A BME KJK egyetemi tanára az Akadémia csúcsvezetői között

Műegyetemi tudóst választottak az MTA egyik alelnökévé, és kiemelkedő tudományos munkássága elismeréseként kapott Akadémiai Díjat a BME VIK kutatója az MTA 188. közgyűlésén.

Az MTA természettudományi alelnöke lett Bokor József akadémikus, a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék egyetemi tanára.

Bokor József 1948-ban született Tiszadobon, 1972-ben szerzett diplomát a BME Villamosmérnöki Karán, majd a Csepel Művek Irányítás- és Számítástechnikai Intézetében helyezkedett el tudományos munkatársként. 1977-ben védte meg doktori disszertációját, 1983-ben a műszaki tudományok kandidátusa lett, 1990-ben védte meg akadémiai doktori értekezését. 1998-ban az MTA levelező, 2001-ben rendes tagjává választották. Három éve tagja az MTA Elnökségének.

1982 óta oktat a Műegyetemen. 1992-ben a KJK Közlekedésautomatika Tanszék egyetemi tanárává, két évvel később tanszékvezetőjévé nevezték ki. 1987-től az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetében is dolgozik, 2008-tól tudományos igazgatóként.

Fő kutatási területe az automatizálás, a lineáris és többváltozós dinamikus rendszerek elmélete és automatizálása. Számos szakmai szervezet tagja, eredményeit széles körben hasznosítják a járműszerkezetek, valamint a járműdinamikai modellek tervezésénél. 1987-ben Akadémiai Díjat, 1994-ben Gábor Dénes-díjat, 2007-ben Széchenyi-díjat kapott, 2013-ban pedig a Magyar Érdemrend középkeresztjét vehette át (ebből az alkalomból a bme.hu készített vele interjút – szerk.).

Az Akadémia elnöke újabb három évre Lovász László, főtitkára Török Ádám, főtitkárhelyettese Barnabás Beáta lett. Az alelnöki pozíciót Bokor József mellett Freund Tamás és Vékás Lajos tölti be 2020-ig. Az alelnökök az elnök által meghatározott munkamegosztás szerint látják el a feladatukat, tevékenységükért a Közgyűlésnek felelnek.

Az MTA 188. ünnepi közgyűlésén adták át a testület kitüntetéseit is.

Akadémiai Díjban részesült Imre Sándor, a Villamosmérnöki és Informatikai Kar Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára, az MTA doktora a kvantumkriptográfiában, a kvantumadatbázis-kezelésben, a kvantuminformáció-elméletben és az elosztott kvantumerőforrás-megosztásban elért elméleti és módszertani eredményeiért. A kitüntetést Lovász László, az MTA elnöke adta át (az akadémiai elnöki posztján most megerősített tudós a BME május végi ünnepi szenátusi ülésén veszi át a BME és a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság által közösen alapított Neumann János Professzori Címet).

BK - TJ

Fotók forrása: MTA