„A kiegyensúlyozott tanár-diák kapcsolat minden jó egyetem ismérve”

Két oktatót és hallgatót tüntettek ki Pro Juventute Universitatis díjjal a műegyetemi ifjúságért végzett több éves, áldozatos munkájukért.

Az „Egyetemi Ifjúságért” („Pro Juventute Universitatis”) elismeréseket az Egyetemi Hallgatói Képviselet (EHK) javaslatára a BME Szenátusa adományozza azoknak az egyetemi munkatársaknak és hallgatóknak, akik hosszabb időn keresztül kiemelkedő tevékenységet végeznek a BME diákjai érdekében. Az idei ünnepi szenátusi ülésen a kitüntetéseket Józsa János rektor és Krisztián Dávid, az EHK elnöke nyújtotta át.

A díjazottak között volt Péceli Gábor, a BME korábbi rektora, a Villamosmérnöki és Informatikai Kar Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék egyetemi tanára.

„Nagy örömmel fogadtam az elismerést, rendkívül megtisztelő számomra, hogy az Egyetemi Hallgatói Képviselet és a Szenátus ilyen döntést hozott” – vallotta a kitüntetett oktató az elismerés átvétele után. Péceli Gábor egyetemi tanulmányai befejezésétől, 1974 óta dolgozik a Műegyetemen. „Bármilyen szolgálat is hárult rám az azóta eltelt időben, mindvégig arra törekedtem, hogy az egyetem küldetésének megfelelően a képzéseink feltételrendszere és minősége a lehető legjobb legyen” – hangsúlyozta.

Péceli Gábor úgy véli, hogy a hallgatókkal való jó kapcsolat minden jó egyetem természetes velejárója. „A jó partneri viszony olyan, mint egy jó szerződés: a felek egy közös cél érdekében kötelezettségeket vállalnak, és vállalásaiknak legjobb tudásuk szerint eleget tesznek. E nélkül szinte lehetetlen azt a sokszínű, szerteágazó feladatot teljesíteni, amit egyetemi képzésnek nevezünk. Ha bármelyik fél 'nem teszi oda magát' a szükséges mértékben, akkor nem teljesül maradéktalanul a közös cél, a sikerrel kudarc párosul” – állítja a kitüntetett oktató. Péceli Gábor számára a jó tanár-diák kapcsolat kialakításának feltétele a kölcsönös egymásra figyelés, a közös vállalások teljesítése iránti vágy és elkötelezettség is. „Az emberi kapcsolatok leginkább ezeken múlnak” – vélekedik.

A BME kitüntetett oktatója jelenleg a kari Integrált BSc-MSc képzési program (IMSc) szervezésében működik közre. E program 2016 szeptemberében indult a VIK-en azzal a céllal, hogy a középiskolákból átlagon felüli felkészültséggel és szakmai elkötelezettséggel érkezők az egyetemi tanulmányaik során ne veszítsék el a lendületüket. A programban való részvétel önkéntes, a résztvevőknek a hagyományos képzésen felül további lehetőségeket kínálnak képességeik fejlesztéséhez. A hallgatók ún. IMSc-tankörökbe szerveződnek, az első négy szemeszterben emelt szintű gyakorlatokon vesznek részt, majd az elsajátított ismeretek bemutatására alkalmas számonkérési feladatokat kell teljesíteniük. Ennek során ún. IMSc-pontokat gyűjtenek, amelyek alapján a jó eredményeket elérő hallgatókat elismerésben részesítik. A programban résztvevő diákok szakmai munkáját mentor-tanárok segítik. A bennmaradás feltétele, hogy a hallgató a mintatanterv szerint, illetve időarányosan haladjon a tanulmányaival, e mellett legalább 4.0 súlyozott tanulmányi átlagot teljesítsen. A kezdeményezésben jelenleg körülbelül száz hallgató vesz részt, és várják az újabb jelentkezőket is.

Szintén „Pro Juventute Universitatis” díjjal tüntették ki Bihari Pétert, a Gépészmérnöki Kar oktatási dékánhelyettesét, az Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék tanszékvezető egyetemi docensét. Bihari Péter 1995 óta vesz részt az egyetemi oktatásban, 2010-től egyetemi docens, 2012-től a GPK oktatási dékánhelyettese. „Figyelemreméltó oktatásszervezői tevékenységét mindig is a hallgatóbarát hozzáállás jellemezte” – olvasható a méltatásban. Több kari és egyetemi szabályzatot alkotott meg, amelyek közül a legkiemelkedőbb a 2016-ban elfogadott új Tanulmányi és Vizsgaszabályzat.

„Nem számítottam erre az elismerésre, így jóleső meglepődéssel fogadtam a hírt. E díj nagyon fontos visszajelzés számomra arról, hogy az eddigi erőfeszítéseknek és a közösen elért eredményeknek van létjogosultsága, valamint az általam fontosnak tartott hallgatói-oktatói partnerségi viszony is jól működik az egyetemen” – osztotta meg érzéseit a díjazott oktató. Bihari Péter úgy véli, hogy az oktatók és a hallgatók célja közös: „a versenyképes, minőségi tudás átadása és megszerzése, hiszen a szakma későbbi művelésére való felkészítés csak egymással együttműködve érhető el.” A GPK dékánhelyettese hangsúlyozta, hogy a partnerséghez az oktatóknak és a hallgatóknak is késznek kell lenniük arra, hogy meghallgassák, megértsék egymást és kompromisszumokat kössenek. „A kapcsolat minősége a felek hozzáállásától és személyiségétől függ. A nyitottság, a másik fél iránti tisztelet, a vélemények meghallgatása és megfontolása elengedhetetlen a jó oktató-hallgató, és a jó egyetemi vezetés-hallgatói képviselet kapcsolat megteremtéséhez” – nyomatékosította.

Bihari Péter büszke arra, hogy a Gépészmérnöki Karon az elmúlt 6-7 évben hatékony együttműködés alakult ki a kari vezetés és a hallgatói önkormányzat között, a szakmai természetű vitákat mindig kompromisszumos döntéssel zárták. Oktatási dékánhelyettesként napi szinten foglalkozik a hallgatói ügyekkel, a fiatalokat érintő problémákkal, és sokszor ad tanácsot a diákjainak, akikkel mindig a megoldás közös megtalálására törekszik. Szívesen dolgozik együtt a fiatalokkal a szakmai témákon is, konzulensként számos TDK-pályamű elkészítésében támogatta már tanítványait.

Az „Egyetemi Ifjúságért” kitüntetésben részesült 2017-ben még Daku Dávid, az Egyetemi Hallgatói és Doktorandusz Képviselet korábbi elnöke és Molnár László, a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar kari hallgatói képviseletének korábbi elnöke. A velük készült interjú ITT olvasható.

- TZS -

Fotó: Philip János