„A kutatás nem más, mint egy járható út keresése az ismeretlenhez”

Hálózatok végpontjai között közvetített információ útját és az útvonal kiválasztásának körülményeit vizsgálja Gulyás András Bolyai-ösztöndíjas informatikus.

„Egy tetszőleges hálózat két végpontja között az adatok, információ közvetítésére több útvonal is létezhet, ám ezek általában nem egyenlő fontosságúak. Azt a természet által használt mechanizmust szeretném megérteni, amely a lehetséges útvonalak közül végül egyet valamilyen szempont alapján kiválaszt” – fejtette ki útvonal-választási stratégiákat (angolul routing policy) középpontba helyező kutatásairól Gulyás András, a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Távközlési és Médiainformatikai Tanszék adjunktusa, az MTA-BME Információs rendszerek kutatócsoport tagja. Hálózatkutatási tervét Bolyai János Kutatási Ösztöndíjjal tüntette ki a Magyar Tudományos Akadémia (pályázatának címe: „Útválasztási stratégiák komplex hálózatokban” – szerk.).

A díjazott több éve kutatja a különböző hálózattípusok tulajdonságait, több szakmai cikk szerzője és társszerzője. A Kutatók éjszakája szakmai program meghívottjaként „Valós hálózatok lenyűgöző hasonlósága” címmel tartott bemutatót. A kutatók világszerte aktívan vizsgálják a hálózatok topológiáját és hasonlóságait. „Nem csak egy számítógépes rendszer alkothat összefüggő rendszert. E tudomány páratlansága a széleskörű kutatási lehetőségekben rejlik. A közösségi oldalakon, a sejten belüli rendszerekben, a gazdasági hálózatokban, a nyelv szavai között vagy például a légiközlekedésben megfigyelt kapcsolatok is hálózatként értelmezhetők. E sokszínűség is szerepet játszott a kutatási területem kiválasztásában” – vallotta Gulyás András, aki a hálózatokban közvetített információ tulajdonságait is vizsgálja (például miért egy adott útvonalon történik az adattovábbítás), méréseket végez és statisztikákat készít az adatok útjának alakulásáról egy hálózat két végpontja között.

„Az internet az egyik legjobban követhető és mérhető hálózat a felhasználók tevékenységeinek digitális lenyomata miatt. Szerkezete áttekinthető, és a feltárt összefüggések más rendszerek vizsgálatához is felhasználhatók. Párhuzamot lehet vonni az interneten terjedő adatok módja és a sejten belüli információtovábbítás folyamata között” – ecsetelte a BME kutatója. Gulyás András több külföldi és hazai intézmény tudósaival, például a Semmelweis Egyetem és az Eötvös Loránd Tudományegyetem szakembereivel is együttműködik a kutatásaiban.

„Az egyik legelterjedtebb és legjobban analizálható stratégia a legrövidebb útvonal választása, amikor a lehető legkevesebb összeköttetésen halad keresztül az információ. Kézenfekvő lenne mindig a legrövidebb útvonal követése, ám a gyakorlatban sokszor nem ez valósul meg. Például a közlekedésben a felhasználót számos információ: saját és mások véleménye, egyéb külső tényezők (időjárás) is befolyásolhatják útvonala megtervezésében” – részletezte a Bolyai-ösztöndíjas kutató. A mindennapokban előforduló nagy hálózatokban (például biológiai, közösségi, gazdasági rendszerekben) a megfigyelt útválasztási stratégiák látszólag eltérnek a távközlési hálózatokban alkalmazott módszerektől, azonban megfelelő modell felállításával ezek egyesítése nem tűnik reménytelennek. „E stratégiák mérése és megismerése olyan új és hatékony algoritmusok alkotását segítheti, amelyek akár a jövő internet architektúrájához is felhasználhatók. A másik oldalról a világhálónál megismert útválasztási stratégiák elősegíthetik például a sejthálózaton belüli információterjedés részletesebb megismerését, ez által hatékonyabb gyógyszerhatóanyagok fejlesztését” – avatott be a kutatási témájában rejlő lehetőségekbe Gulyás András.

A VIK fiatal tudósa már többször pályázott a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjra, és nagyon örült, hogy elképzeléseit idén támogatásra érdemesnek ítélte a Magyar Tudományos Akadémia. „Büszke vagyok rá. A kutatás és gondolkodás az egyik kedvenc időtöltésem, megpróbálom erre alapozni a jövőmet.” Gulyás András örömmel tanít és kutat a Műegyetemen. Számos tanítványa ért el kiemelkedő helyezést TDK- és OTDK-versenyeken.

A díjazott informatikusként végzett a BME-n, kipróbálta magát az iparban is, ám itt nem találta meg a számításait. „Hiányzott az alkotói szabadság, és az, hogy olyan értékek létrehozásán dolgozhassak, amelyek megteremtése profittól, anyagi hasznosulástól legalább részben független. A most elnyert Bolyai-ösztöndíj a szakmai presztízs mellett olyan anyagi biztonságot is nyújt, amely lehetővé teszi, hogy alapkutatással is foglalkozzam. Az ilyen tudományos munka jelenti számomra az igazi értéket” – zárta gondolatait a VIK hálózatkutatója (a fiatal tudóssal korábban készített interjúnk ITT olvasható – szerk.).

Gulyás András

2013-ban a „Fiatalok a Sikeres Oktatásért Elismerő Oklevelet” kapta meg a technológiai trendeket messzemenően figyelembe vevő oktatásszervezési tevékenységéért
2012-től az MTA-BME Információs rendszerek kutatócsoport tagja
2007-től a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar (VIK) Távközlési és Médiainformatikai Tanszék (TMIT) adjunktusa
2007-ben PhD-diplomát szerzett a BME VIK-en
2002-2015-ig csomagkapcsolt hálózatok és komplex hálózatok alapkutatásával foglalkozott a BME VIK TMIT-n
2005-2007-ig egy Jedlik Ányos pályázat keretében hang- és videószolgáltatások minőségének objektív mérésével foglalkozott
2002-ben a MATÁV PKI részére „Videóforgalom minőségi analízise” témájában készített tanulmányt és irányította a videó kodek (dekódoló) minősítő fejlesztéseket
2002-ben műszaki informatikai mesterdiplomát szerzett a BME VIK-en

Legfontosabb publikációi:

Gulyás András, Bíró József, Kőrösi Attila, Rétvári Gábor, Dmitri Krioukov Navigable Networks as Nash Equilibria of Navigation Games NATURE COMMUNICATIONS 6: Paper 7651. 10 p. (2015)

Dávid Szabó, Attila Kőrösi, József Bíró, András Gulyás A Deductive Way of Reasoning about the Internet AS Level Topology CHINESE PHYSICS B 24:(11) Paper 118901. (2015)
Gulyás A, Retvari G, Heszberger Z, Agarwal R On the Scalability of Routing With Policies IEEE-ACM TRANSACTIONS ON NETWORKING 23: Paper 6883212. 9 p. (2014)

J Tapolcai, J Biro, P Babarczi, A Gulyás, Z Heszberger, D Trossen Optimal False-Positive-Free Bloom Filter Design for Scalable Multicast Forwarding IEEE-ACM TRANSACTIONS ON NETWORKING 23: Paper 2342155. 10 p. (2014)
András Telcs, Márton Csernai, András Gulyás Load balanced diffusive capture process on homophilic scale-free networks

PHYSICA A - STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS 392:(3) pp. 510-519. (2013)


 

Gulyás András részt vesz egy új kutatásban, amelyben az emberi agy működését vizsgálják. Hallgatók segítségét kérik a tudományos kísérlethez: a műegyetemi oktató anonim szókincsfejlesztő játékra hívja a fiatalokat, a feladat szavak átalakítása mindössze egyetlen betű cseréjével. A „fit-fat-cat” alkalmazás a Play store-ból tölthető le.

Bolyai János Kutatási Ösztöndíj

A Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat a Magyar Tudományos Akadémia hozta létre 1996-ban a hazai fiatal és tehetséges kutatók anyagi támogatására, valamint a kutatás-fejlesztési teljesítmény ösztönzésére és elismerésére. Az évente meghirdetett ösztöndíjat a jelenlegi szabályozás szerint 45 év alatti kutatók nyerhetik el maximum három éves időtartamra. A pályázati időszakban végig kiemelkedő eredményeket elérő tehetségek másodszor is pályázhatnak a Bolyai-ösztöndíjra.

Az MTA hozzájárulása jól illeszkedik a magyar tudományos ösztöndíjhálózatba, egyedisége abban rejlik, hogy egy olyan fiatal tudósgeneráció értékteremtő tevékenységét támogatja, amelynek tagjaiból MTA doktora címet elnyerő kutatók, majd akadémikusok lehetnek.

A benyújtott pályaműveket a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriuma, azaz, egy független, szakmailag és tudományos szempontból autonóm szervezet bírálja el. A kutatási tervekről a Kuratórium 11 Szakértői Kollégium közreműködésével dönt, a szaktudományokat elismert tudósok képviselik.

A díjazottak tudományos tevékenységét az ösztöndíj ideje alatt folyamatosan nyomon követi a Kuratórium: az ösztöndíjasok évente számolnak be szakmai eredményeikről és a pályaművükben vállaltak teljesítéséről, majd tudományos zárójelentésben összesítik kutatásaikat és jövőbeli terveiket.

A támogatási időszakban kiemelkedő eredményeket felmutató kutatóknak a Kuratórium Bolyai Emléklapot adományoz, míg a legkiválóbb (átlagosan) 15 díjazottnak Bolyai Plakettet ad át az MTA elnöke. Ugyanezen a napon kapják meg az új díjazottak oklevelüket és a Bolyai-jelvényt.

Tavaly 864 pályaművet nyújtottak be a felhívásra, az MTA végül 170, már PhD- vagy azzal egyenértékű tudományos fokozattal rendelkező fiatal kutatónak ítélte oda az elismerést. A Bolyai János Kutatási Ösztöndíjjal az MTA eddig 3393 fiatalnak biztosított támogatást, közülük 386-an szereztek MTA doktora címet, 15 díjazott pedig ma már akadémikus.

Az ösztöndíj odaítélésének feltételeit, szabályzatát a 156/1997. (IX. 19.) Korm. számú rendelet szabályozza.

TZS - TJ

Fotó: Takács Ildikó