steAAAm it! BME

Megjelent a BME videoklipje a CESAER nemzetközi szervezet youtube- csatornáján!

Az Európa 51 vezető műszaki felsőoktatási intézményét tömörítő CESAER (Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Research) középiskolásokat megszólító videokampányának célja, hogy megmutassa a mérnöki szakma sokféleségét és vonzóvá tegye a műszaki pályát a fiatalok számára.

A videoklip-sorozat a steAAAm it! nevet viseli (A steAAAM rövidítés  az angol SCIENCE, TECHNOLOGY, ENGINEERING, ARCHITECTURE, ARTS AND MATHEMATICS – Tudomány, Technológia, Mérnökképzés, Építészet, Művészetek és Matematika szavakból). Ugyanis nemcsak nálunk probléma a műszaki utánpótlás” – erősítette meg László Krisztina, a BME nemzetközi ügyekért felelős rektorhelyettese.

Minden csütörtökön más és más vezető tudományos-technológiai tagintézmény osztja meg videóját, és ezen keresztül ötleteit, a kampányban, amely kettős célt szolgál: egyrészt azt hivatott megmutatni, milyen mértékben járulnak hozzá az egyetemi közösségek a fiatalok személyes fejlődéséhez, másrészt betekintést enged abba, hogy a steAAAm területek kutatási és innovációs eredményei hogyan szolgálják a társadalmat, a világ jobbítását. „A steAAAm it! sugallta szemlélet segítségével a jövőt építjük a következő nemzedékeknek és a világnak” – olvasható CESAER honlapján.

A BME klipje

Tudományos kiválóság a műszaki tudományok területén végzett oktatásban és kutatásban, valamint az innováció támogatása az iparral ápolt szoros kapcsolatokon keresztül, hogy lehetővé váljon az áttörést hozó tudás alkalmazása mind az iparban, mind a társadalom tagjai számára – ezek a legfontosabb céljai az 1990-ben alapított szervezetnek. A CESAER non-profit szervezet, amely rendszeresen szervez találkozókat tagintézményei, a vezető európai műszaki és tudományegyetemek, valamint műszaki főiskolák, mérnöki fakultások képviselőinek. A tagintézményeket összekötő kapcsot a közös működési elvek adják: a magas szintű, kutatáson alapuló mérnöki/műszaki képzés, a legújabb technológiák befogadására épülő kutatási tevékenység, szoros együttműködés az iparral az innováció jegyében. Alapvető célja, hogy az oktatás, kutatás és innováció alkotta ún. tudásháromszög folyamatos hozzájárulása a fenntartható gazdasági, társadalmi és környezeti fejlődéshez. A folyamatos szakmai munka ún. Task Force-okban történik a szervezetbe delegált tagintézményi képviselők részvételével. A BME jelenleg kettőben aktív. Az egyetemi rangsorokkal foglalkozó Benchmarking Task Force-ban és a mérnöki tudományok oktatásával foglalkozó ún. Scientific Engineering Education Task Force-ban. Kovács Ádám, a Gépészmérnöki Kar ill. Krámer Tamás, az Építőmérnöki Kar dékánhelyettese képviseli a BME-t.

A CESAER minden tagot érintő eseménye az évente megrendezett közgyűlés. A legközelebbi, idén októberben tartandó közgyűlés házigazdája a BME lesz” – tájékoztatta a bme.hu-t a nemzetközi ügyekért felelős rektorhelyettes. A budapesti konferenciát többek között Navracsics Tibor, az Európai Bizottság Oktatási Ügyekért Felelős Biztosa és a Melexis mikroelektronikai vállalat vezérigazgatója, Françoise Chombar fémjelzi. A rendezvény részletes programja és további információ a CESAER együttműködésről itt érhető el.

„Az októberi konferencia fő témaként azon kihívásokkal foglalkozik, amelyekkel a tudományos és műszaki egyetemek szembesülnek a mérnökképzésben beleértve a középszintű oktatásban szerzett tudás hasznosíthatóságát” – hangsúlyozta László Krisztina az ’Egyetemi mérnökképzés a 21. században: mit adunk és mire van szükségünk?’ címmel megrendezendő nemzetközi találkozó előkészületeit részletezve. A STEAAAM mozaikszóval lefedett területeken sem kerülhető meg az életfogytig tartó tanulás. Ezért az érintett felsőoktatási intézmények, így a BME is, a szakértelmen túli készségekkel rendelkező, a kultúrák közötti átjárhatósággal felvértezett, vállalkozási képességeket szerzett, a fenntarthatóságot szem előtt tartó és a nemzetközi élet iránt érzékeny diplomások kibocsájtására törekszik” – nyomatékosította a BME rektorhelyettese. A legjobb „reklám” a jól képzett, a világra nyitott fiatal. Fontosnak tartjuk, hogy a BME-ről olyan diplomások kerüljenek ki, akik értik, hogy a tudományos módszerek a mindennapi életben hogyan alkalmazhatók, és világos számukra, hogy a fenntartható gazdasági fejlődés elősegítése elképzelhetetlen hatékony kutatás-fejlesztési rendszer nélkül.”

László Krisztina úgy vélekedett, hogy az 1998-ban létrehozott ún. Európai Felsőoktatási Tér és a hozzá kapcsolódó, jelentős uniós támogatással működő programok (pl. a jelenlegi Erasmus+) új utat nyitottak az európai felsőoktatási együttműködések számára. Ezt erősítik a felsőoktatás nemzetköziesítésére irányuló hazai törekvések is. „A BME és a hozzá hasonló, tudományt és technológiát oktató egyetemek jelentős szerepet játszanak abban, hogy a társadalom tagjai megértsék a természettudományok jelentőségét. E szemlélet kialakítását nem lehet elég korán kezdeni. A BME is aktívan dolgozik azért, hogy a középiskolákból minél többen és minél jobb felkészültséggel érkezzenek a Műegyetemre.

 - TJ -

Fotó: Philip János