A fizika idén is mindenkié! Értsük meg a fejlődő világunk alapjait!

A BME és az ELTE közösen rendezett interaktív kísérleteket és bemutatókat, feltárva a természettudományok sokszínűségét, és alkalmazhatóságát.

2018-ban újra csatlakozott a Műegyetem az Eötvös Loránd Fizikai Társulat negyedik alkalommal szervezett országos, egyúttal szabad-szervezésű kezdeményezéséhez. A cél, hogy helytől, kortól és időtől függetlenül bemutassák a természet- és műszaki tudományok, azaz a fizika, a matematika és a kémia tudományok szépségét, felkeltsék a fiatalokban az érdeklődést, miközben egy biztos tudás csíráját is elültetik bennük. Az intézmény „A fizika mindenkié 4.0” programjait az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel és a Magyar Fizikus Hallgatók Egyesületével (MaFiHE) együtt tartotta a Lágymányosi Campuson.

A helyszínen látványos és interaktív előadást tartott Härtlein Károly, a BME Természettudományi Kar (TTK) Fizikai Intézet mesteroktatója, valamint a Wigner Jenő Szakkollégium Kísérleti Köre.

Török János, a TTK Elméleti Fizika Tanszék docense „Az emberi viselkedés fizikus szemmel”című prezentációját ismertette a nagyközönségnek. „A kísérleti fizikusok reprodukálható vizsgálatban látható jelenségek magyarázatait keresik, az elméletiek pedig matematikai modellek segítségével írják le azokat. Az utóbbi időben egyre többen próbálkoznak a fizika határterületein, sőt, azon kívül is alkalmazni a fizika módszereit. A legfontosabb kérdés, hogy vajon milyen mértékben kutatható az emberi viselkedés természettudományos módszerekkel” – olvasható az előadás összefoglalójában. Az oktató az elektronikus szolgáltatások révén elérhető nagy mennyiségű adathalmazt használta fel „in vivo” bemutatójához, és a wikipédián zajló szerkesztői háborúkon keresztül szemléltette, hogyan lehet egyszerűen felfogni és elmagyarázni egy ilyen rendszert kísérleti és elméleti fizikus szemmel.

Az eseményre érkezők interaktív kísérleti standokat (mechanika, hőtan, elektromágnesesség, radioaktivitás, optika stb.) tekinthettek meg, majd ellátogathattak a közelben kiállító Csodák Palotája, a Magyar Asztronautikai Társaság és az MNT Fúziós Szakcsoport programjaira; a legbátrabbak pedig a laborlátogatásokon figyelhették az elméleti ismeretek gyakorlati megvalósulását.

A rendezvényt idén is jelentős médiaérdeklődés övezte. A szervezők célja volt a minél több határon túli programadó és érdeklődő ösztönzése az aktív részvételre abbéli reményeik szerint, hogy a kezdeményezés idővel Kárpát-medencei eseménnyé bővíthető.

TZS - GI

Fotó: Philip János