„Az egyetemi belépéstől a munkaerőpiacra történő kilépésig segítjük a fiatalokat”

Bővítette és megújította a hallgatóknak nyújtott szolgáltatásokat a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság (HSZI). Az elmúlt két év eredményeit Keresztes Péter értékelte.

„A Műegyetem szakmai színvonalához és presztízséhez méltó, európai szintű hallgatói szolgáltatások megteremtését tűztük ki célul a HSZI létrehozásakor. Komoly szervezet- és humánerőforrás-fejlesztési intézkedésekkel vágtunk neki a korszerűsítésnek. Kiterjesztettük többek között az egyetemi pszichológiai és karrier-tanácsadást. Már a kezdetektől figyelembe vettük a diákok és a munkaerő-piaci partnerek igényeit, és ezekre alapozunk a jövőben is” – értékelte a Kancelláriához tartozó egyetemi szervezeti egység tevékenységét Keresztes Péter, a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság (HSZI) vezetője.

A műegyetemi szervezet három fő tevékenységi területe a hallgatói juttatások ellenőrzése, a hallgatóknak nyújtott tanácsadás és a hallgatói közélet támogatása.

„A HSZI felel a hallgatói térítések és juttatások számon kérhetőségének teljességért” – utalt a szervezeti egység egyik felelősségteljes és egyben új feladatára. „A korábbi, ’lazább’ dokumentálási előírások megújítása komoly minőségügyi előrelépés. A Jogi Igazgatóság közreműködésével egy olyan megbízható, átlátható és nyomon követhető monitoring rendszert alakítottunk ki, amelyben bármikor visszaellenőrizhetők a kifizetett ösztöndíjak indoklásai, az azokat alátámasztó döntések és az eredeti pályázati felhívások is” – hangsúlyozta a HSZI igazgatója.

„A hallgatói lét bármely időszakában előfordulhatnak olyan élethelyzetek (például az egyetemi közeg újdonsága, az elszakadás a szülőktől, a megfelelés az új közösségnek és a magasabb tanulmányi követelményeknek stb.), magánéleti vagy tanulási gondok, amelyeket a hallgatók nem, vagy nehezen tudnak önállóan feldolgozni” – mutatott rá Keresztes Péter olyan helyzetekre, amelyekben szakképzett pszichológusok segítenek a fiataloknak az akadályok leküzdésében. A HSZI első embere a nyugat-európai egyetemeken kialakított szolgáltatások színvonalához hasonlította az Igazgatóság pszichológiai és karrier-tanácsadási lehetőségeit. Két év alatt átalakult a tanácsadás rendszere is: a pszichológiai szolgáltatás korábban csak a szemeszterek idején volt elérhető, ma már egész évben rendelkezésre áll. Azt tapasztalták, hogy a hallgatók igénylik a mentális támogatást. Ma már négy teljes állású pszichológus segít évente körülbelül 200 hallgatónak. „Folyamatosan teltházzal dolgozunk, várólista van” – jegyezte meg Keresztes Péter, hozzátéve, hogy a pszichológiai tanácsadás iránti óriási érdeklődést csoportos foglalkozásokkal is igyekeznek kielégíteni. Többek között a tanulásmódszertan, az időgazdálkodás, a prezentációs technikák, a stresszkezelés, a karriertervezés, a konfliktuskezelés, a kommunikációs tréningek, illetve az önismereti és személyiségfejlesztő csoportos foglalkozások népszerűek. Nyitott előadásokat is szerveznek neves pszichológusok és elismert tanácsadó szakemberek (például Mérő László, Pál Ferenc, Kozma-Vízkeleti Dániel, Limpár Imre) közreműködésével.

A HSZI kibővítette a Felkészítő Napokat is. Korábban csak a Műegyetemi Állásbörze kampányidőszakára szervezték ezt a tematikus felkészítést, amely ma már három helyett négy hétig tart, több szakmai helyszínen és gazdagabb programkínálattal. A karrier-tanácsadás egész évben működik, folyamatosan zajlanak a próbainterjúk és az önéletrajz-írási tréningek. „Öntevékeny szakmai csoportokat is segítünk, tavaly szeptembertől novemberig a BME Formula Racing Team  (FRT) csapatot támogattuk egy komplex szervezetfejlesztési folyamatban. Részben az itt elsajátított módszertant használták fel az új csapatstruktúra létrehozásakor” – említett egy példát.

A HSZI megalakulásával a tanulmányi tanácsadás átszerveződött, és ez a feladat az új Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) előírásaival összhangban más egyetem szervezeti egységekhez került. A HSZI koordinálásával újult meg a Műegyetem kiállítói arculata a 2017-es Educatio Kiállításon, és a karokkal együttműködve fejlesztették tovább a BME Nyílt Napjának forgatókönyvét is.

Keresztes Péter egyéb újdonságokról is beszámolt. „Munkaerő-közvetítő szolgáltatást indítottunk a vállalati partnereinknek egy korábban fejvadászként dolgozó kolléganőnk támogatásával. Nyitott pozíciókra keressük a megfelelő jelölteket a Műegyetem utolsó éves és frissen végzett hallgatói között, azaz, az állásprofil alapján előszűrjük a jelentkezőket. A cégek így mentesülnek a hosszadalmas kiválasztási folyamattól és az esetlegesen sikertelen interjúktól, miközben a hallgatók jobb béralku-pozícióba kerülnek az egyetemi ajánlás birtokában” – ecsetelte a HSZI igazgatója a novemberben indult szolgáltatásról, amely iránt már több vállalati partner is érdeklődött, és elindultak az első együttműködések is.

A HSZI támogatja a fogyatékossággal élő hallgatókat az egyetemi esélyegyenlőségi koordinátor közreműködésével. „Valódi segítséget nyújtunk, és nem elfedjük a problémákat. Segítjük őket többek között azzal, hogy megtaláljuk azokat a képzéseket és oktatási módszereket, amelyek által a speciális igényű hallgatók is legalább olyan teljesítményre lesznek képesek, mint azok a társaik, akiknek nincsenek ilyen nehézségeik” – hangsúlyozta Keresztes Péter. Úgy véli, hogy nem az szolgálja a hallgatók érdekeit, ha enyhítik a tanulmányi és a nyelvvizsga követelményeket, vagy „ha tanácsadás nélkül biztosítanak tanulást segítő eszközöket”. A HSZI más megoldást választott: ingyenes és a diákok egyéni nehézségeihez igazodó tanácsadásokat és oktatásokat szervez. Többek között speciális módszertant alkalmazó oktatókat bíznak meg, hogy diszlexiás vagy diszgráfiás hallgatóknak tartsanak nyelvórákat. Előfordult, hogy műegyetemi oktatót kértek fel, hogy külön foglalkozzon egy hallgatóval, aki látássérülése miatt nem tudott részt venni a csoportos órákon. (Orosz László, a BME Természettudományi Kar Fizikai Intézetének egyetemi docense vállalta, hogy egyéni foglalkozásokat tart egy speciális szükségletű hallgatónak, aki végül jó érdemjeggyel teljesítette a tárgyat - szerk.)  Keresztes Péter a jövőbeli terveket részletezve kiemelte a fogyatékossággal élő műegyetemi hallgatók munkaerő-piaci elhelyezkedésének segítését: „vállalati partnereket keresünk olyan ösztöndíjprogramok meghirdetésére, amelyek a nehézségekkel élő diákok munkába állását támogatják a cég társadalmi felelősségvállalási stratégiája részeként”. Figyelemre méltó, hogy éppen a HSZI kezdeményezte a 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról egyes pontjainak módosítását az Emberi Erőforrások Minisztériumánál azért, hogy a súlyos, tartós betegséggel élő hallgatókra is állapítsanak meg ún. előnyben részesítési szabályokat.

Bővítették és folyamatosan korszerűsítik az egyetem Balatonlellei Ifjúsági Táborát. „Célunk, hogy növeljük a tábor kihasználtságát, azaz, a szokásos nyári táborozási időszakon túl is népszerűsítjük a szálláshelyet a fiatalok körében” – árulta el a Műegyetem Balaton-parti ingatlanával kapcsolatos tervekről Keresztes Péter. A létesítmény legutóbbi fejlesztései között említette az életvédelmi berendezéseket, többek között az újraélesztő defibrillátort, amelyet elhelyeztek a táborban. Megszüntették a használaton kívüli gáztározót, és kijavították a vizesblokk kisebb hibáit. December végére kiépítették a tábor riasztóberendezését és a távfelügyeleti kamerás rendszert. Sátortáborozási engedélyt kértek, illetve szobává alakítottak egy korábbi raktárhelyiséget, így bővíthették a férőhelyek számát. Megtudtuk, hogy mintegy 12 millió forintból rövidesen felújítják a tábor vízvezeték-hálózatát. „Bízunk benne, hogy minél nagyobb kihasználtságot érhetünk el, és a táborhelyek kiadásából befolyt bevételekből a balatonlellei létesítmény továbbra is megtermeli a felmerülő költségeit.”

Július elejétől a HSZI kezeli az egyetem saját, a HŐ épületben található nyomdai eszközeit is. „Kis- és nagyszériájú jegyzetek és nyomatok gyártását vállaljuk a tanszékeknek gyors átfutással, e mellett a grafikai tervezésben és a kreatív munkában is tudunk segíteni” – fűzte hozzá Keresztes Péter. A további tervekről elárulta még, hogy az Egyetemi Hallgatói Képviselettel (EHK) együttműködésben olyan adatbázis és weboldal létrehozásán dolgoznak, amely az egyetemen működő és önálló jogi személyiséggel nem rendelkező csoportok, azaz öntevékeny körök adatait gyűjti össze, és elérhetővé teszi azokat a műegyetemi polgárok számára. Az elmúlt hetekben, a magyarországi felsőoktatási intézmények között egyedülállóan bevezettek egy szolgáltatást: igény esetén online pszichológiai tanácsadást nyújtanak az Erasmus-ösztöndíjjal külföldön tartózkodó diákok számára. Keresztes Péter egyelőre csak néhány információt osztott meg a BME első szabadulószobájáról, amely ősszel nyílik az R épületben, és ahová az izgalomra és kalandra vágyó műegyetemi hallgatókat várják.

TZS - TJ

Fotó: Philip János