Felsőoktatási szakemberek seregszemléje a Műegyetemen

Mintegy kétszázan vitatták meg a felvételi rendszer idén esedékes változásait és újításait, egyebek mellett a felvételi szakmai vizsga részleteit.

„Száztíz évvel ezelőtt ennek teremnek a helyén a Duna folyt, de a kiváló építészprofesszor, Hauszmann Alajos és társai munkálkodásának eredményeképpen létrejött Budapest egyik legnagyobb alapterületű építménye” – emlékezetett a mai Műegyetemet létrehozó szellemi és mérnöki teljesítményre a Műegyetem kancellárja a BME Dísztermében megrendezett felsőoktatási felvételi szakmai nap megnyitóján. Barta-Eke Gyula a legnagyobb hazai műszaki felsőoktatási intézményt létrehozó elődökhöz méltó, felelősségteljes és nagy távlatokat célzó munkának minősítette a mintegy kétszáz meghívott oktatási szakember tevékenységét a maguk területén. „Az innováció és a megújulás a mi legnagyobb fegyverünk, ezt a Műegyetem kétszáz éven keresztül meg tudta őrizni és bízom benne, hogy ez így lesz az elkövetkező kétszáz évben is. A BME mind a felsőoktatási, mind a rendszer-innovációban igyekszik élenjárni, ezért is öröm számunkra, hogy közreműködésünkkel jöhetett létre e szakmai nap.”

Pethő Judit, az Oktatási Hivatal Felsőoktatási Felvételi Főosztályának vezetője a szakmai nap kiemelt témáját, a felsőoktatási felvételi szakmai vizsga lebonyolítását mutatta be. Ez a felvételi forma újdonság: speciális lehetőséget kínál az emelt szintű érettségi kiváltására azok számára, akik 2005 előtt, illetve külföldön vagy más ország gyakorlata szerint működő középiskolában érettségiztek, illetve nemzetközi érettségit tettek. Az eljárás egyik előfeltétele, hogy a jelentkezőnek – középszintű – érettségije legyen abból a tárgyból, amelyből szakmai vizsgát kíván tenni. A vizsgáért akár az emelt szintű érettségiért járó 50 többletpontot is megkaphatják a felvételizők.

Az országosan összesen mintegy négyszáz felvételizőt érintő vizsga lebonyolítása – mivel most vezetik be – adminisztratív kérdések sokaságát veti fel, az eszközöktől az eljárás rendjén át a vis maior helyzetek kezeléséig. Az előadást követő beszélgetésen ezek megoldási lehetőségeit vázolták a szakemberek a résztvevők számára.

A szakmai nap további részében Hencz Edit, az Oktatási Hivatal főosztályvezető-helyettese a felvételi eljárás aktualitásait vázolta, Pató Imre, az Oktatási Hivatal munkatársa az Eduline hibabejelentő rendszer megújítását mutatta be. A programot Ádám Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériuma képviseletében „Oktatáspolitikai célok és feladatok a felsőoktatási felvételi eljárással kapcsolatban” címmel tartott előadása zárta.

HA - TJ

Fotó: Philip János