Idén is várja a kormány a jelentkezőket a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjprogramba

Március 20-áig pályázhatnak a sportösztöndíjra a hazai felsőoktatási intézmények olimpiai és paralimpiai sportoló hallgatói.

A Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjprogram célja, hogy anyagi támogatásban részesítse azokat a felsőoktatási hallgatókat, akik tanulmányaik mellett jó esélyekkel indulnak olimpiai, paralimpiai versenyszámokban az Európa-bajnoki, a világbajnoki, illetve az olimpiai, paralimpiai éremért. A kiírók bíznak abban, hogy a támogatás lehetővé teszi, hogy a hallgatók már aktív sportolói éveikben felsőfokú végzettséget szerezzenek, valamint egyszerre eredményesen szerepeljenek mind a versenysportban, mind a felsőoktatásban.

A pályázóknak az alábbi feltételek mindegyikének eleget kell tenniük:

  • még be nem töltött 35. életév;
  • aktív hallgatói jogviszony egy hazai felsőoktatási intézményben felsőfokú végzettség és szakképzettség megszerzésére;
  • aktív egyesületi tagság olimpiai/paralimpiai sportágban;
  • tagság a magyar nemzeti válogatott keretben olimpiai/paralimpiai sportágban;
  • a hallgatói jogviszony fennállása alatt kiemelkedő, nemzetközi éremszerzési esélyre jogosító sportteljesítmény olimpiai/paralimpiai versenyszámban, felnőtt korcsoportban;
  • a pályázat benyújtásának időpontjában a pályázó nem állhat sportfegyelmi eljárás alatt a sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004. (III.12.) Kormányrendelet alapján vagy doppingfegyelmi eljárás hatálya alatt a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011. (III.23.) Kormányrendelet alapján;
  • a pályázat benyújtásának időpontjában a pályázó nem állhat a sportról szóló 2004. évi I. törvényben meghatározott jogerős eltiltás vagy kizárás hatálya alatt.

A kormány által alapított ösztöndíjprogramban a hallgatók legfeljebb az első felsőfokú végzettség (alapfokozat vagy osztatlan képzésben szerzett mesterfokozat) megszerzésére irányuló tanulmányok befejezéséig, de legkésőbb a 35. életév betöltését követő hónap első napjáig vehetnek részt.

Az ösztöndíjra javasolt hallgatók személyére a kitöltött hallgatói jelentkezési lapok alapján a Magyar Olimpiai Bizottság, a Magyar Paralimpiai Bizottság, illetve az illetékes sportági szakszövetség, továbbá a sportpolitikáért felelős miniszter Tanácsadó Testülete tesz javaslatot. Az ösztöndíj odaítéléséről a sportpolitikáért felelős miniszter dönt a jelentkezési feltételek, az értékelési szempontok, valamint a javaslatok alapján.

Az ösztöndíj alapja a mindenkori nemzeti felsőoktatási ösztöndíj mértéke (a 2016/2017. tanév II. félévében havi 40.000 forint).

I. kategóriában, azaz olimpiai, paralimpiai éremmel rendelkező ösztöndíjasnak havi 240.000 forint, míg éremesélyes ösztöndíjasnak havi 200.000 forint ítélhető oda.

II. kategóriában, azaz világbajnokságon felnőtt korcsoportban már érmet szerzett hallgatók havi 200.000 forint, e kategória éremesélyesei pedig 160.000 forint havi ösztöndíjban részesülhetnek.

III. kategóriában, azaz az Európa-bajnokságon felnőtt korcsoportban már érmet szerzett fiataloknak 160.000 forint, míg az éremesélyeseknek 120.000 forint havi ösztöndíj adható.

A Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj folyósítható a sportról szóló 2004. évi I. törvény szerint adható Gerevich Aladár-sportösztöndíj mellett is. Ha a jelentkező a jutalom mértékének meghatározásakor több ösztöndíj-kategóriában is megfelel, akkor őt a magasabb összegű ösztöndíj-kategóriába sorolják. Az ösztöndíj összege nem módosul, ha a díjazott egy ösztöndíj-kategórián belül több éremmel is rendelkezik.

A pályázatokat 2017. március 20-áig lehet benyújtani írásban, 2 példányban, ajánlott küldeményként vagy személyesen az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkárságára (cím: 1054 Budapest, Hold utca 1.). A kiíró kéri a jelentkezőket, hogy a postára adással egyidejűleg elektronikusan is küldjék be pályázatukat a sportcsillag@emmi.gov.hu e-mail címre.

A miniszteri döntésről a jelentkezők írásbeli értesítést kapnak.

További részletek és a jelentkezési útmutató az Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapján érhető el.