Újabb felfedező kutatások indulhatnak a BME-n

Jelentős számú, 33 műegyetemi pályázat volt sikeres az NKFIH idei felhívásán, elnyerve több mint 910 millió forint támogatást.

Eredményesen szerepeltek a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) kiírásán a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tapasztaltabb szakemberei, ugyanakkor a kutatói életpályát megkezdő posztdoktorok, és az önálló kutatást elindító és kutatócsoportot alapító fiatalok egyaránt. Pályázni februárig lehetett a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 12 milliárd forintos keretösszegére.

A kutatói kezdeményezésű témapályázatra (K_18) és a 40 év alatti kutatók számára meghirdetett (FK_18) felhívásra összességében 9,4 milliárd forint keretösszeg erejéig nyerhettek támogatást a legígéretesebb kutatási projektek.

A kutatói kreativitás és eredményesség megerősítését célzó, bármely tudományterületről kezdeményezett projekteket támogató kutatási témapályázatok (K_18) között 14 nyertes műegyetemi pályázó volt.

Szakértői testület

 

Projekt azonosító száma

 

Vezető kutató/Projekt címe/Kutatóhely

 

Futamidő
(hó)

 

Odaítélt támogatás
(EFt)

 

Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki

128090

Szekrényes András: Delaminált rétegelt kompozit és szendvicsszerkezetek analitikus és numerikus mechanikai modelljei (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)

48

9 976

Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki

128199

Csoknyai Tamás: Energiafogyasztási és felhasználói profilok létrehozása jellegzetes épülettípusokra nagyméretű okos mérőkre épülő adatbázis alapján (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)

36

31 113

Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki

128268

Bárány Tamás: Növelt kopásállóságú termoplasztikus dinamikus vulkanizátumok in situ előállított poliuretán mátrixszal (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)

48

47 944

Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki

128422

Csernák Gábor: Egy nyomon haladó járművek dinamikai modellezése és stabilizálása (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)

48

44 949

Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki

128584

Károlyi György: Véletlen rúdhálózatok mechanikai tulajdonságai (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)

48

15 780

Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki

129023

Vad János: Új módszerek kidolgozása csőbe épített axiális ventilátorok zajának feltérképezésében (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)

48

26 091

Informatikai–Villamosmérnöki

128062

Tapolcai János: Módszerek az Internetre épülő kritikus hálózati infrastruktúra kialakítására (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)

48

47 996

Informatikai–Villamosmérnöki

128315

Poppe András: LED öregedés új vizsgálati módszerei (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)

36

35 998

Informatikai–Villamosmérnöki

128534

Halbritter András: Nanométeres skálájú rezisztív kapcsoló memóriaeszközök fejlesztése (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)

48

47 788

Informatikai–Villamosmérnöki

128568

Vicsi Klára: Kóros beszédképzőszervi, idegi és pszichiátriai elváltozások okozta beszéd eltérések diagnosztizálási lehetőségei mesterséges intelligencia segítségével (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)

36

35 928

Kémia 1

128266

Hórvölgyi Zoltán: Félvezető szol-gél bevonatok szélessávú abszorbancián alapuló fotoaktivitása (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)

48

33 316

Kémia 1

128395

Demeter Attila: Hidrogénatom- és elektronátlépési reakciók szerepe n,?* típusú karbonilok fotoreakcióiban. (MTA Természettudományi Kutatóközpont)

48

30 577

Kémia 1

128410

Nagyné László Krisztina: Szén nanorészecskék válaszai környezeti hatásokra; grafénoxidok (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)

48

39 844

Kémia 2

128473

Huszthy Péter: Enantiomerszelektív katalizátorok, szenzor- és szelektormolekulák előállítása, vizsgálata és alkalmazása (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)

48

33 396

A 40 év alatti kutatók számára külön programban meghirdetett felhívás (FK_18) ösztönzi a fiatalokat arra, hogy saját kutatócsoportot alapítva Magyarországon indítsanak önálló kutatást. Idén 8 műegyetemi pályázónak lesz lehetősége erre.

Szakértői testület

 

Projekt azonosító száma

 

Vezető kutató/Projekt címe/Kutatóhely

 

Futamidő
(hó)

 

Odaítélt támogatás
(EFt)

 

Társadalom

128669

Barna Róza Emília: Kreatív munka a magyarországi zeneiparban (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)

48

8 444

Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki

127970

Illés Balázs György: Magas óntartalmú forraszötvözetek megbízhatósági problémáinak kutatása (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)

48

36 529

Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki

128429

Baranya Sándor: Folyami áramlás és mederfenék kölcsönhatásának vizsgálata (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)

48

39 967

Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki

128662

Kossa Attila: Gekkók által ihletett száraz ragasztók mechanikája (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)

36

13 974

Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki

128663

Szalay Zsuzsa: Épületek és épületszerkezetek életciklus- és épületfizikai szemléletű optimalizációja komplex numerikus modellezéssel (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)

48

39 303

Informatikai–Villamosmérnöki

128615

Sztahó Dávid: FORENSICspeech: Kriminalisztikai célú hangelemzés új, magyar nyelvű beszédadatbázis segítségével (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)

48

36 612

Kémia 2

128135

Balogh Attila: Szálképzési eljárások vizsgálata kapcsolóelemként a folyamatos gyógyszerszintézis és formuláció között (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)

48

31 608

Kémia 2

128352

Bordácsné Bocz Katalin: Új égésgátló módszerek és mechanizmusok kutatása súlycsökkentett polimer kompozitok fejlesztéséhez (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)

48

33 088

A posztdoktori kiválósági program (PD_18) 1,5 milliárd forintos keretösszegéből a már tudományos fokozattal rendelkező, de kutatói pályáját most kezdő kutatók nyertek három évre a kutatói bért biztosító támogatást. A BME-n 6 posztdoktor építheti ily módon kutatói karrierjét.

Szakértői testület

 

Projekt azonosító száma

 

Vezető kutató/Projekt címe/Kutatóhely

 

Futamidő
(hó)

 

Odaítélt támogatás
(EFt)

 

Posztdoktori pályázatok - BTTK

128361

Németh Kornél: Az arcfeldolgozás korai folyamatainak vizsgálata az arcfelismerési zavar veleszületett változatában - neuropszichológiai és EEG vizsgálatsorozat (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)

36

15 807

Posztdoktori pályázatok – ÉTTK

127907

Kassai Miklós: Klímatechnikai rendszerek energiafelhasználásának szimulációs vizsgálata (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)

36

15 807

Posztdoktori pályázatok – ÉTTK

127915

Csapó Tamás Gábor: Némabeszéd-interfészek kidolgozása és a beszélőfüggőség vizsgálata nyelvultrahang és elektromágneses artikulográf eszközökkel (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)

36

15 807

Posztdoktori pályázatok – ÉTTK

127919

Balczó Márton: A légköri határréteg fizikai modellezéséhez kapcsolódó mérési módszerek alkalmazása és validációja egy új határréteg-szélcsatornában (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)

36

15 807

Posztdoktori pályázatok – ÉTTK

128241

Démuth Balázs: Innovatív, folyamatos technológiák érzékeny hatóanyagok feldolgozására (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)

36

15 807

Posztdoktori pályázatok – ÉTTK

128398

Budai Csaba: A mintavételezés és a súrlódás együttes hatásai a mechatronikai rendszerek dinamikájára (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)

36

15 807

A „Jelentős nemzetközi hatású, kiemelkedő eredményeket elért kutatócsoportok támogatása” című (KH_18) 1,2 milliárd forint keretösszegű kiválósági program célja, hogy a hazai kutatók munkatársaikkal újabb, a szakterületük fejlődésére nagy hatást gyakorló, további kutatásokat megalapozó sikereket érjenek el, és azokat a legnagyobb láthatóságot jelentő nemzetközi tudományos folyóiratokban ismertessék, figyelemreméltó idézettséget elérve. A szigorú feltételeknek összesen 26-an, köztük 5 műegyetemi kutatócsoport felelt meg.

Szakértői testület

 

Projekt azonosító száma

 

Vezető kutató/Projekt címe/Kutatóhely

 

Futamidő
(hó)

 

Odaítélt támogatás
(EFt)

 

Kiváló hatású közlemények bizottsága

129508

Mika László Tamás: Katalitikus reakciók vizsgálata biomassza alapú oldószerekben (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)

26

19 996

Kiváló hatású közlemények bizottsága

129584

Marosi György: Bioalapú és/vagy újrahasznosítható szálerősített, égésgátolt polimer rendszerek fejlesztése (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)

36

19 890

Kiváló hatású közlemények bizottsága

129589

Gulyás András: Forgalomirányítás nagyméretű hálózatokban (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)

39

20 000

Kiváló hatású közlemények bizottsága

129593

Szarka András: A ferroptózis lehetséges szerepe a nagy dózisú aszkorbinsav és acetaminofen kezelés kiváltotta citotoxicitásban (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)

40

16 716

Kiváló hatású közlemények bizottsága

129601

Mosonyi Milán: Kvantum-kommunikációs feladatok matematikai vizsgálata (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)

43

19 950

A pályázatok további részletei az NKFIH honlapján találhatók.

- GI -