Átvette a BME díszpolgári címét tanúsító oklevelét Cholnoky Tamás

A Műegyetem Szenátusa 2016-ban a BME Díszpolgárává avatta korábbi oktatóját, aki az építő- és építészmérnök-képzés támogatásával érdemelte ki a megtisztelő címet.

A Hídépítési Tanszék egykori professzora 1986-ban megalapította és az óta is odaadással szervezi a Dr. Korányi Imre Ösztöndíjat, amelyet a híres hídépítő mérnökről, a Hídépítési Tanszék egykori tanszékvezető professzoráról nevezett el. Ennek keretében évente általában egy fiatal, PhD-val rendelkező egyetemi kolléga végez 8-12 hónapos kutatómunkát az Egyesült Államok legjobb mérnöki egyetemeinek egyikén.

Cholnoky Tamás idén tölti be 94. életévét, az Egyesült Államokban él, és egészségi állapota miatt személyesen nem tudta átvenni a kitüntetést. Az Egyetem és az Építőmérnöki Kar néhány vezetője, közöttük több egykori Korányi-ösztöndíjas úgy döntött, személyesen adja át neki a díszpolgári oklevelet otthona közelében egy kisebb ünnepség keretében. Az átadó csapat tagjai: Józsa János rektor, Kollár László rektorhelyettes, Dunai László dékán, Joó Attila László dékánhelyettes, Krámer Tamás dékánhelyettes és Lovas Tamás dékánhelyettes.

Cholnoky Tamás 1945-ben a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen szerzett mérnöki oklevelet. 1946-48-ig tanársegéd volt a Műegyetem I. számú Hídépítési Tanszékén, ahol a Tartók statikája c. tantárgyat oktatta. A háború után részt vett a budapesti Déli összekötő vasúti híd és más szerkezetek újjáépítésének megtervezésében. 1949-ben kutatómérnök lett a Laboratories du Bâtiment et des Travaux Publics-nél Párizsban, ahol elsősorban a beton vibrálását és plasztikus állapotát vizsgálta. 1950-től tervezőmérnökként dolgozott a D.B. Steinman (New York) cégnél, vasbeton ívekkel, nagy fesztávú függőhidakkal foglalkozott. 1950-54 között az F.R. Harris (New York) irodánál nagyméretű úszódokkok, nagymélységű kikötő-partfalak tervezését vezette. Az amerikai haditengerészet megrendelésére végzett munkáit, pl. repülőhordozó hajók előfeszített vasbeton pályalemezeinek tervezését, csak korlátozottan publikálhatta. 1951-ben szerezte meg New York Állam mérnöki (professional) oklevelét. 1954-től társtulajdonosa a Sinjon, Inc. építkezési vállalatnak, amelynek fő profilja családi házak, lakóházak és irodaépületek építése, valamint az ezekhez kapcsolódó ingatlanmenedzsment. 1986-ban megalapította a Dr. Korányi Imre Ösztöndíjat, amelynek szervezését néhány évvel ezelőtt vette át tőle lánya, Lisa.

Cholnoky Tamás kiemelkedő és önzetlen munkásságával jelentősen hozzájárult a BME mérnökképzésének erősítéséhez. A Korányi ösztöndíjasok fontos szerepet töltenek be a hazai építőmérnöki oktatásban és kutatásban. A korábbi nyertesek közül többen ma már a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem professzorai, vezető oktatói: az Építőmérnöki, Építészmérnöki és Természettudományi Karon jelenleg 6 professzor, 17 egyetemi docens és 3 adjunktus volt Korányi ösztöndíjas; hárman közülük akadémikusok, négyen az MTA doktorai. Jelentős szerepet vállalnak a BME vezetésében is: egy rektorhelyettes, egy dékán, 4 dékánhelyettes és 5 tanszékvezető is korábbi ösztöndíjas.

Az elmúlt 29 év 30 ösztöndíjasa név szerint

Név, tudományos fokozat Ösztöndíj éve Ösztöndíj egyeteme Jelenlegi munkahely
Balogh Tamás kandidátus, PhD 1987 University of Illinois at Urbana-Champaign Polivent Kft.
Bódi István PhD 1988 University of Texas BME, egyetemi docens
Dunai László MTA levelező tag 1989 Lehigh University BME, egyetemi tanár, tanszékvezető, dékán
Kollár László MTA rendes tag 1990 Stanford University BME, egyetemi tanár, rektorhelyettes
Lógó János MTA doktor 1990 University of Michigan BME, egyetemi tanár
Bagi Katalin MTA doktor 1991 Cornell University BME, egyetemi tanár
Domokos Gábor MTA rendes tag 1992 University of Maryland at College Park BME, egyetemi tanár, tanszékvezető
Sajtos István PhD 1992 Cornell University BME, egyetemi docens, tanszékvezető
Csíki Béla PhD 1994 University of California at Berkeley DCB Mérnöki Iroda, ügyvezető
Ledniczky Klára PhD 1996 University of California at San Diego Strusoft Kft, fejlesztőmérnök
Vásárhelyi Balázs PhD 1997 Massachusetts Institute of Technology BME, egyetemi docens
Liegner Nándor PhD 1998 University of Illinois at Urbana-Champaign BME, egyetemi docens, tanszékvezető
Hincz Krisztián PhD 2001 Weidlinger Associates Inc. BME, egyetemi docens
Károlyi György PhD MTA doktor 2001 University of Arizona BME, egyetemi tanár, dékánhelyettes
Lovas Tamás PhD 2001 The Ohio State University BME, egyetemi docens, dékánhelyettes
Szabó Anita PhD 2002 Stanford University INNO-WATER Kutató és Környezetvédelmi Szolgáltató Zrt, vezérigazgató
Tarján Gabriella PhD 2002 Stanford University BME, adjunktus
Ádány Sándor PhD 2003 Johns Hopkins University BME, egyetemi docens, tanszékvezető
Németh Róbert 2004 Cornell University BME, egyetemi docens
Kovács Nauzika PhD 2006 Georgia Institute of Technology BME, egyetemi docens
Várkonyi Péter PhD 2006 Princeton University BME, egyetemi docens
Vigh László Gergely PhD 2007 Stanford University BME, egyetemi docens
Zaletnyik Piroska PhD 2008 The Ohio State University BME, adjunktus
Krámer Tamás PhD 2009 NOAA Great Lakes Research Laboratory BME, egyetemi docens, dékánhelyettes
Joó Attila László PhD 2010 Lehigh University BME, egyetemi docens, dékánhelyettes
Sipos András Árpád PhD 2010 Cornell University BME, egyetemi docens, dékánhelyettes
Jakab Gábor PhD 2011 University of California at San Diego Michael Glatt Maschinenbau GmbH, Berechnungsingenieur
Hegyi Dezső PhD 2012 California Institute of Technology BME, egyetemi docens
Baranya Sándor PhD 2013 University of Iowa BME, egyetemi docens
Szabó Tímea PhD 2014 University of Pennsylvania BME, adjunktus
Zsarnóczay Ádám PhD 2017 Stanford University BME, tudományos munkatárs

Kortársa Pilinszky János költő egy verset is írt Cholnoky Tamáshoz

Pilinszky János: Téli ég alatt

Cholnoky Tamásnak

Fejem fölé a csillagok
jeges tüzet kavarnak,
az irgalmatlan ég alatt
hanyattdölök a falnak.

A szomorúság tétován
kicsordul árva számon.
Mivé is lett az anyatej?
Beszennyezem kabátom.

Akár a kő, olyan vagyok,
mindegy mi jön, csak jöjjön.
Oly engedelmes, jó leszek,
végig esem a földön.

Tovább nem ámitom magam,
nincsen ki megsegítsen,
nem vált meg semmi szenvedés,
nem véd meg semmi isten.

Ennél már semmi nem lehet
se egyszerűbb, se szörnyebb:
lassan megindulnak felém
a bibliai szörnyek.

Forrás: epito.bme.hu