Mesterképzésben továbbra is első a BME

Lezárult a felvételi eljárás a februárban induló keresztféléves képzésekre. A legtöbb hallgató a Műegyetemre nyert felvételt.

A Műegyetem mesterképzésein kezdik meg a legtöbben tanulmányaikat. Országos összehasonlításban ez kiemelkedő adat, hiszen az összes felvett 27%-a a BME-re jutott be. Túlnyomó részük, 964 fő állami ösztöndíjas képzésben kezdi meg tanulmányait.

A tavalyi eredményünkkel (950 fő) összehasonlítva kismértékű növekedés tapasztalható, ami kitűnő eredmény a kedvezőtlen demográfiai folyamatok tükrében (az országosan felvett létszám közel 1%-kal csökkent). Szintén kiemelendő, hogy mindez nem járt együtt a felvettek pontszámának csökkenésével.

A Műegyetem a mesterképzéseket meghatározónak és fontosnak tartja a gazdaság fejlődéséhez, amelyhez elengedhetetlenül szükségesek a mesterdiplomával rendelkezők. Az ilyen oklevelet szerzők kezdő fizetése a diplomás pályakövetési rendszer adatai alapján jelentősen meghaladja a csak alapvégzettséggel rendelkezőkét.

Veszprémi Károly, oktatási rektorhelyettes