Továbbra is jól szerepelnek a BME mérnök képzései a hazai felsőoktatási rangsorokban

Az oktatói és hallgatói kiválóság, a karok, valamint a műszaki oktatás tekintetében is vizsgálták a lista készítői az intézményeket.

Tavalyi eredményein javítva, a nemrég megjelent HVG rangsor– Diploma 2018 kiadványa szerint a BME az összetett képzési rangsor 44-es listáján 2017-hez képest egy helyet lépett előre, ezzel a 6. lett, az oktatók kiválósága alapján a 18-dikról a 11. helyre ugrott, míg a hallgatói kiválóság sorrendjében bronzérmet szerzett. Ezzel intézményünk az elmúlt évekhez hasonlóan a legjobb magyar egyetemek között szerepel. A listából az is kiderül, hogy a 2016/2017-es tanévben 15.225 fővel a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem a harmadik legnépszerűbb hazai felsőoktatási továbbképző műhely az alap- vagy osztatlan, nappali munkarendű képzésben résztvevő hallgatók száma alapján.

A tíz legjobb magyar egyetem összesített listája (az adatok forrása: HVG rangsor–Diploma 2018, zárójelben a tavalyi helyezés – szerk.)

Rang Intézmény Oktatói kiválóság Hallgatói kiválóság
1. Eötvös Loránd Tudományegyetem 1. 1.
2. Szegedi Tudományegyetem 2. 5.
3. Pázmány Péter Katolikus Egyetem 7. 4.
4. Semmelweis Egyetem 7. 4.
5. Debreceni Egyetem 6. 7.
6. (7.)    Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 11. (18.) 3. (2.)
7. Pécsi Tudományegyetem 4. 10.
8. Pannon Egyetem 4. 14.
9. Budapesti Corvinus Egyetem 18. 2.
10. Károli Gáspár Református Egyetem 14. 11.
10. Miskolci Egyetem 8. 17.

A kiadvány szerint 4693-an választották a BME-t első helyen a felsőoktatási felvételi eljárásban. Ez az intézmények rangsorában az előkelő 4. helyre pozicionálta a Műegyetemet, ahogyan a felvettek 416-os pontátlaga is e helyezésnek felel meg. Az adatokból megtudható, hogy a felvettek 89%-a már nyelvvizsgával érkezett az egyetemre, ami a 3. legjobb eredmény, és a gólyák között 167–en értek el helyezést valamilyen középiskolai versenyen, ami országosan a 2. legjobb aránynak számít.

A felmérés szerint 791 tudományos fokozattal rendelkező oktató (vagyis az oktatói gárda 78%-a) tanít a BME-n, ami az 5. helynek felel meg. Ezeknek az oktatóknak csaknem tizede rendelkezik MTA-címmel is. Az adott évben felvettek számát figyelembe véve 19 hallgató jutott egy tudományos fokozattal rendelkező tanárra; ezzel az országos tabella 32. helyét szerezte meg a Műegyetem. 

A karok 153-as összetett, oktatói és hallgatói kiválóság, a tudományos fokozat és az egy tudományos fokozatra jutó hallgatói létszám alapján összeállított listákon a műegyetemi karok javítottak vagy közel azonos helyen végeztek az egy évvel ezelőtti eredményhez képest.

A BME karai a vizsgált több mint 153 kar összesített rangsorában (az adatok forrása: HVG rangsor – Diploma 2018, zárójelben a tavalyi helyezések – szerk.)

Rang Intézmény
10. (9.) Természettudományi Kar
8. (15.) Villamosmérnöki és Informatikai Kar
10. (16.) Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
13. (17.) Gépészmérnöki Kar
17. (20.) Építőmérnöki Kar
24. (26.) Építészmérnöki Kar
25. (28.) Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
72. (70.) Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar

„Egyre erőteljesebben koncentrálódnak a nemzetközi felsőoktatási rangsorokban is előkelő helyen szereplő intézményekbe, így a BME-re is a magas pontszámmal felvett hallgatók” – derül ki szintén a különszámban megjelent elemzésből. A felmérés szerint a diákok legjobb 10 százaléka javarészt tudatosan választ továbbtanuláskor, e fiatalok döntése egy intézmény, illetve szak mellett az adott továbbképző hely kiválóságának egyik fontos ismérve is. A HVG intézményi rangsorában vizsgálta a „kiválóság koncentrálódását”, azaz, hogyan alakul az egyes intézmények, karok, képzési területek és szakok aránya ezen felvett hallgatók körében.

A hallgatók döntését meghatározza az adott intézmény presztízse, amelyet részben az oktatói kar tudományos színvonala is fémjelez. A tanulmány indikátoraiban közvetve megjelenik befolyásoló tényezőként az oktatási tevékenység hatékonysága, a diplomák munkaerőpiaci rövid- és középtávú hasznosulása, az életpályaesélyek, illetve az adott intézmény hallgatói közéletének minősége.

Három műegyetemi mérnökkar is a legjobb 10 közé került a hallgatói elit választásának vizsgálatakor. A tavalyi évhez képest két helyet lépett előre, és ezzel a második helyen szerepel a Villamosmérnöki és Informatikai Kar, a hatodikról az ötödik helyre tornázta fel magát a Gépészmérnöki Kar, amely a HVG szerint sokat erősödött az elmúlt években. Egy évtizede a top10 hallgatóknak mindössze 2 százaléka (körülbelül 100 diák), idén pedig már több mint 5 százalékuk (212 felvett fő) tette le voksát e BME-s kar mellett, ami egyben azt is jelenti, hogy a bejutók harmada ezen diákok közül került ki. A legjobb 10 kar közé sorolták a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kart, amely megtartotta egy évvel ezelőtti pozícióját.

A felvételi pontszámok alapján a legfelső 10 százalékba tartozók karválasztása (az adatok forrása: HVG rangsor – Diploma 2018 – szerk.)

Rang 2017 2018
1. BCE-GTK BCE-GTK
2. SE-ÁOK BME-VIK
3. ELTE-BTK ELTE-BTK
4. BME-VIK SE-ÁOK
5. ELTE-PPK BME-GPK
6. BME-GPK ELTE-ÁJK
7. ELTE-ÁJK ELTE-PPK
8. BCE-TK BCE-TK
9. ELTE-TTK ELTE-TTK
10. BME-VBK BME-VBK

A HVG tanulmánya szerint a szakterületek iránti érdeklődés is befolyásolja az intézményválasztást. 2008-hoz képest 2015-re megkétszereződött a gépészmérnöki szak iránti érdeklődés a top10-be tartozó pályaválasztók között. A mechatronikai mérnökszakon egy évtizeddel ezelőtthöz képest kétszer annyi hallgatót vettek fel magas pontszámmal, a mérnök-informatikusok között is másfélszer többen vannak a legjobbak.

A HVG rangsorának alapja az ún. „UnivPress-rangsorok” módszertana, amely a pontos és hiteles adatszolgáltatásra, a szakmailag megalapozott statisztikai adatgyűjtésre és kutatásmódszertanra alapoz. (információ forrása: a 2016. október 15-én rendelkezésre álló oktatási adatok a 2016/2017-es tanévre vonatkozóan, az intézmények által igazoltan hiteles adatszolgáltatásból, a jelentkező-felvételi adatbázis a 2017. augusztusi adatokat tartalmazza).

TZS - GI - BK