Elhunyt Karger-Kocsis József, a BME díszdoktora

A GPK Polimertechnika Tanszék egyetemi tanárának, a Műegyetem leghivatkozottabb kutatójának temetése 2019. január 4-én 14:00 órakor lesz Budapesten a Kelenföldi Szent Gellért Templomban.

A temetés  után 16:00 órakor a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Dísztermében (Budapest, Műegyetem rakpart 3., Központi épület I. emelet) fogadással egybekötött megemlékezést és vetítést tartanak, amelyre mindenkit szeretettel várnak.

Karger-Kocsis József 1950-ben született, középiskoláit a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban végezte. Onnan egyenes út vezetett a Budapesti Műszaki Egyetem Vegyészmérnöki Karára, ahol 1974-ben diplomázott. 1977-ben műszaki doktori, 1983-ban kandidátusi fokozatot és 1991-ben MTA doktori címet szerzett. Első munkahelye a Műanyagipari Kutatóintézet, majd ezt követően a TAURUS Műszaki Gumigyárának főmérnöke. 1988-2009 között Németországban dolgozott, először a Hamburg-Harburgi Műszaki Egyetemen, majd 1990-től a Kaiserslauterni Műszaki Egyetemen. Ezalatt a 20 év alatt egyik fő küldetésének tekintette, hogy lehetőséget biztosítson magyar oktatóknak, kutatóknak és hallgatóknak külföldi projektekben, oktatási programokban való részvételben. 2009-től a BME Gépészmérnöki Karának Polimertechnika Tanszékén, illetve az MTA-BME Kompozittechnológiai Kutatócsoportban dolgozott.

Kutatási területe a természetes és mesterséges polimerek és kompozitjaik tulajdonságainak javítása, vizsgálata és alkalmazása; anyagvizsgálati módszerek, technikák kidolgozása és továbbfejlesztése; mátrix/erősítőanyag határfelületi kölcsönhatások tanulmányozása, műanyag és gumi hulladékok újrahasznosítása; hibrid multifunkcionális anyagok, alakemlékező és intelligens polimerek. Funkcionális, vagy más néven intelligensnek is nevezett polimerek terén jelentős eredményeket ért el az alakemlékező és öngyógyuló rendszerek kutatásában. Új típusú alakemlékező poliuretánokat dolgozott ki és szabadalmaztatott. Rámutatott, hogy az alakemlékező és gyógyító funkciók egyesíthetők, ha a lineáris és térhálós szerkezetű hibridgyanták kölcsönösen folytonos fázisúak, mivel a termoplasztikus (lineáris) fázis lánchurkolodás révén öngyógyulásra képes. Jelentős eredményeket ért el továbbá a polimerek „zöldebbé” tétele terén is. Számos munkájában fukcionalizált növényi olajok térhálósítását, hőtani és mechanikai jellemzőik alakulását vizsgálta. Rámutatott, hogy a polimer kompozitok újrahasznosításának egyik gátja a szál/mátrix különbözőségében rejlik, amire megoldás az önerősítésű polimer kompozitok alkalmazása, amelyek a hagyományos technológiákkal újrafeldolgozhatók. Vezetésével elsőként alkalmaztak Bragg-rácsozatú optikai szálakat kompozitok előállítására szolgáló gyanták térhálósodásának, és az ennek során fellépő zsugorodásnak a vizsgálatára, számszerűsítésére. Sikerrel oldotta meg hőre keményedő vinilészter-alapú gyanták szívósságának növelését. Úttörő munkát végzett egymásba hatoló, hálószerkezetű, hőre keményedő gyanták morfológiai sajátságainak feltárásában.

Kiemelkedő eredményekkel rendelkezik az alap-, az alkalmazott kutatásban és az innovációban is, és ezeket célszerűen egyesíteni tudta, amit bizonyít 35 szabadalma és a 2014-ben elnyert Gábor Dénes-díja, valamint a 2016-ban átvett Innovációs-díj.

Publikációs tevékenysége kiemelkedő, 4 szakkönyv, 50 könyvfejezet, közel 500 folyóiratcikk és számtalan meghívott vendégelőadói felkérés fémjelzi munkásságát. Szakmai munkája minőségét bizonyítja a cikkeire kapott több mint 20.000 hivatkozás, amivel Magyarország egyik leghivatkozottabb kutatója, h-indexe: 72. Szakterületének meghatározó hazai és nemzetközi egyénisége, több egyetem díszdoktora, tucatnyi nemzetközi pályázat témavezetője, külföldi pályáztató szervezet szakértője, folyóirat szerkesztőbizottságának tagja, aki előadóképes volt angol, német, francia, spanyol, olasz és orosz nyelveken. Iskolateremtő kutató, akinek 23 PhD hallgatója szerzett fokozatot, tanítványai között megtalálható cégvezető, rektor, dékán, akadémikus és Junior Prima díjas is.

Szakmai öröksége világszerte számottevő, amelyet megőrzünk és továbbviszünk.

Tanítványai:
Czigány Tibor dékán
Bárány Tamás tanszékvezető

Karger-Kocsis József korábban interjút adott a bme.hu-nak, amely elérhető a honlapon.