Elhunyt Benedek Zoltán professzor, a Műegyetemi Zenekar tiszteletbeli tanárelnöke

A Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar nyugalmazott oktatójának végső búcsúztatása 2017. február 23-án lesz a Farkasréti temetőben.

„Életemben a legtöbb időt két dologgal töltöttem el: zenével és egyes áramlási jelenségek okainak fürkészésével” – vallotta magáról  a február 1-jén, 89 éves korában elhunyt Benedek Zoltán.

Gépészmérnöki oklevelét 1950-ben szerezte meg a Budapesti Műszaki Egyetemen és még ugyanabban az évben tanársegédként kezdte egyetemi pályáját a Pattantyús-Ábrahám Géza professzor által vezetett Vízgépek Tanszéken, ahol 1953-tól adjunktusként, 1966-tól tudományos munkatársként dolgozott. Oktatási és a kutatási tevékenysége mellett 1955-1965 között a Magyar Hajó- és Darugyár tervezője, később három éven át a Vízgazdálkodási Kutatóintézet tudományos munkatársa volt. 1971-től a BME Repülőgépek (ma Vasúti Járművek, Repülőgépek és Hajók) Tanszékén volt adjunktus, majd 1974-től docens. 1986 és 1991 között az egyetem Járműgépészeti Intézetének igazgatóhelyettese, 1994-ig pedig igazgatója volt.

1995 év végén egyetemi tanárként vonult nyugdíjba, de mint óraadó 2003-ig dolgozott még a tanszéken.

Főbb kutatási témái a hajógépészethez kapcsolódtak. Tudományos kutatómunkát ösztöndíjasként végzett a Norvég Műszaki Egyetem (1965-1966), majd a Glasgow-i Egyetem hajókísérleti intézetében (1969).

Több egyetemi tankönyv, mérnöktovábbképző jegyzet és a társszerzőkkel létrehozott „Hajók kézikönyv”, továbbá számos – magyar és külföldi szaklapban megjelent – tanulmány írása fűződik nevéhez.

Benedek Zoltán 1949-ben egyetemi hallgatóként lett a Műegyetemi Zenekar tagja, először hegedűse, majd 1957-től brácsása. 1950-1953 között koncertmester, 1951-1956 között ifjúsági elnök volt.

A rendszerváltozásig ő képviselte az egyetemen a zenekari ügyeket, de hivatalos tanárelnöke csak 1989-től lehetett és a tisztséget 2010-ig töltötte be.

Benedek Zoltán professzor ezt követően haláláig tiszteletbeli tanárelnökként működött, sosem szakította meg a zenekarért folytatott, elkötelezett munkálkodását. Tavaly nyáron hosszabb kórházi tartózkodás után is ellátogatott az egyetemre, hogy a 120 éves Műegyetemi Zenekar történetét bemutató, a könyvtár aulájában látható kiállítást megtekinthesse (a tárlat alapját az általa létrehozott, részben még Pattantyús professzortól örökölt zenekari archívum képezte).

Benedek Zoltántól 2017. február 23-án 9.45 órától vesznek végső búcsút a Farkasréti temető ravatalozójában. Az emlékező istentiszteletet 2017. február 26-án 10.30-kor a Budapest Józsefvárosi Református Egyházközség templomában tartják (Budapest, VIII. ker. Salétrom utca 5.).