OTDK díj a legkiválóbb hallgatóknak és felkészítő oktatóiknak

Hét műegyetemi hallgató és öt oktató szerepel a Pro Scientia és a Mestertanár Aranyérmes díjazottak között. Az elismerést a XXXIII. OTDK lezárása után, 2017 novemberében vehetik át.

A Pro Scientia Aranyérem Odaítélő Bizottság szakmai testülete 313 pályázó közül választotta ki a 2017-es év Pro Scientia Aranyéremmel és Pro Arte Aranyéremmel díjazott hallgatókat.

A 45 díjazott között 7 BME-s hallgató részesült Pro Scientia Aranyérem kitüntetésben:

Fridrich Bálint (Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar) – 1. helyezett, Kémiai és Vegyipari Szekció Reakciókinetika és katalízis tagozat

Geier Norbert (Gépészmérnöki Kar) – 1. helyezett, Műszaki Tudományi Szekció Gépgyártástudomány és - technológiai berendezések 2. tagozat

Hegedűs Csaba (Villamosmérnöki és Informatikai Kar) – 1. helyezett, Informatika Tudományi Szekció Infokommunikációs és hálózati infrastruktúrák tagozat

Lakó Ágnes (Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar) – 1. helyezett, Kémiai és Vegyipari Szekció Kémiai technológia tagozat

Tárczi István (Villamosmérnöki és Informatikai Kar) – 1. helyezett, Műszaki Tudományi Szekció Elektrotechnika, villamos energetika 2. tagozat

Vadas Dániel (Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar) – 1. helyezett, Kémiai és Vegyipari Szekció Kolloid- és makromolekuláris kémia tagozat

Varga Julia Kornélia (Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar) – 1. helyezett, Biológia Szekció Biofizika, bioinformatika tagozat

A XXXIII. OTDK műegyetemi sikereiről a bme.hu egy korábbi összeállításában számolt be.

A Pro Scientia Aranyérem kitüntetést az Országos Tudományos Diákköri Tanács az egyetemisták és a főiskolások alkotókészségének kibontakoztatására, szaktudásának elmélyítésére, a tehetség, az egyéni teljesítmények jobb megbecsülésére és elismerésére alapította 1989-ben (az országosan 45 Pro Scientia Aranyérem mellett 2005-től további két Pro Arte Aranyérmet is kioszthatnak).

Az Aranyérem a kiemelkedő összteljesítményt ismeri el, ezért a tanulmányaiban és a kiválasztott szakmai területen is kiemelkedő teljesítményt nyújtó, arról pályamunkák, előadások vagy irodalmi, művészeti és tudományos alkotások formájában számot adó  hallgató nyerheti el.

47 kiváló tanár, köztük 5 műegyetemi oktató-kutató kapott Mestertanár Aranyérem elismerést:

Csiszár Csaba, a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék egyetemi docense

Gyurcsányi Ervin Róbert, a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék egyetemi docense

Halbritter András Ernő, a Természettudományi Kar Fizikai Intézet Fizika Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára

Németh Bálint, a Villamosmérnöki és Informatikai Kar Villamos Energetika Tanszék Nagyfeszültségű Technika és Berendezések Csoport egyetemi docense

Üveges Gábor, az Építészmérnöki Kar Rajzi és Formaismereti Tanszék egyetemi docense

Az OTDT a Mestertanár Aranyérem kitüntetést a minőségi felsőoktatás érdekében kifejtett munkásság méltányolására alapította 1997-ben. Az elismerést azon oktatók és kutatók jobb megbecsülése és ösztönzése céljából hozták létre, akik elősegítik és kibontakoztatják a hallgatók – a kötelező tananyag elsajátításán túlmutató – tudományos diákköri, szakkollégiumi vagy egyéb önképzési formában megvalósuló tudományos tevékenységét. A díjjal a témavezetőként és a tudományszervezőként éveken át kiemelkedően eredményes, áldozatos munkát ismeri el a testület.

A Pro Scientia Aranyérem és a Mestertanár Aranyérem kitüntetéseket a XXXIII. OTDK-t lezáró ünnepélyes díjátadón adják át a Magyar Tudományos Akadémián 2017 novemberében.

A Pro Scientia Aranyéremmel kitüntetett hallgatók és Mestertanári Aranyéremmel jutalmazott oktatók teljes névsora az OTDT honlapján érhető el.

- TZS -

Fotó forrása: OTDT