Megtartották professzori székfoglaló előadásukat a frissen kinevezett egyetemi tanárok

Tizenegy műegyetemi oktató szakmai pályafutását és céljait ismerhették meg az érdeklődők a hagyományteremtő céllal tartott rendezvényen.

Józsa János rektor köszöntötte a Központi épület dísztermében – Kotán Attila kancellár, rektorhelyettesek, dékánok és további meghívottak jelenlétében – a Műegyetem újonnan kinevezett egyetemi tanárait, akik az ünnepélyes alkalmon bemutatták oktatói és tudományos tevékenységük professzorrá válásukban meghatározó mozzanatait, valamint beszéltek kiemelt szakmai céljukról. Életrajzukat – prezentációik előtt – kari vezetőjük ismertette.

Gépészmérnöki Kar

Goda Tibor, a Gép- és Terméktervezés Tanszék egyetemi tanára
Előadása: Szerkezeti elemek és anyagok várható viselkedésének előrejelzése számítással

Insperger Tamás, a Műszaki Mechanikai Tanszék egyetemi tanára
Előadása: A szerszámgéprezgéstől az emberi egyensúlyozásig

Építészmérnöki Kar

Krähling János, az Építészettörténeti és Műemléki Tanszék egyetemi tanára
Előadása: Történeti épületkutatás és építészettörténet

Sugár Péter, a Lakóépülettervezési Tanszék egyetemi tanára
Előadása: Kontextus és ornamentika

Alföldi György, az Urbanisztika Tanszék egyetemi tanára, az Építészmérnöki Kar dékánja
Előadása: A jövő városa
(A dékán életrajzát Józsa János rektor ismertette.)

Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Dobrowiecki Tadeusz, a Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék egyetemi tanára
Előadása: Majdnem 50 éve a mérés bűvöletében

Természettudományi Kar

Lukács Ágnes, a Kognitív Tudományi Tanszék egyetemi tanára
Előadása: A sikeres nyelvelsajátítás alapjai

Racsmány Mihály, Kognitív Tudományi Tanszék egyetemi tanára
Előadása: A felidézés központi szerepe az emlékezeti konszolidációban és a tanulásban

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Dobos Imre, a Közgazdaságtan Tanszék egyetemi tanára
Előadása: Az input-output modelltől a Data Envelopment Analysis-ig
(Dobos Imre egyetemi tanárként érkezett egy másik intézményből, benyújtott műegyetemi pályázatáról a BME Szenátusa januárban döntött.)

Nemeslaki András, a Pénzügyek Tanszék egyetemi tanára
Előadása: Egy régi indextől az új bútorozásig – Tervek a Pénzügyek és az MBA területén
(Nemeslaki András egyetemi tanárként érkezett egy másik intézményből, benyújtott műegyetemi pályázatáról a BME Szenátusa januárban döntött.)

Zilahy Gyula, a Környezetgazdaságtan Tanszék egyetemi tanára
Előadása: Új tendenciák a fenntartható fejlődés vállalati aspektusainak kutatásában

HA-GI
Fotó: Philip János