmérnöki Kar:

Csillag Fruzsina, Németh Gábor: A paksi KKÁT épületének vizsgálata repülőgép becsapódásra

Konzulensek: Laczák Lili Eszter, Dunai László egyetemi tanár, Katona Tamás János MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Gépészmérnöki Kar:

Szlancsik Attila: Szintaktikus fémhabok mechanikai tulajdonságainak becslése és mérése

Témavezető: Orbulov Imre egyetemi docens

Építészmérnöki Kar:

Kovács Kata, Miklós Bernadett, Molnár Ádám: DDD Data Doing Dimension – Műemléki felmérés és dokumentáció konfliktuszónában

Témavezetők: Vasáros Zsolt DLA egyetemi docens, Major Balázs  

Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar:

Domokos András: Acetilszalicilsav teljesen folyamatos szintézise és formulációja elektrosztatikus szálképzés alkalmazásával

Témavezető: Balogh Attila tudományos segédmunkatárs, Nagy Zsombor Kristóf egyetemi adjunktus

Villamosmérnöki és Informatikai Kar:

Halász Bálint Gergely: Villamos kisülések terjedési sebessége és jelentősége FAM során

Témavezetők: Németh Bálint adjunktus, Cselkó Richárd tanársegéd, Göcsei Gábor

Közlekedésmérnöki Kar:

Szigeti Szilárd: Autonóm járművekkel történő közforgalmú közlekedés üzemeltetési modellje

Témavezető: Csiszár Csaba egyetemi docens

Természettudományi Kar:

Cseh Ábel Imre: Self-powered neutron detector (SPND) súlyfüggvényének kiszámítása VVER-1200-as reaktortípusra

Témavezető: Cifrus Szabolcs egyetemi docens

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar:

Rácz László: Látványsportokban alkalmazható taktika- és teljesítményvizualizációs rendszer

Konzulens: Bartha Zsolt testnevelő tanár

 

Az alapítvány Oktatói TDK ösztöndíját karonként egy-egy olyan oktató nyerheti el, akinek folyamatosan van TDK-n vagy OTDK-n eredményesen szereplő hallgatója.

 

TDK oktatói díjban részesültek:

Építőmérnöki Kar:

Joó Attila László, egyetemi docens,  Hidak és Szerkezetek Tanszék

Gépészmérnöki Kar:

Orbulov Imre docens, Anyagtudomány és Technológia Tanszék

Építészmérnöki Kar:

Vasáros Zsolt docens, Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék

Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar:

Poppe László egyetemi tanár, Szerves Kémia és Technológia Tanszék

Villamosmérnöki és Informatikai Kar:

Vörös András tudományos segédmunkatárs, Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Közlekedésmérnöki Kar:

Tettamanti Tamás egyetemi adjunktus, Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék

Természettudományi Kar:

Szilágyi Brigitta egyetemi docens, Fizika Intézet

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar:

Petruska Ildikó egyetemi docens, Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék

 

A 2016/17-es tanévben a BME megőrizte az ELTE utáni második helyezését a köztársasági ösztöndíjasok számát illetően. Ezúttal 125 hallgató jogosult a kimagasló tanulmányi eredmények elismerésére.

A BME köztársasági ösztöndíjas hallgatói:

Építőmérnöki Kar

Csortos Gabriella

Fleit Gábor

Illés Zsombor

Jakab Sára

Kenéz Ágnes

Opoldusz Máté

Szilágyi Mariann

Szvoboda Krisztián

Gépészmérnöki Kar

Anka Márk

Asztalos Lilla

Bakonyvári Dávid

Béri Bence

Bodor Bálint

Csibi Levente

Dobai Attila

Erdős Gergely

Göntér Balázs

Hermann Bence

Hidas Anna

Horváth Dániel

Horváth Kristóf

Jakab Péter

Jaksa László

Kalácska Eszter

Klein András

Kotnyek Bálint

Majorosy Rudolf

Molnár Borsika Lotti

Nagy Balázs

Papp Máté Balázs

Patkó Dóra

Regele Balázs

Szaller Ádám

Szücs Botond

Takács Borbála

Tomasics Sára

Tomin Márton

Urbán András

Varga Viktor Sándor

Wéber Richárd

Zsiros Ádám János

Építészmérnöki Kar

Büki Dávid

Karádi Dániel Tamás

Mándoki Réka

Pokol Júlia

Szkiba Veronika

Tóth Mária

 

Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Angyal Péter

Balázs Csaba

Bérczes Virág

Borbás Enikő

Henyecz Réka

Janzsó-Berend Péter Zoltán

Kegye Péter

Kőhegyi Bianka Kitti

Lakó Ágnes

Lóránt Bálint

Matejka Judit Zsuzsa

Merczel Kinga Szilvia

Nagy Brigitta

Németh András György

Pálvölgyi Ádám Márk

Sós László Filemon

Supala Eszter

Szakolczai Anett

Szentjóbi Hajnalka

Tihanyi Gergely

Tóth Gábor

Tripolszky Anna

Vadas Dániel

Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Ádám Anna Kinga

Almási Péter Béla

Bálint Botond

Bodolai Dorottya Éva

Bokor Tamás

Borbély Zsófia

Czövek Márton Gábor

Cseppentő Bence

Drótos Péter

Elekes Márton Farkas

Farkas Rebeka Krisztina

Gálai Bence

Gujgiczer Anna

Halász Bálint Gergely

Holczer András

Horváth Benedek

Iklódi Eszter

Juhos Attila

Láncz Gergő

Marussy Kristóf

Matolcsy Balázs

Mezei Adrián Zsombor

Mohos András

Neubrandt Dóra

Palincza Richárd Péter

Palkó András

Palotai Roland

Pammer Áron

Pásztor Dániel

Rabatin Gábor Miklós

Rácz Gergely Ferenc

Reizinger Patrik

Sebők Márton

Sik Tamás Dávid

Szirmai Ágnes

Táczi István

Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar

Berczeli Miklós

Fényes Dániel

Mészáros Bálint

Puskás Eszter

Sárdi Dávid Lajos

Természettudományi Kar

Hódsági Kristóf

Kelemen Tamás

Lévay Sára

Oláh Anna

Pölöskei Péter Zsolt

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Dienes Franciska

Fodor Csilla

Hortay Olivér

Kelemen Dorottya

Kügerl Johanna

Papp Zsófia

Peller Brigitta

Pokorny Zsófia

Rácz Tamás

A nagy múltra visszatekintő köztársasági ösztöndíjat a mindenkori oktatásért felelős miniszter adományozza egy tanév időtartamára a kiemelkedő tanulmányi eredményű, a tudományos diákköri munkában, illetve szakmai téren kimagasló munkát végző hallgatók részére.

A pályázatot a felsőoktatási intézmények írják ki, majd az ösztöndíjra javasolt hallgatók nevét a bírálatot követően terjesztik fel a miniszternek. Köztársasági ösztöndíjra pályázhatnak, valamint az adományozást követően a köztársasági ösztöndíj folyósítására jogosultak az államilag támogatott, illetve költségtérítéses, teljes idejű (nappali tagozatos) alapképzésben, mesterképzésben, illetve osztatlan képzésben részt vevő hallgatók.

A köztársasági ösztöndíj összege 2016-ben hallgatónként havonta 34 ezer forint.

HA - TZS - TJ

Fotó: Philip János