„Megújuló, stabil GTK várja a sikeres felvételizőket a Műegyetemen”

A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar elmúlt egy évét értékelte a tavaly májusban kinevezett új dékán.

„A várakozásokat meghaladóan teljesítettek a GTK egyébként is legnépszerűbbnek számító műszaki menedzser, pszichológus, kommunikáció és médiatudományi, vagy a mérnöktanár szakok” – ismertette az idei felsőoktatási felvételi jelentkezés előzetes adatait Koltai Tamás, a BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (GTK) vezetője. Hozzátette: bár a többi képzésen is nagy az érdeklődés, mégis szükségesnek látja a kor kihívásaira válaszoló tartalmi megújulást. Fontosnak tartja például az infokommunikációs technológiák fejlődését figyelembe vevő, valamint különösen az MBA képzésben az Ipar 4.0 által generált technológiai kihívásokra reagáló tantervek kialakítását. Ennek részeként a jövőben kiemelt szerepet kapnak a tananyagokban az adatelemzési és modellezési technikák, a termelés- és technológiamenedzsment aktuális kérdései, a technológiai és társadalmi innováció problémái, az új szolgáltatási folyamatokkal kapcsolatos ismeretek, szellemi tulajdonjogi kérdések, valamint a fenntartható fejlődés szinte mindent átható követelményével összefüggő szempontok.

Az oktatás színvonala, ahogyan egy éve, úgy most is nagyon magas a GTK-n, ugyanis az elmúlt időszakban a távozó oktatók helyére hasonlóan kiváló szakembereket sikerült találnunk – jelentette ki a dékán, akinek kinevezése után a legfontosabb feladata a kari oktatói állomány kiegészítése, valamint a megváltozott stratégia szerint szükséges új ismereteket hozó kollégák idevonzása. „Nehéz időszakon vagyunk túl, mert tavaly nyáron a szabadságolások ideje alatt viszonylag hamar kellett megoldani a többségében az ELTE-re távozott 40 munkatárs pótlását annak érdekében, hogy a szeptembertől induló tanévet zökkenőmentesen megkezdhessük” – emlékezett vissza Koltai Tamás. Ezért egy, a felsőoktatásban eddig szokatlan megoldás született. Kifejtette: „az ELTE-vel együttműködési megállapodást kötöttünk arról, hogy az elköszönő kollégák mindaddig visszajárnak a GTK-ra oktatni, amíg azok a hallgatók, akikkel megkezdték a munkát, a kar képzési rendszerében maradnak. Ez egy gyors ütemben lecsengő szerződés, amelynek eredményeképpen a hallgatók a rendkívüli helyzet ellenére is a megszokott tanáraikkal, változatlan mintatantervek szerint fejezhetik be tanulmányaikat”. (A BME GTK oktatók távozásáról szóló, 2017-ben közzétett rektori-dékáni sajtóközlemény elérhető a bme.hu-n – szerk.)

„Sok pozitív visszajelzést kaptunk a kar hallgatóitól a gördülékeny átállásról – hangsúlyozta Koltai Tamás, a sajátos konstrukció előnyei között említve a szokatlan mobilitást is, amelyből erényt kovácsoltak: „a kar nem lett zárt és belterjes, mivel olyan oktatókkal frissítettük az egyébként is magas színvonalú szakembergárdát, akik új munkakultúrát és kompetenciákat, valamint korszerű ismeretanyagokat hoztak”. Többek között Nemeslaki András a Pénzügyek Tanszék tanszékvezető egyetemi tanáraként, Grad-Gyenge Anikó az Üzleti Jog Tanszék tanszékvezető habilitált egyetemi docenseként, és Dobos Imre, az MTA doktora a Közgazdaságtan Tanszék egyetemi tanáraként jelent garanciát a GTK színvonalas oktatói és kutatói tevékenységének fenntartására. Részben az említett új kollégák segítségével sikerült a Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola stabilitásának megőrzése is.

„Az előző kari vezetésnek a jelenlegitől eltérő működési stratégiája volt. A miénk sokkal inkább közelít a GTK alapításának eredeti elképzeléséhez, tehát azokat a területeket erősítjük, ahol jól kihasználható a gazdasági és műszaki képzés kölcsönhatása” – ecsetelte a dékán. A részletekről szólva elmondta: „saját szakjainkon nagy hangsúlyt kapnak a korszerű infokommunikációs technológiák alkalmazásához kapcsolódó, a műszaki karokon rendelkezésre álló ismeretek, miközben a mérnökképzésben résztvevő hallgatókat a műszaki területeken is nélkülözhetetlen korszerű társadalomtudományi, gazdasági, jogi és menedzsmentismeretekre oktatjuk”. Úgy fogalmazott: „a cél, hogy a saját képzési programunk egyre inkább ráépüljön az itteni különleges, nagy hagyományokkal rendelkező műszaki környezetre, és így sokoldalú, továbbá minél magasabb minőségű oktatást biztosítsunk”.

Koltai Tamás a bme.hu-val megosztotta: a kar életében nagy hangsúlyt kap a nemzetköziesítés is. Ezen belül fő célként fogalmazta meg a minél eredményesebb hallgatói és oktatói mobilitás ösztönzését, támogatását. „Ennek koordinálására külön szakembert alkalmazunk a dékáni hivatalban, aki a nemzetközi dékánhelyettessel közösen dolgozik a GTK szakjaihoz jobban illeszkedő nemzetközi partnerkapcsolatok kialakításán. Így a mostaninál eredményesebben összehangolhatják majd a hallgatók az itthoni és az Erasmus program keretében végzett külföldi tanulmányaikat. Ugyancsak nagy hangsúlyt kap a rangos nemzetközi szakmai programok szervezése. Néhány hete zárult sikeresen az első BME MUN konferencia, amelyen több mint száz nemzetközi hallgató vett rész és vitatott meg a világgal kapcsolatos globális problémákat az ENSZ működési mechanizmusát modellezve. (Az eseményről a bme.hu is készített összefoglalót – szerk.).

Június 24-28. között pedig a GTK maghatározó szakmai szervezésével kerül megrendezésre a 25. EurOMA nemzetközi konferencia, az esemény történetében először a BME-n. Az ötszáznál is több résztvevővel zajló tudományos találkozó a termelés- és szolgáltatásmenedzsment egyik legjelentősebb nemzetközi tanácskozása. Résztvevőinek többsége a műszaki és a gazdasági terület határán dolgozó oktató/kutató, akiknek szakterülete a termelési és szolgáltatási folyamatok sikeres megvalósítása, működtetése és e területek innovációjának előmozdítása.   A szakmai lebonyolítást a Műegyetem a győri Széchenyi István Egyetemmel, és az MTA SZTAKI-val együtt végzi. A konferencia résztvevőinek köre és tartalma is jól szimbolizálja a GTK megújult törekvését: a műszaki, gazdasági és társadalmi szakterületek szinergiájának minél jobb kihasználását az oktatásban és kutatásban egyaránt.

„További terveink között szerepel az oktatók terhelésének átstrukturálása úgy, hogy a magas színvonalú oktató munka mellett legyen szabad kapacitás a hasonlóan magas színvonalú kutatási tevékenység végzésére is” – sorolta még a jövő feladatait a GTK vezetője, hozzátéve, hogy több támogatást szeretnének adni a tanároknak a kutatási eredmények sikeres nemzetközi megjelenítéséhez. Összegzése szerint „mindehhez a hallgatói létszám és az oktatói kapacitás jobb összehangolása szükséges”.

Koltai Tamás kiemelte: arra a legbüszkébb, hogy a kar újra stabilan működik, és mindenki nyugodtan, jó hangulatban dolgozhat, tanulhat. A sikeresen felvételiző diákok figyelmét pedig arra hívta fel, hogy a GTK kötelékében egy kivételes közegben, a gazdasági és műszaki környezet együttélésében, a tudásteremtés és tudásátadás különleges egységében válhatnak sokoldalú szakemberekké.

- GI -

Fotó: Philip János