A Műegyetem sok szeretettel köszönti új hallgatóit!

Gratulálunk mindenkinek, akinek sikerült bejutni a Műegyetem valamelyik képzésére! Idén sem volt könnyű, jó – sok esetben nagyon jó – eredmény kellett hozzá.

 

A BME-re felvett hallgatók a Központi Tanulmányi Hivatal oldalain találják meg a beiratkozáshoz szükséges információkat.

A BME 2017 őszén induló képzéseire felvettek felvételi pontszámai itt találhatók meg.

A pótfelvételi lehetőségekről itt tájékozódhat.

 

Tájékoztató a Műegyetem 2017 szeptemberében induló képzéseire felvettek eredményeiről:

A 2017 szeptemberében induló képzésekre a BME-re összesen 11 065-en jelentkeztek, ez az országos jelentkezői létszám 10,5%-a.

A Műegyetemre júliusban összesen felvettek száma közel annyi, mint a tavalyi: idén szeptemberben 5019-en kezdhetik meg nálunk tanulmányaikat (2016-ban 5240-en). Ez jó eredmény a kedvezőtlen demográfiai folyamatok figyelembevételével. Kiemelendő, hogy így is magasan tudtuk tartani pontszámainkat. Csak nagyon jó felvételi pontszámmal lehetett hozzánk bekerülni. Az alapképzéseinkre állami ösztöndíjasként felvettek átlagpontszáma 418,4! (egy éve 415,2 volt)

Néhány reprezentatív példa az állami ösztöndíjas képzésre felvettek eredményéről (nappali alap- és osztatlan képzés):

Szak

 

A BME-re felvettek 

 

minimális pontszáma

 

átlag pontszáma

létszáma

Mechatronikai mérnöki

 

454

 

472

118

Energetikai mérnöki

 

390

 

437

81

Vegyészmérnöki

 

421

 

453

144

Biomérnöki

 

382

 

425

147

Matematika

 

392

 

444

43

Mérnökinformatikus

 

375

 

429

698

Építészmérnöki (osztatlan)

 

376

 

424

176

Nemzetközi gazdálkodás

 

460

 

469

18

Az osztatlan építészmérnöki szakhoz már évek óta előírás az emelt szintű érettségi. 2013 óta az építészmérnöki és az energetikai mérnöki BSc szakunkhoz is legalább egy tantárgyból emelt szintű érettségit kell tenni. Tapasztalataink szerint az emelt szintű érettségivel rendelkezők az átlagnál sokkal kisebb arányban morzsolódnak le, tanulmányi eredményük – és így persze tanulmányi ösztöndíjuk is – jóval átlag feletti.

A jó felvételi eredményekkel bekerülő hallgatóinktól az egyetemen is jó teljesítményt várunk. A nekik nyújtott magas színvonalú képzéssel, velük közösen, meg fogjuk tartani a Műegyetem diplomájának nemzetközileg is elismert presztízsét.

Ebben az évben mesterképzési szakjainkra 1963 jelentkezőt vettünk fel állami ösztöndíjas képzésre: 950 főt januárban és 1013 főt júliusban. A hazai gazdaság eredményességéhez elengedhetetlenül szükségesek a mesterdiplomával rendelkezők. A mesterdiploma belépő abba az „elit klub”-ba, ahol a munka annyira változatos és kihívásokkal teli, hogy egyben élvezet is. Javasoljuk a Műegyetem alapképzéseire felvetteknek, tervezzék be valamelyik mesterszakunk elvégzését is! Tanulmányozzák a mesterképzési szakjainkat – akár az alapszaktól eltérő mesterszakot is választhatnak.

 

Budapest, 2017. július 26.

 

Dr. Veszprémi Károly

egyetemi tanár, oktatási rektorhelyettes