„A hallgatókat kreatív és innovatív feladatokkal lehet a legjobban motiválni”

Darts játékra képes önműködő robotot fejlesztettek a Gépészmérnöki Kar mechatronika szakos hallgatói.

„A diákok szakmai tudására, kreativitására, csapatmunkájára és az együttműködésükre is szükség volt ahhoz, hogy sikerre vigyék a projektet. Az alapoktól kezdtek mindent és másfél év szüntelen munka, ’feláldozott’ szabadidő és néhány nehézségen történő átlendülés után a darts-ozó robot mostanra az egyetemre látogató közönség előtt debütált” – méltatta tanítványait Budai Csaba, a Gépészmérnöki Kar (GPK) Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék (MOGI) adjunktusa. A szakember 2017-ben az „Adaptív mechatronikai rendszerek” című kurzus oktatójaként vetette fel mesterszakos hallgatóinak a rendhagyó és mérnöki kreativitást igénylő feladat ötletét, amely rögtön elnyerte a tetszésüket. Egy darts játékra önállóan képes robot megtervezésére és programozására kérte a fiatalokat. „A sztenderd ’számolgatós’ feladatok helyett olyan munkát szerettem volna nekik adni, amelyben kiélhetik alkotási vágyukat, megtapasztalják, milyen egyszerre önállóan és csapatban dolgozni úgy, hogy mindeközben jól érzik magukat” – sorolta a legfontosabb motivációs tényezőket. A kezdetben 8-10 fős robotfejlesztő csapat később folyamatosan bővült: volt, aki nyári gyakorlata, éves projektfeladata vagy szakdolgozata tárgyaként tekintett a kihívásra, ám volt olyan fiatal is, aki önszorgalomból, egyéni érdeklődése okán csatlakozott a társasághoz.

„Elsőként laboratóriumi körülményeket teremtettünk a tanszék egyik helyiségében: a hallgatókkal közösen kiépítettük a megfelelő áramellátást, a gépezet körüli biztonsági kört a fénysorompó és a vészleállító gomb segítségével, majd a diákok megismerkedtek a robotkarral és programozási lehetőségeivel” - osztotta meg a kezdeti lépéseket Budai Csaba. A közös hallgatói-oktatói mérnöki vállalkozás „alanya” a tanszék korábbi, robotizált alakítástechnikai kísérletekhez alkalmazott KUKA Robotics gyártmányú robotkara, amely a projekt révén darts-funkciót kapott.

A dartsozó robot a BME Gépészmérnöki Kar (GPK) képzéseket és szakmai ismeretszerzési lehetőségeket is bemutató, 2018 novemberében közzétett kari imázs filmjében is látható.

„A robotkar a térben előre meghatározott elhelyezkedésű, egy hallgató által egyedileg megtervezett külsejű és szerkezetű tűtartó tokokból veszi fel a dartstűket, startpozícióba áll, majd lendületet vesz és elindítja a dobást. Egyelőre még emberi beavatkozás szükséges a gépezet számára a hajításhoz szükséges koordináták és a sebesség megadásához. Ezekre az adatokra a későbbiekben különféle számításokat alapozhatnak, amelyekből a röppálya íve, az elért pontszámok és a pontosabb lövés is kiszámolható” – részletezte a fejlesztés technikai adottságait a GPK MOGI oktatója.

A kísérlethez egy kereskedelmi forgalomban kapható, digitális kijelzővel ellátott dartstáblát alkalmaztak, amelynek gyári elektronikáját egy saját tervezésű rendszerre cseréltek a mérnökhallgatók.

Az új elektronika információkat továbbít a robothoz kapcsolt számítógép felé egyebek mellett arról, hogy a dartstábla melyik szektorába érkezett a tű, azaz milyen pontot dobott a szerkezet. Ez a módszer akkor is használható, ha például a dartstű „lepattan” a tábláról és csak egy pillanatig lehetett leolvasni, hogy mely szektorba érkezett. A rendszer része egy kamera is, amely egy képfeldolgozó algoritmussal segít megállapítani nem csak a dobás pontos értékét, hanem azt is, hogy a szektoron belül hová érkezett a tű. A dobás sebességének ismeretében a számítógépen futó algoritmus képes különbséget tenni a dartstábla alsó és felső szektorai között, továbbá számon is tartja az elért pontokat. Az összeredmények, a játékosok neve és egyedi pontszámok egy ugyancsak a diákok által készített, animációkkal is ellátott grafikus kezelői felületen követhetők nyomon.

„Egy átlagos szakmai bemutatóval, vagy előre kitalált mérések elvégzésével ellentétben, ebben a projektben a diákok testközelből ismerkedhettek meg egy robottal, és elsajátíthatták többek között az ipari automatizálásban is alkalmazható programozási ismereteket. A robotokhoz kötődő elméleti tudás és programozói készség mellett erős gyakorlati alapot is szereztek (pl. egyedi tervezésű NyÁK-ok készítése, kézi forrasztás, mérés, adatgyűjtés, jeltovábbítás és jelfeldolgozás stb.), amelyek révén az ipari automatizálás területén vagy a személyre szabott mérőeszközöket, műszereket gyártó, esetleg applikáció-tervezéssel foglalkozó cégeknél jó eséllyel helyezkedhetnek el tanulmányaik után” – sorolta a fiatal mérnökhallgatók előtt megnyíló lehetőségeket Budai Csaba. A műegyetemi oktató további, a közös munka idején erősödő soft-skill képességekre is felhívta a figyelmet, amelyek véleménye szerint a diákok előnyére válhatnak: „a csapatmunkában megtanulták, mit jelent a kölcsönös gondolkodás, az egymásra épülő feladattípusok, a társak véleményének elismerése, a kommunikáció fontossága miközben törekedniük kellett az önálló munkavégzésre, valamint a problémamegoldásra egyaránt”.

A GPK MOGI oktatója a fejlesztés idején nagy hangsúlyt fektetett egy hallgatók által kevésbé kedvelt, ám igen fontos mérnöki tevékenységre is: az elért eredmények és sikerek dokumentálására, amely a projekthez a jövőben csatlakozó diákok hasznára válhat. Budai Csaba külön örömét fejezte ki, hogy kezdeményezése, az egyébként arányaiban jelentős fiú létszámmal rendelkező szakról, a fiúk mellett leendő mérnökhölgyek érdeklődését is felkeltette. „A lányok rendkívül értékes tagjai a csapatunknak. Kreativitásukat és alaposságukat számos feladatnál kamatoztatták: a projektor alapú megvilágításnál, a robotkar programozásánál, a méréseknél, ráadásul egyikőjük tervezte a tűtartó állvány legújabb változatát” – árulta el a szakember.

A programozás és fejlesztés során a hallgatóknak számos nehézséggel kellett szembenézniük: menet közben új processzorra tértek át és részben újratervezték a rendszer áramkörét. A fáradságos munkának meglett a gyümölcse: a dartsrobot 2018 novemberében a BME Nyílt napon, a bemutatót övező kétszeres túljelentkezés mellett debütált a műszaki pálya iránt érdeklődő és a továbbtanulás előtt álló középiskolások, szüleik és tanáraik előtt. Budai Csaba nagy reményeket fűz ahhoz, hogy a szerkezetet még számos, a műszaki területen rejlő lehetőségeket népszerűsítő előadáson is bevethetik (pl. kari nyílt napokon, a BME Gyerekegyetem rendezvényen, Kutatók Éjszakája programsorozaton stb.), és segíthetnek a pályaválasztás előtt álló fiataloknak a felvételi jelentkezéshez szükséges döntés meghozatalában.

A projekt megvalósulásában közreműködő hallgatók:

Fábián Mariann, Harkányi Gábor, Kiss Gábor, Kiss Zsanett, Kovács Szilárd, Kutas Áron, Nagy Adrienn Tímea, Olajos Balázs, Parragh Márk, Sántha Gergely, Szabó Gusztáv, Szilák Máté, Tóth Andrea, Bilakovits Áron és Troll Péter mechatronika mesterszakos hallgatók;

Lőrincz Sándor, Riskutia Balázs, Sipos Bence, Tóth Szilveszter, Wolf Máté mechatronika BSc-szakos diákok.

Szakmai tanácsot és segítséget nyújtottak a BME GPK Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék (MOGI) oktatói:

Bojtos Attila, Czmerk András, Korondi Péter, Molnár József, Nagy Balázs, Nagy Balázs Vince, Szabó Tibor, Szakály Norbert, Tiegelmann Péter, Urbin Ágnes, Valenta László.

A diákcsapatban jelenleg egy fontos generációváltás zajlik: a közeljövőben diplomát szerző hallgatók adják át a stafétát, valamint a legfontosabb ismereteket az ifjabb és hasonlóan lelkes társaiknak. „A hallgatókkal tovább dolgozunk a robotkar finomításán és további funkciók beépítésére is vállalkozunk” – ecsetelte a jövőbeli terveket a bme.hu-nak adott interjúban a műegyetemi oktató. Tanítványaival tanuló algoritmusok és egyéb mesterséges intelligencia alkalmazásával újfajta funkcióra programoznák be az eszközt: nem csak a versenyeken megszokott 501-es változatra, hanem az ún. krikett játékra is. A tanuló algoritmus segítségével a robot képes lesz alkalmazkodni az embertársa egyedi technikájához, és megtanulja ezt a stratégiaalapú játékot. Ha ez megvalósul, egy olyan bemutató előkészítését is fontolgatják, amelyen profi darts játékosok mérkőznek meg a MOGI robotjával. „Az új funkciók előtt a robot tökéletesítése a legfőbb feladat az elkövetkezendő 1-2 szemeszterben” – zárta az interjút a műegyetemi oktató, aki szívesen bővítené robotfejlesztő csapatát a téma iránt érdeklődő fiatalokkal.

TZS-GI
Fotó: Philip János