Felhívás a műegyetemi eredmények népszerűsítésére az Élet és Tudományban

A BME kutatói, oktatói és hallgatói pályázhatnak a kutatási projektjeikhez vagy a TDK dolgozatukhoz kapcsolódó eredményeik és kérdésfelvetéseik szélesebb körű megismertetésére.

Idén is meghirdeti tudományos cikkpályázatát a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, az Élet és Tudomány folyóirat és a Pro Progressio Alapítvány. A felhíváson „BME kutató” kategóriában indulhat minden olyan tudományos kutató vagy egyetemi oktató, aki intézményével alkalmazotti jogviszonyban áll. A „BME hallgató” kategóriában a Műegyetem teljes idejű alapképzésében, mesterképzésében, egységes osztatlan, doktori képzésében aktív, nappali tagozatos hallgatói jogviszonnyal rendelkező diákok nevezhetnek.

A pályázatra olyan ismeretterjesztő írásokat várnak, amelyek kutatási projektekhez vagy TDK dolgozatokhoz kapcsolódnak, és közérthetően mutatják be a választott témát, a vele összefüggő tudományos munka célját, módszertanát, az eddigi és a várható eredményeket, illetve a projektben rejlő tudományos vagy gyakorlati hasznosíthatóság lehetőségeit.

A beküldött pályaműveket szakértői zsűri bírálja el, amely a Műegyetemen oktató elismert kutatókból, valamint az Élet és Tudománnyal kapcsolatban álló tudományos újságírókból áll.

A legjobb írások pénzjutalomban részesülnek a kutatási tevékenység további eredményes folytatása érdekében: a kutatói kategória első helyezettje 125.000 forint, a második helyezett 100.000 forint, míg a harmadik helyezett 75.000 forint összegű díjat kap. A hallgatói kategóriában a legjobb dolgozatot 100.000 forint, a másodikat 75.000 forint, a harmadikat 50.000 forint egyszeri ösztöndíjban részesítik. A kitüntetett pályaművek megjelennek az Élet és Tudomány folyóirat hasábjain is.

A szóközök nélkül legfeljebb 9-10 ezer karakter terjedelmű tudományos írásokat 3-4 illusztrációval és a tanszékvezető ajánlásával az eltud@eletesetudomany.hu e-mail címre várják, a tárgyban feltüntetve a „BME – ÉT cikkpályázat” jeligét.

Pályázati kiírás

Pályázati adatlap

A pályázatok beküldésének határideje: 2017. május 15.

A díjakat a Műegyetemen adják át 2017 júniusában (a tudományos cikkpályázati tavalyi nyerteseiről a bme.hu is tudósított - a szerk.)
    
TZS - TJ