„A TDK tevékenység a doktori iskoláink előszobája”

Hallgatók és oktatóik részesültek elismerésben a BME Tudományos Diákköri Bizottság záróünnepségén.

„A tudományos diákköri tevékenység nem más, mint a doktori iskoláink előszobája: az érdeklődő diák akár a későbbi témavezetőjével is ekkor találkozhat. Megismerheti a szakterület szépségeit és kiderülhet az is, hogy személyiségéhez mi áll a legközelebb és miben lehet a legsikeresebb. Lényeges az is, hogy az oktatók saját munkájuk sikerességét mérhetik le e kiváló tanulók teljesítményén keresztül” – köszöntötte az Egyetemi Tudományos Diákköri Bizottság záróünnepségének résztvevőit Józsa János rektor, aki ezzel összefüggésben megjegyezte: az OTDK nyitóünnepségét, valamint a Műszaki Tudományi, illetve a Kémiai és Vegyipari Szekcióját is a BME szervezi jövő tavasszal. „Mutassuk meg a kvalitásainkat” – fordult a díjazottakhoz az akadémikus, hiszen „az eredményes OTDK szereplés – sok más haszna mellett – a költségvetési támogatások odaítélését is kedvezően befolyásolja”. (Az OTDK műegyetemi szervezési feladatiról korábban a bme.hu is beszámolt – szerk.)

„Jó helyre került a 160 ösztöndíj, amelyeket az elmúlt húsz évben ítéltünk oda” – hangsúlyozta köszöntésében Pakucs János, a BME Pro Progressio Alapítvány kuratóriumának elnöke. A szervezet a TDK és OTDK munkában részt vevő hallgatók és témavezetőik számára külön ösztöndíjat is alapított. Hozzátette: az egykori ösztöndíjasok több mint negyedéből lett egyetemi oktató, sokan pedig sikeres vállalkozóként dolgoznak. Kiemelte, az alapítvány lényegesnek tartja, hogy olyan pályázatokat, munkákat is támogasson, amelyeket a tudományos tartalom mellett az innováció területén is eredeti ötleteket tartalmaznak. Emellett a színvonalas oktatói tevékenységet a 18 éve alapított tanári ösztöndíjjal ismerik el.

Az ünnepélyes díjátadó elnökségét Józsa János rektor, Veress Árpád, az Egyetemi Tudományos Diákköri Bizottság elnöke, Pakucs János, a Pro Progressio Alapítvány kuratóriumának elnöke, valamint R. Nagy Tibor Endre, az Egyetemi Hallgatói Képviselet elnöke képviselte.

Elsőként a TDK Rektori Különdíjakat adták át azoknak, akik a BME házi Tudományos Diákköri Konferencián I. díjat nyertek dolgozataikkal. Őket és munkájukat segítő oktatóikat a karok Tudományos Diákköri Tanácsai terjesztették fel az elismerésre. Az okleveleket Józsa János rektor és Veress Árpád BME TDK-elnök adták át.

Építőmérnöki Kar: Szagri Dóra
Dolgozatának címe: Idősotthonok nyári túlmelegedésének dinamikus szimulációval támogatott vizsgálata
Témavezetők:
Szalay Zsuzsa egyetemi docens, Építőanyagok és Magasépítés Tanszék
Nagy Balázs tudományos segédmunkatárs, Építőanyagok és Magasépítés Tanszék
Csanaky Judit adjunktus, Építőanyagok és Magasépítés Tanszék

Gépészmérnöki Kar: Renkó József Bálint
Dolgozatának címe: Gömbgrafitos öntöttvas színes maratásának valós idejű megfigyelése
Témavezetők:
Bonyár Attila egyetemi docens, Elektronikai Technológia Tanszék
Szabó Péter János tanszékvezető egyetemi tanár, Anyagtudomány és Technológia Tanszék
Kovács Dorina doktorandusz, Anyagtudomány és Technológia Tanszék

Építészmérnöki Kar: Novák Sándor és Anschau Péter
Dolgozatuk címe: Értelmező keretek
Témavezető:
Szabó Levente habilitált egyetemi docens, Középülettervezési Tanszék

Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar: Bognár Zsófia
Dolgozatának címe: Katalitikus eljárások alkalmazása mikroRNS-ek meghatározásához képalkotó felületi plazmon rezonanciával
Témavezetők:
Gyurcsányi E. Róbert egyetemi docens, Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék
Simon László Ferenc doktorandusz, Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék

Villamosmérnöki és Informatikai Kar: Bajczi Levente
Dolgozatának címe: Konkurens programok HW-SW együttes verifikációja
Témavezetők:
Vörös András tudományos segédmunkatárs
Molnár Vince doktorandusz, Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar: Sárdi Dávid Lajos
Dolgozatának címe: Városi koncentrált igénypontok áruellátási rendszerének matematikai és szimulációs modellje
Témavezető:
Bóna Krisztián tanszékvezető egyetemi docens, Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék

Természettudományi Kar: Fekete Zsuzsanna
Dolgozatának címe: Gátlósejtek kapcsolatrendszereinek elektrofiziológiai vizsgálata a prefrontális agykéregben
Témavezető:
Andrási Tibor, MTA KOKI

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar: Havas Márton
Dolgozatának címe: Akkumulátorokkal kiegészített naperőművek versenyképessége csúcserőműként történő használat esetén Magyarország, Csehország, Románia és Szlovákia villamosenergia-rendszerében
Témavezető:
Hortay Olivér doktorandusz, Környezetgazdaságtan Tanszék

Ezt követően azok az oktatók vették át a „TDK Munkáért” oktatói emlékplakettet – szintén a karok Tudományos Diákköri Tanácsai javaslatár –, akik életük részévé tették a hallgatók tudományos munkára történő nevelését sok éven át, szabadidejükben is foglalkoztak a diákokkal, és jelentős szerepük volt a díjazott dolgozatok elkészítésében. Az elismerést 1987-ben alapították.

Építőmérnöki Kar: Nagy Gábor tudományos segédmunkatárs, Geotechnika és Mérnökgeológia Tanszék
Gépészmérnöki Kar: Antal Ákos adjunktus, Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék
Építészmérnöki Kar: Szabó Levente habilitált egyetemi docens, Középülettervezési Tanszék
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar: Kubinyi Miklós egyetemi tanár, Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék
Villamosmérnöki és Informatikai Kar: Németh Bálint egyetemi docens, Villamos Energetika Tanszék
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar: Tihanyi Viktor adjunktus, Gépjárműtechnológia Tanszék
Természettudományi Kar: Füzessy Zoltán professzor emeritus, Fizika Tanszék
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar: Szekeres Diána adjunktus, Üzleti Jog Tanszék

Az ünnepség további részében a Pro Progressio Alapítvány díjait osztották ki. Az okleveleket Józsa János rektor és Pakucs János kuratóriumi elnök nyújtották át.

A Pro Progressio Alapítvány Tudományos Diákköri ösztöndíját 1998 óta adják át karonként annak az egy-egy hallgatónak, akit TDK tevékenysége elismeréseképpen a kari Tudományos Diákköri Bizottságok erre javasoltak.

Építőmérnöki Kar: Benkő Gergely
Témája: Folyami mederanyag szemösszetételének vizsgálata Deep Learning eljárással drónfelvételek alapján
Témavezető:
Baranya Sándor egyetemi docens, Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék
Török Gergely Tihamér, tudományos segédmunkatárs,
Molnár Bence egyetemi docens, Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék

Gépészmérnöki Kar: Kustán Réka
Témája: Villamosenergia-előállítás bioetanol üzemben keletkező hulladékhő alapján
Témavezető:
Groniewsky Axel adjunktus, Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék

Építészmérnöki Kar: Regős Krisztina
Témája: Piramisok geometriája
Konzulensek:
Domokos Gábor egyetemi tanár, Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék
Lángi Zsolt egyetemi docens egyetemi docens, Geometria Tanszék (Matematika Intézet • TTK)
Kovács Norbert Krisztián adjunktus, Polimertechnika Tanszék (GPK)

Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar: Bosits Miklós
Témája: Folyamatos kristályosítási módszer fejlesztése laboratóriumi méretben
Témavezetők és konzulensek:
Demeter Ádám főosztályvezető-helyettes és Szalay Zsófia kutató-fejlesztő, Richter Gedeon Nyrt.
Marosi György egyetemi tanár, Szerves Kémia és Technológia Tanszék
Pataki Hajnalka posztdoktor, Szerves Kémia és Technológia Tanszék

Villamosmérnöki és Informatikai Kar: Borók Alexandra és Izsold Zsanett
Témájuk: Mikrofluidikai rendszerekbe integrált nanokompozitok fejlesztése plazmonikus bioérzékelőkhöz és SERS-hez
Témavezető:
Bonyár Attila egyetemi docens, Elektronikai Technológia Tanszék

Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar: Lindenmaier László
Témája: Szenzor- és fuzionált adatokra épülő tracking algoritmus hatása, autonóm járművek környezetérzékelésére
Témavezető:
Tihanyi Viktor adjunktus, Gépjárműtechnológia Tanszék

Természettudományi Kar: Holló Csaba Tamás
Témája: Kísérleti hullámfrontszenzoros technológia fejlesztése a szürkehályog-betegség objektív diagnosztizálására
Témavezető:
Erdei Gábor egyetemi docens, Atomfizika Tanszék

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar: Hajdu Katalin
Témája: A fenntarthatóság az EMAS rendszer tükrében egy gazdálkodó szervezet példáján
Témavezető:
Kósi Kálmán címzetes egyetemi tanár, Környezetgazdaságtan Tanszék

A Pro Progressio Alapítvány 2000-ben létrehozta a hallgatói TDK ösztöndíj mellett az Oktatói TDK ösztöndíjat is, amelyet karonként szintén egy-egy olyan oktató nyerhet el, akinek folyamatosan van TDK-n vagy OTDK-n eredményesen szereplő hallgatója.

Építőmérnöki Kar: Török Gergely Tihamér tudományos segédmunkatárs, Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék
Gépészmérnöki Kar: Józsa Viktor adjunktus, Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék
Építészmérnöki Kar: Terbe Rita adjunktus, Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar: Nyulászi László tanszékvezető egyetemi tanár, Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék
Villamosmérnöki és Informatikai Kar: Gyires-Tóth Bálint adjunktus, Távközlési és Médiainformatikai Tanszék
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar: Németh Balázs tudományos főmunkatárs, MTA SZTAKI
Természettudományi Kar: Halbritter András tanszékvezető egyetemi tanár, Fizika Tanszék
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar: Nagy Katalin tanársegéd, Műszaki Pedagógia Tanszék

HA-GI
Fotó: Philip János