Jelentős támogatás a kutatói életpálya minden szakaszában

A BME 40 nyertes projektjével több, mint egy milliárd forintot nyert a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal felfedező kutatásokat ösztönző pályázatain.

„A valóban versenyképes fejlesztési és innovációs programok finanszírozását kell biztosítani a kiválasztási rendszer útján” – hangsúlyozta a NKFI Hivatal elnöke. Pálinkás József hozzátette: „Közel kell hozni a tudományos kutatásokat a Magyarországon működő ipari vállalatok és vállalkozások innovációs igényeihez.” A hivatal vezetője a források hatékony felhasználásának fontosságát is nyomatékosította: „Pénz nélkül nem lehet kutatni, de a pénz önmagában nem elegendő."

Célzott kiválósági programokkal az élvonalbeli kutatások versenyképességét is ösztönzi idén az NKFIH a kutatói közösség tagjainak szélesebb köre által pályázható önálló kutatói kezdeményezésű témapályázatok és a posztdoktori program konstrukciói mellett. Továbbá külön programban nyílt lehetőség annak támogatására is, hogy a fiatal kutatók saját kutatócsoportot alapítva önálló kutatást indítsanak.

A felfedező kutatások támogatásának hazai rendszerében idén megnövelt keretösszeggel tették közzé a pályázati felhívásokat, amelyen több mint 400 kutató és kutatási projekt nyert 11,5 milliárd forintot meghaladó támogatást. Az NKFIH ezzel az összeggel egyaránt lehetőséget biztosít alapkutatásaik támogatására a kutatói életpályára belépő posztdoktoroknak, az önálló kutatást elindító és kutatócsoportot alapító fiatal kutatók, valamint a tapasztaltabb kutatók számára is.

Az alapkutatást folytató kiváló hazai kutatók eredményeinek nemzetközi láthatóságát elősegítő felhívással az NKFIH arra ösztönzi a hazai kutatócsoportokat, hogy szakterületük fejlődésére nagy hatást gyakorló, további kutatásokat megalapozó újabb eredményeket érjenek el, és azokat a legnagyobb láthatóságot jelentő nemzetközi tudományos fórumokon mutassák be. A következő két évben a 27 sikeres pályázó között erre Nagy Zsombor Kristófnak, a VBK Szerves Kémia és Technológia Tanszék adjunktusának lesz lehetősége, aki „Nanoszálgyártási technológiák és új, nanoszál alapú gyógyszerkészítmények fejlesztése” címmel nyert közel 20 millió forintos támogatást.

A tapasztaltabb kutatók számára a kutatói kreativitás és eredményesség megerősítését célzó, bármely tudományterületről kezdeményezett projekteket támogató kutatási témapályázatok (K_17) keretében idén 197 új kutatási projekt indulhat összesen 6,5 milliárd forintos támogatással. A BME kutatói ebből 18-at nyertek el összesen közel félmilliárd forint értékben.

A támogatott műegyetemi projektek:

Vezető kutató neve (kar)

A nyertes projekt címe

Futamidő (hó)

Megítélt támogatás (eFt)

Racsmány Mihály (TTK)

Előhívás-alapú tanulás, mint készséggé váló deklaratív folyamat: automatizáció és a teszthatás

48

42 183

Várkonyi Péter László (ÉPK)

Érintkező és súrlódó mechanikai rendszerek stabilitásvizsgálata

48

21 927

Kristóf Gergely (GPK)

Levegőminőség-orientált várostervezési stratégiák

48

39 919

Kajtár László (GPK)

A komfort hatása a produktivitásra és az energiafelhasználásra

36

32 122

Sajtos István (ÉPK)

Falazott-, húzószilárdság nélküli szerkezetek mechanikája

36

12 299

Szabó Péter János (GPK)

Léces martenzit kompozit viselkedésének vizsgálata

48

35 316

Paál György (GPK)

Szabadsugarak és nyírórétegek érzékenysége

36

25 216

Telek Miklós (VIK)

Erőforrás allokáció általános célú számítási architektúrákban

48

29 456

Kóczy T. László (VIK)

Komplex rendszerek modellezése és kezelése a számítási intelligencia módszereivel

48

30 624

Szirmay Kalos László (VIK)

4D rendszerek rekonstrukciója

48

28 452

Bíró József (VIK)

Távközlési szolgáltatások optimális leképezése felhő számítási architektúrákra diszkrét matematikai módszerekkel

48

48 000

Várady Tamás (VIK)

Általános topológiájú szabadformájú felületek modellezése 3D-ben

48

20 500

Fogassy Elemér (VBK)

Aszimmetrikus vegyületek nemlineáris kölcsönhatásainak kutatása a reszolválás folyamataiban

48

22 000

Simon Károly (TTK)

Hiperbolikus dinamikai rendszerek szingularitásokkal

48

28 204

Mosonyi Milán (TTK)

"Trade-off" relációk és divergenciák a kvantum-információelméletben

48

7 840

Tóth András Gábor (GPK)

Konzorcium, társ p.: Optimális paraméterezésű interakció stratégiák féloldali bénult felső végtag robottal segített aktív-vezetett gyógytornáztatásához

48

29 555

Szarka András (VBK)

Az akrolein és más abiotikus stresszorok hatásmechanizmusa és szerepe a környezeti, az agrár és élelmiszerbiztonságban

48

22 812

Völgyesi Lajos (ÉMK)

A QDaedalus rendszer továbbfejlesztése és geodéziai alkalmazási lehetőségei

48

19 420

A fiatal kutatóknak idén először célzottan meghirdetett témapályázat (FK_17) keretében 40 év alatti kutatók kezdhetnek 108 új projektet összesen 3 milliárd forintos támogatással, ezzel ösztönözve önálló tudományos munkájákut. A BME-ről 13 fiatal kutató nyert összesen közel 370 millió forint értékben támogatást.

A támogatott műegyetemi projektek:

Vezető kutató neve, kara

A nyertes projekt címe

Futamidő (hó)

Megítélt támogatás (eFt)

Makk Péter (TTK)

Ballisztikus elektron-transzport alacsony dimenziós nanoszerkezetekben

48

39 907

Szebényi Gábor (GPK)

Tervezhető határfelületi adhéziójú, szívós polimer kompozitok fejlesztése

48

25 710

Dombóvári Zoltán (GPK)

Öngerjesztett rezgések megszüntetésének lehetőségei megmunkálási eljárásokban

48

33 116

Bachrathy Dániel (GPK)

Összetett Forgácsolási Modellek Nagyteljesítményű Számítástechnikája

48

37 888

Józsa Viktor (GPK)

Alacsony károsanyag kibocsátású égő fejlesztése korszerű folyékony tüzelőanyagokra

48

39 780

Gulyás András (VIK)

A természet által használt útvonalak tulajdonságainak vizsgálata valós hálózatokban

36

28 719

Szaszák György (VIK)

Mély tanulás alapú szemantikus reprezentációk kiterjesztése prozódiai-akusztikai jellemzőkkel beszéd automatikus tartalmi kivonatolásában és összefoglalásában

48

34 873

Csapó Tamás Gábor (VIK)

Artikulációs mozgásalapú beszédgenerálás

48

30 088

Stumpf Péter Pál (VIK)

Nagy fordulatszámú villamos hajtások irányítási kérdései

36

11 551

Höfler Lajos Tamás (VBK)

Membránok az elektrokémiában

48

17 788

Bálint Erika (VBK)

Heterociklusos aminofoszfonát- és aminofoszfin-oxid-származékok szintézise multikomponensű reakciókkal

48

23 990

Szilágyi András Ferenc (VBK)

Poliaszparaginsav és poliaszpartamid polimerek hatóanyag-leadás céljára szemészeti alkalmazásokban

48

33 588

Ráth Balázs (TTK)

Véletlen térbeli folyamatok és kölcsönható részecskerendszerek makroszkopikus viselkedése

48

11 498

A posztdoktori kiválósági program (PD_17) 1,5 milliárd forintos keretösszegéből a kutatói pályáját most kezdő, de már tudományos fokozattal rendelkező 99 kutató nyert három évre ösztöndíjat. Ebből nyolcan a BME posztdoktorai, akik összesen közel 122 millió forintot nyertek. Ezzel a támogatással a tudományos fokozatukat a közelmúltban megszerző kutatók álláshelyének finanszírozásához kíván hozzájárulni az NKFIH, így ösztönözve őket, hogy a kutatói pályán maradjanak, és kutatócsoport tagjaként, tapasztalt kutatókkal együttműködve Magyarországon alapozzák meg és építsék fel kutatói karrierjüket.

A támogatott műegyetemi projektek:

Vezető kutató neve, kara

A nyertes projekt címe

Futamidő (hó)

Megítélt támogatás (eFt)

Danka István (GTK)

Döntésdialektika és az eszköz-cél struktúrájú racionalitás preferencia-logikája

36

15 219

Bárány Balázs (TTK)

Nem-konform rendszerek dimenzióelmélete

36

15 219

Vető Bálint (TTK)

Kölcsönható részecskerendszerek és egymást nem metsző trajektóriák

36

15 219

Dombóvári Zoltán (GPK)

Megmunkálási eljárások esetén fellépő öngerjesztett rezgések nemsima hatásainak modellezése

36

15 219

Deák András (TTK)

Korreláció és véges hőmérsékleti effektusok fémes mágnesekben

36

15 219

Bonyár Attila (VIK)

Atomerő mikroszkópián alapuló új mérési és szimulációs módszerek fejlesztése nanoszerkezetek vizsgálatához

36

15 219

Bachrathy Dániel (GPK)

Összetett késleltetett dinamikai modellek nagyteljesítményű számítástechnikája

36

15 219

Medgyes-Horváth Anna (VBK)

A hasadó élesztő sejtnövekedésében és méretkontroll mechanizmusaiban részt vevő fehérjék szerepének vizsgálata

36

15 219

A 38 nyertes műegyetemi kutató mindösszesen 1 006 082 000 Ft támogatásban részesült (ketten két felhívásban is sikeres pályázatot adtak be), ezzel a BME a negyedik legsikeresebb egyetem.

Az elnyert kutatói kezdeményezésű témapályázatok, a fiatal kutatói pályázatok és posztdoktori támogatások száma alapján az intézményi rangsort az ELTE vezeti 53 támogatott projekttel (ezek összesített támogatása 1,3 milliárd forint). Szintén egymilliárd forintot meghaladó összesített egyetemi támogatást kapott a Debreceni Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem (41 és 34 támogatott projekttel).

- BK -

Forrás: NKFIH