Ugrás a tartalomra

Hírfolyam

Komplex műegyetemi pályaorientációs és továbbtanulást segítő programok indulnak

2017. 10. 20.

Az Európai Szociális Alap által finanszírozott több mint 350 millió forintos összköltségvetésű projekt 2020. július 31-ig tart.

Bepillantás a jövődbe! címmel 2017. augusztus elsején kezdődött meg az az EFOP-program a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen, amely komplex pályaorientációs és továbbtanulást elősegítő lehetőséget kínál a konvergencia régióban lakhellyel rendelkező diákoknak, különös azoknak, akik hátrányos helyzetű településen élnek. A projekt szakmai vezetői elmondták: az intézménynek mindig kiemelt célja volt a középiskolások érdeklődésének felkeltése a matematikai, a természettudományos, a műszaki, és az informatikai képzési területek iránt.

A projekt szakmai vezetője: Hornyánszky Gábor

Projektmenedzser: Dékány Donát

Pénzügyi vezető: Hanicsek Ildikó

Alprojektvezetők:

Cséri Balázs(IAESTE)

Dallos Györgyi

Farkas László

Molnár György

Szilágyi Brigitta

A terv több szakmai elemből épül fel. Ezt keretbe foglalja egy olyan kidolgozás előtt álló ösztönző rendszer, amely pontokkal jutalmazza az egyes programokon való részvételt, egyúttal lehetőséget biztosít a folyamatos kapcsolattartásra a diák és az egyetem között, felhasználva a modern technika által nyújtott lehetőségeket (mobil applikáció, közösségi média, internet). A pontok különféle szakmai feladatok megoldásával gyarapíthatók, ha pedig a középiskolások elérnek egy adott számot, akkor a tanulók különböző szintű okleveleket kapnak.

Egy másik kiemelt elem a mentori és nagyköveti rendszer kialakítása. Ennek során létrejön egy folyamatosan elérhető szolgáltatás, amelynek lényege, hogy a középiskolás diákok által feltett továbbtanuláshoz kapcsolódó kérdéseket egy egyetemi hallgatókból álló mentor csapat válaszolja meg. A szakmai vezetők ettől azt várják, hogy a két csoport kommunikációja a hasonló életkori sajátosságok miatt könnyű lesz, a tanulók bátrabban mernek majd kérdezni. Ezt a folyamatot erősíti a nagyköveti rendszer, amelyben középiskolásokat kérnek fel, hogy tájékoztassák diáktársaikat a BME programjai által nyújtott lehetőségekről. A nagykövetek és a mentorgárda folyamatosan kapcsolatban állnak és egyeztetnek egymással. A tervek szerint megvalósulna a személyes mentorálás is. A projekt ezen részét a hátrányos helyzetű, kiemelkedő teljesítményű diákok számára biztosítanák.

A program révén lesznek látványos kísérleti bemutatók, és interaktív előadások, amelyekbe az érdeklődő fiatalságot vonják be. A cél, hogy minél szélesebb tanulói kört érjenek el, ezért egy roadshow indul a hátrányos helyzetű térségekben lévő középiskolákba. Évente 10 nagyobb és 25 kisebb rendezvény szerepel a tervek között. A matematikai, a természettudományos, a műszaki, és az informatikai területek népszerűsítésének másik lehetősége az lesz, hogy a diákokat közelebb viszik az e tevékenységeket végző műhelyekhez. Ennek érdekében számos különleges kari szakmai programot kínálnak a középiskolás diákok számára; egy-egy pénteki vagy szombati napon a diákok például testközelből figyelhetik meg az egyetemen zajló kutatásokat, a munka szépségeit.

A fenti programok hatékonysága egy több napon át tartó intenzív elfoglaltsággal növelhető, amelyre a nyári szünet nyújt alkalmat. Ekkor kitárja kapuit az Ifiegyetem, egy 4 napos bentlakásos nyári tábor, ahol az egyetem a teljes képzési vertikumát megismerteti a résztvevő diákokkal előadások és laborbemutatók révén. Ez idő alatt szerveznek egy kirándulást az EGIS Gyógyszergyár interaktív látogatóközpontjába, de lesz lehetőség személyiségfejlesztő tréningen és pályaorinentációs beszélgetésen való részvételre egyaránt. Az egyetemi előkészítő tábor 10 napja alatt intenzív felkészítést kapnak a tanulók matematika, fizika, kémia és biológia tárgyakból.

A komplexitás jegyében megtörténik a diákok szakmai igényeinek felmérése, egyúttal olyan információs anyagok megismerése, amelyek segítséget nyújthatnak számukra a felsőoktatásba való bekerüléshez, a szakválasztáshoz, a tanulmányok sikeres elvégzéséhez, valamint a karrier beindításához.

A projektmunka elvégzésének lényeges szempontja, hogy a középiskolásokkal kapcsolatba kerülő intézményi munkatársak megfelelő felkészültséggel rendelkezzenek. Ezért számukra a „képzők képzése” elnevezésű programelem által a felsőoktatás módszertani képzésének megszervezése valósul meg.

Az Európai Szociális Alap által finanszírozott 354 millió forintos összköltségvetésű projektben a Műegyetem konzorciumi partnere az IAESTE Hungary. A program 2020. július 31-én fejeződik be.