„Az innováció célként lebegjen a hallgatók szeme előtt”

Kilencedik alkalommal ismerte el a kiemelkedő középiskolákat és tanáraikat, valamint a műegyetemi hallgatókat a Pro Progressio Alapítvány.

„Nem a Műegyetem mellett, hanem azzal összeölelkezve dolgozik a Pro Progressio Alapítvány” – emelte ki köszöntőjében az intézmény rektora a díjátadó ünnepségen. Józsa János méltatta a szervezet ösztöndíjprogramját és a fiatal oktatók támogatásának lehetőségeit. Úgy vélte, a tehetség felismerése nem bonyolult feladat, de szükséges a pedagógus, aki segít annak kibontakoztatásában. A BME Doktori értekezés innovációs díj néven alapított új elismeréssel összefüggésben elmondta: a Műegyetem felfedező kutatásokkal is foglalkozik, ezzel párhuzamosan pedig elengedhetetlenül fontos, hogy a képzésben az innováció, mint cél lebegjen a hallgatók szeme előtt.

Az idén 21 éves Pro Progressio Alapítvány célja, hogy a BME felsőoktatási- stratégiai céljainak megvalósulását segítse – emlékeztette a szervezet elnöke a közönséget (amelynek soraiban ott ültek meghívottként Jakab László (VIK) és Varga István (KJK) dékánok, valamint Krisztián Dávid, EHK elnöke). Pakucs János kifejtette: az Alapítvány széles spektrumban segíti az intézményt; ennek vertikális metszete a díjátadó ünnepség, mert ugyanúgy elismerik a természettudományos oktatásban kiemelkedő teljesítményt nyújtó középiskolai tanárokat, mint ahogy a felsőoktatásban tanulókat, oktatókat, és kutatókat. Beszélt a természettudományok iránti érdeklődés korai felkeltésének fontosságáról: „Ebben egyedülálló sikert érünk el.  A BME-n megszerveztük a Gyerekegyetemet, amelyben általános iskolások játszva tanulhatnak például fizikát vagy matematikát műegyetemi környezetben, műegyetemi oktatók bevonásával. A nyári tábort immáron negyedik alkalommal tartjuk 600-700 gyerek részvételével.  Idén ezidáig ezren jelentkeztek az országosan egyedülálló kezdeményezésre.”

A BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar oktatási dékánhelyettese előadásában abbéli reményének adott hangot, hogy egyre többen tesznek a jövőben emelt szintű érettségit, mert az jobban alkalmazkodik a felsőoktatási tanulmányokra való felkészüléshez. Tevesz Gábor „A középiskola-egyetem átmenet aktuális kérdései, tapasztalatai” című prezentációjában elmondta, hogy 2017-ben az országszerte maturálók 91%-a tanult tovább egyetemen vagy főiskolán, de közülük csak néhány százalékuk rendelkezik emelt szintű érettségi bizonyítvánnyal fizikából, matematikából, kémiából, vagy informatikából.

Saját karának példáján keresztül bemutatta, hogy azoknak az elsőéveseknek, akiknek van ilyen vizsgájuk, könnyebben boldogulnak a tanulmányaik során, és nem okoz különösebb gondot számukra a nagyobb tananyag, valamint a műegyetemi „haladás sebessége”. Kitért az egyetemi előkészítők, a honlapon elérhető tesztfeladatok fontosságára és újdonságként említette meg a tervek szerint 2018-ban induló üzemmérnök-informatikus (Bprof) képzést.

A Pro Progressio Alapítvány 2009-ben alapította meg a középiskolai műszaki és természettudományi ismeretek oktatásának támogatására és népszerűsítésére, valamint az ezeken a területeken oktató kiemelkedő (gimnáziumi, szakgimnáziumi) pedagógusok ösztönzésére szolgáló elismerést. A támogatást a középiskolák természettudományi és műszaki jellegű tantárgyaikhoz kapcsolódó rendezvények, események, kiállítások, előadások és szakkörök szervezésére használhatják.

A 2017. évi Pro Progressio tanári díj elnyerésére olyan matematika-, fizika-, biológia-, kémia-, informatika szakos 50 évnél fiatalabb pedagógusok pályázhattak, akik közreműködtek az ifjúság motivációjának erősítését szolgáló rendezvények szervezésében, és akiknek tanítványai közül sokan tettek emelt szintű érettségit, vagy sikerrel szerepeltek megyei, országos és nemzetközi középiskolai tanulmányi versenyeken, valamint 2012-2016 között többjük nyert felvételt a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemre. A díj összege 300.000 Ft/fő.

A díjazott pedagógusok

  • Kilián Balázsné Raics Katalin (Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma, Pécs)
  • Kiss Gergely Botond (Piarista Gimnázium, Budapest)
  • Kovács Péter (XIV. kerületi Szent István Gimnázium, Budapest)
  • Maruzsiné Sevella Judit (Bajza József Gimnázium és Szakgimnázium, Hatvan)
  • Mesterházy Dóra (Berze Nagy János Gimnázium, Gyöngyös)
  • Orosz Norbert (Ady Endre Gimnázium, Debrecen)
  • Osgyáni Zoltán (Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium, Aszód)
  • Szakmány Csaba (ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium, Budapest)
  • Tóthné Gulácsi Beáta (Garay János Gimnázium, Szekszárd)
  • Zagyi Péter (Németh László Gimnázium, Budapest)

A rendezvényen átadták a Pro Progressio Alapítvány diplomaterv/szakdolgozat ösztöndíját, a Doktori értekezés innovációs díjat, a Csibi Sándor Ösztöndíjat és a Harsányi István Hallgatói Díjat.

A diplomaterv/szakdolgozat pályázat célja olyan tehetséges fiatalok díjazása, akik az ipar műszaki fejlesztését elősegítő, innovatív, újszerű, saját ötletet is tartalmazó szakdolgozatot vagy diplomamunkát készítettek. Az ösztöndíjakat évente, műegyetemi karonként egy-egy BSc-s és MSc-s, végzős hallgató nyerheti el. Az ösztöndíjak összege: 150.000 Ft/fő (MSc), 100.000 Ft/fő (BSc). Az ösztöndíjra idén 36 pályázatot nyújtottak be a BME 7 karáról, közülük 7 MSc és 6 BSc ösztöndíjat ítéltek oda.

Pro Progressio diplomaterv ösztöndíj MSc-s hallgatóknak

Építőmérnöki Kar

Csortos Gabriella, diplomaterv címe: Vasúti felépítmény rezgéscsökkentő elemei rezgésátviteli és rezgéscsökkentő hatásainak kísérleti vizsgálata és értékelése

Gépészmérnöki Kar   

Béri Bence, diplomaterv címe: Rudak hajtólengései összetett terhelés hatása alatt

Építészmérnöki Kar

Odry Szilvia, diplomaterv címe: „Palics” Evezős Klub                   

Dormán Miklós, diplomaterv címe: Sound under ground

Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Domokos András, diplomaterv címe: Áramlásos reaktor és elektrosztatikus szálképzés folyamatos összekapcsolása

Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Farkas Rebeka Krisztina, diplomaterv címe: Időzített rendszerek CEGAR alapú analízise

Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar

Szigeti Szilárd, diplomaterv címe: Autonóm rugalmas közforgalmú közlekedési rendszer üzemeltetési modellje

Pro Progressio Szakdolgozat ösztöndíj BSc-s hallgatóknak

Építőmérnöki Kar

Szagri Dóra, szakdolgozat címe: Ipari csarnok dinamikus szimuláción alapuló épületenergetikai vizsgálata

Gépészmérnöki Kar

Kemény Alexandra, szakdolgozat címe: Új típusú gerincimplantátum tervezése és vizsgálata titán ötvözetből

Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Selmeci Áron, szakdolgozat címe: Li adszorpciója részlegesen redukált grafén-oxid felületén

Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Sallai Gyula, szakdolgozat címe: Verifikációs fordító fejlesztése C programokhoz

Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar

Sárdi Dávid Lajos, szakdolgozat címe: Mezoszkopikus modell felépítése a budapesti bevásárlóközpontok áruellátásának vizsgálatára

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Török Bettina, szakdolgozat címe: A minőségmenedzsment és a vállalatirányítási rendszerek szinergiáinak elemzése

2017-ben a BME Doktori értekezés innovációs díj néven új elismerést alapított a szervezet olyan fiatal, doktori címmel rendelkező oktatók, kutatók támogatására, akiknek bármilyen tudományterületen készített innovatív doktori értekezése jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó piacképes, vagy szabadalmazatható termékek, szolgáltatások, technológiák kidolgozásával foglalkozik. Az ösztöndíj összege: 200.000,- Ft/fő, és évente legfeljebb 4 pályázónak ítélhetik oda. Idén az elismerésre 7 pályázat érkezett, amelyből kettőt díjaztak.

Pro Progressio Doktori értekezés innovációs díj   

Gépészmérnöki Kar

Dobrovszky Károly (Pattantyús Ábrahám Géza Gépészeti Tudományok Doktori Iskola), doktori értekezés címe: Nem-elegyedő polimer keverékek tulajdonságainak és ömledékállapotú szétválaszthatóságának elemzése

Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Bagdi Attila (Oláh György Doktori Iskola), doktori értekezés címe: Búza aleuronban gazdag élelmiszerek és az arabinoxilán oxidációja

Csibi Sándor Ösztöndíj

Csiby Éva a Pro Progressio Alapítványon keresztül a BME VIK Híradástechnika Tanszékével együttműködve 2010-ben alapította meg a Csibi Sándor Ösztöndíjat olyan kiemelkedő hallgatói teljesítmények honorálására, amelyek a néhai kiváló professzor, Csibi Sándor által művelt szakterületeken (hírközléselmélet, információelmélet, kódoláselmélet) születtek. A támogatás összege: 1 millió Ft.

A 2017. év nyertese Varga Norbert (VIK Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék).

Harsányi István Hallgatói Díj

A Magyar Innovációs Szövetség által gesztorált Manager Képzés Alapítvány díját a 35 év alatti, gazdasági, műszaki és természettudományi felsőfokú intézményekben tanuló hallgatók kaphatják meg. A kuratórium az innovációval összefüggő menedzsment témakörben készített kiemelkedő színvonalú tudományos diákköri munkák, szakdolgozatok, diplomamunkák, PhD disszertációk készítőit részesíti elismerésben, egyúttal támogatja gyakorlati tevékenységüket.

A 2017. év díjazottja Horváth Andrea (GTK Ergonómia és Pszichológia Tanszék), az OTDK dolgozat címe: Felhasználók tevékenységeinek adatain alapuló használhatósági vizsgálat összeállítási módszertana és eredményeinek bemutatása.


 

- GI -

Fotó: Philip János