Elhunyt Kis Papp László, az FDSZ-BME volt elnöke

A BME ÉMK Általános- és Felsőgeodézia Tanszék nyugalmazott egyetemi tanárát életének 79. évében érte a halál.

Búcsúzunk Kis Papp Lászlótól, az Általános- és Felsőgeodézia Tanszék nyugalmazott egyetemi tanárától, az Értelmiségi Dolgozók Tömörülésének (ÉSZT) tiszteletbeli elnökétől, a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetének (FDSZ) tiszteletbeli elnökétől és a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Intézményi Szervezetének volt elnökétől.

2018. december 17-én délelőtt kaptuk a döbbenetes hírt, hogy a már hosszú hónapok óta betegségével küzdő kollegánk Kis Papp László december 16-án lezárva addigi küzdelmét eltávozott közülünk.

Kis Papp László 1940-ben született Pécsen, gyermekéveit falun, Kárászon töltötte, majd a pécsi bányaipari technikumi érettségit követően a Budapesti Műszaki Egyetemre (BME) jelentkezett, amelynek geodézia szakán szerzett okleveles építőmérnök diplomát, ami meghatározta szakmai pályáját is. A diploma megszerzését követően gyakornokként, majd oktatóként a Fotogrammetria és az Általános Geodézia Tanszékre került, ahol végigjárta a teljes oktatói ranglétrát, majd 1989-ben eljutott a csúcsra, kinevezték egyetemi tanárnak. Fő szakterületei a műemlékvédelemhez kapcsolódó fotogrammetriai felmérések és a térinformatikai eljárások, valamint az épületek kitűzésének pontosság vizsgálatai voltak. 2011-ben nyugállományba vonult, de az oktatásból ekkor sem lépett ki, továbbra is rész vett az Építőmérnöki Kar mester- és a szakmérnök képzésében. Az oktatás mellett jelentős tudományos tevékenységet is végzett. Eredményeit, szakmai elképzeléseit felsőfokú szakkönyvben, öt egyetemi jegyzetben és több mint ötven szakcikkben jelentette meg.

Kis Papp László azon szakemberek közé tartozott, akik úgy vélték, szakmai, tudományos, oktatási munkájuk végzése mellett tevékenyen részt kell vállalniuk szakterületük, munkatársaik, munkahelyük érdekének védelmében is. 1972-től vállalt vezető szerepet az egyetem szakszervezeti életében. Ekkortól az Építőmérnöki Kari Szakszervezet titkár- helyettese lett, tíz évvel később pedig munkája elismeréseként megválasztották a BME Szakszervezeti Bizottság titkárhelyettesének, majd 1985-től a BME Szakszervezeti Bizottság titkárának. 1988-ban részt vett a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetének (FDSZ) alapításában, amelynek az első elnöke lett. Ezt a tisztséget 2011-ig látta el, majd ezt követően tiszteletbeli elnöknek választották.

Mint FDSZ-elnök aktívan részt vállalt az értelmiségi konföderáció, az ÉSZT 1989. évi létrehozásában. Az ÉSZT-ben, az akkori szabályoknak megfelelően többször töltött be egy-egy éves időszakra elnöki, alelnöki tisztséget, majd a szabályok megváltozását követően, 2011-ig alelnökként tevékenykedett, és amikortól megvált ettől a funkciótól, az ÉSZT tiszteletbeli elnökévé választották. Az eddigi áldozatos munkáját ezután sem adta föl és az új szerepkörében is tovább tevékenykedett a képviselt munkavállalók érdekében.

Kis Papp László bármilyen pozíciót is töltött be, aktívan kivette a részét honi és nemzetközi szinten egyaránt a szakszervezeti munkából, az érdekegyeztetésből. Betöltött tisztségeiben mindig az oktatás és ezen belül a magyar felsőoktatás érdekegyeztetése állt feladatainak középpontjában, de nyitott volt a teljes közszféra munkavállalói problémái iránt is. Aktív részt vállalat a közoktatási és a szakképzési rendszer igényeinek megfelelő kialakításában, a közszolgálati előmeneteli és bérezési rendszer alakításában is. Az érdekegyeztető feladatokat mindig harmonikusan, a tagság és az érintett kör legnagyobb megelégedésére végezte úgy, hogy tárgyaló partnerei is eredményesnek ítélték sokrétű munkáját.

Az érdekegyeztetések során különösen a következő területeken és feladatok megoldásában vett részt eredményesen:

  • Felsőoktatási és Tudományos Tanács (FTT) tagja 1991– 1997-ig, majd 1997-től tanácskozási jogú tagja,
  • OKM Munkabizottsági tag, melyben az Ágazati Kollektív Szerződések előkészítése történt,
  • Felsőoktatási Érdekegyeztető Tanács (FÉT) tagja több cikluson keresztül, ahol nagyon sok alkalommal a Felsőoktatási törvény módosításait kellett véleményezni, illetve megvitatni, és amelynek egyeztetése napjainkban is tart,
  • Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács (OKÉT) tagja, az ÉSZT képviseletében több cikluson keresztül, ahol a rendszeresen felmerült létszámleépítések véghezvitelét sikeresen akadályozta meg,
  • Országos Felnőttképzési Tanács, ahol komoly erőfeszítések történtek a felnőttképzés minőségi színvonalának emelése érdekében,
  • Felnőttképzési Akkreditáló Testület tagja a Testület 2011. évi átalakulás miatti megszűnéséig,
  • Országos Szakképzési Tanács tagja.

Szakszervezeti munkája során mindig a tárgyalásos megegyezés híve volt és azt az álláspontot képviselte, hogy a problémákról addig kell a partnerekkel tárgyalni, amíg a közös álláspont ki nem alakul.

A sokak által tisztelt és szeretett professzort és szakszervezeti vezetőt 2019. január 4-én a Budaörsi Új Temetőben helyezték örök nyugalomra. A Temetői Gyászszertartáson a BME Építőmérnöki Karáról sok tanszéki-, kari kollégája, a szakszervezetek (ÉSZT, FDSZ, FDSZ-BME) részéről is sok jelenlegi és korábbi tisztségviselői, munkatársai, tagjai kísérték utolsó útjára.

Kis Papp László korábban interjút adott a bme.hu-nak, amely elérhető a honlapon.

Forrás: BME-FDSZ